• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2021/2022

  • Celoštátne kolo

    • Alexandra Fábiková

    • úspešný riešiteľ
    • Ypsilon slovina je hra · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Pripravovali: vyučujúci slovenského jazyka
    • Lejla Kristína Kočíšková

    • úspešný riešiteľ
    • Ypsilon slovina je hra · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Pripravovali: vyučujúci slovenského jazyka
    • Laura Jankovíchová

    • úspešný riešiteľ
    • Ypsilon slovina je hra · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Pripravovali: vyučujúci slovenského jazyka
  • Krajské kolo

    • Michal Fischer

    • 9. miesto
    • Geografická olympiáda · Krajské kolo · 2021/2022
    • Pripravovala: Mgr. Slávka Hrebíčková
    • Alexandra Fábiková

    • úspešný riešiteľ
    • Chemická olympiáda · Krajské kolo · 2021/2022
    • Pripravovala: PaedDr. Martina Mikulíčková, PhD.
    • Lejla Kristína Kočíšková

    • úspešný riešiteľ
    • Chemická olympiáda · Krajské kolo · 2021/2022
    • Pripravovala: PaedDr. Martina Mikulíčková, PhD.
    • Emma Danišová

    • 2. miesto
    • Biologická olympiáda · Krajské kolo · 2021/2022
    • Pripravoval: RNDr. Peter Brunovský, PhD.
    • Dávid Tureček

    • 8. miesto
    • Biologická olympiáda · Krajské kolo · 2021/2022
    • Pripravoval: RNDr. Peter Brunovský, PhD.
    • Lucia Hluchá

    • 1. miesto
    • Olympiáda v ruskom jazyku · Krajské kolo · 2021/2022
    • Pripravoval: Mgr. Ondrej Odokienko
    • Alexandra Fábiková

    • 4. miesto
    • Dejepisná olympiáda · Krajské kolo · 2021/2022
    • Pripravoval: Mgr. Matúš Ščepka
    • Lejla Kristína Kočíšková

    • 6. miesto
    • Dejepisná olympiáda · Krajské kolo · 2021/2022
    • Pripravoval: Mgr. Matúš Ščepka
    • Kristína Kalamenová

    • 3. miesto
    • Olympiáda v anglickom jazyku · Krajské kolo · 2021/2022
    • Pripravovala: PaedDr. Petra Machatová
    • družstvo: Tomáš Španko, Filip Bibza, Ondrej Sekáč

    • 4. miesto
    • Cezpoľný beh · Krajské kolo · 2021/2022
    • Pripravoval: Mgr. Peter Pastucha
  • Okresné kolo

    • Nikola Hrúzová

    • ocenená práca
    • Kto nás chráni · Okresné kolo · 2021/2022
    • Pripravovala: Mgr. Viera Ňukovičová
    • Samuel Bôrik

    • ocenená práca
    • Kto nás chráni · Okresné kolo · 2021/2022
    • Pripravovala: Mgr. Lenka Španková
    • David Mikúšek

    • ocenená práca
    • Kreslenie a maľovanie o požiarnej ochrane · Okresné kolo · 2021/2022
    • Pripravovala: PhDr. Daniela Klimajová
    • Justína Bulganová

    • ocenená práca
    • Kreslenie a maľovanie o požiarnej ochrane · Okresné kolo · 2021/2022
    • Pripravovala: Mgr. Miriama Žáková
    • Michael Žiga

    • ocenená práca
    • Kreslenie a maľovanie o požiarnej ochrane · Okresné kolo · 2021/2022
    • Pripravovala: Mgr. Lenka Španková
    • Frederika Gálová

    • ocenená práca
    • Kreslenie a maľovanie o požiarnej ochrane · Okresné kolo · 2021/2022
    • Pripravovala: Mgr. Lenka Španková
    • Andrea Závodná

    • ocenená práca
    • Kreslenie a maľovanie o požiarnej ochrane · Okresné kolo · 2021/2022
    • Pripravovala: Mgr. Viera Ňukovičová