• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2021/2022

  • Celoštátne kolo

    • Lívia Škodáčková

    • úspešný riešiteľ
    • English star · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Pripravovali: vyučujúci anglického jazyka
    • Lukáš Baumgartner

    • úspešný riešiteľ
    • English star · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Pripravovali: vyučujúci anglického jazyka
    • Lejla Kristína Kočíšková

    • úspešný riešiteľ
    • English star · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Pripravovali: vyučujúci anglického jazyka
    • Emma Danišová

    • úspešný riešiteľ
    • Biologická olympiáda · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Pripravoval: RNDr. Peter Brunovský, PhD.
    • Nina Voleková

    • ocenená práca
    • Aká bude Európa · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Pripravovala: Mgr. Viera Ňukovičová
    • Klára Havlová

    • ocenená práca
    • Aká bude Európa · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Pripravovala: Mgr. Lenka Španková
    • Lauren Klenová

    • hlavná cena
    • Aká bude Európa · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Pripravovala: Mgr. Lenka Španková
    • Filip Ivánek

    • úspešný riešiteľ
    • Ypsilon slovina je hra · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Pripravovali: vyučujúci slovenského jazyka
    • Agáta Müllnerová

    • úspešný riešiteľ
    • Ypsilon slovina je hra · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Pripravovali: vyučujúci slovenského jazyka
    • Ema Šimeková

    • úspešný riešiteľ
    • Ypsilon slovina je hra · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Pripravovali: vyučujúci slovenského jazyka
    • Patrik Bernát

    • úspešný riešiteľ
    • Ypsilon slovina je hra · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Pripravovali: vyučujúci slovenského jazyka
    • Natália Macová

    • úspešný riešiteľ
    • Ypsilon slovina je hra · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Pripravovali: vyučujúci slovenského jazyka
    • Miriam Dobiašová

    • úspešný riešiteľ
    • Ypsilon slovina je hra · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Pripravovali: vyučujúci slovenského jazyka
    • Jakub Malárik

    • úspešný riešiteľ
    • Ypsilon slovina je hra · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Pripravovali: vyučujúci slovenského jazyka
    • Adam Holič

    • úspešný riešiteľ
    • Ypsilon slovina je hra · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Pripravovali: vyučujúci slovenského jazyka
    • Dominik Tkáč

    • úspešný riešiteľ
    • Ypsilon slovina je hra · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Pripravovali: vyučujúci slovenského jazyka
    • Nina Nečasová

    • úspešný riešiteľ
    • Ypsilon slovina je hra · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Pripravovali: vyučujúci slovenského jazyka
    • Karolína Oslejová

    • úspešný riešiteľ
    • Ypsilon slovina je hra · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Pripravovali: vyučujúci slovenského jazyka
    • Lucia Hluchá

    • úspešný riešiteľ
    • Ypsilon slovina je hra · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Pripravovali: vyučujúci slovenského jazyka
    • Emma Danišová

    • úspešný riešiteľ
    • Ypsilon slovina je hra · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Pripravovali: vyučujúci slovenského jazyka