• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2020/2021

  • Krajské kolo

    • Karin Vartiaková

    • 6. miesto
    • Majstrovstvá kraja v šachu · Krajské kolo · 2020/2021
    • Pripravoval: Mgr. Rastislav Vartiak
  • Okresné kolo

    • Michal Fischer

    • 1. miesto
    • Pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
    • Pripravovala: PaedDr. Martina Mikulíčková, PhD.
    • Adela Cupáková

    • 2. miesto
    • Pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
    • Pripravovala: PaedDr. Martina Mikulíčková, PhD.
    • Denis Hečko

    • ocenená práca
    • Superhrdinovia v zdravotníctve · Okresné kolo · 2020/2021
    • Pripravovala: PaedDr. Ľubica jánošová
    • Klára Havlová

    • hlavná cena
    • Senické zlaté jabĺčko · Okresné kolo · 2020/2021
    • Pripravovala: Mgr. Lenka Španková
    • Eliška Mikulíčková

    • ocenená práca
    • Senické zlaté jabĺčko · Okresné kolo · 2020/2021
    • Pripravovala: Mgr. Lenka Španková
    • Terézia Púpalová

    • ocenená práca
    • Senické zlaté jabĺčko · Okresné kolo · 2020/2021
    • Pripravovala: Mgr. Lenka Španková
    • Natália Čomajová

    • ocenená práca
    • Vesmír očami detí · Okresné kolo · 2020/2021
    • Pripravovala: Mgr. Miriama Žáková
    • Teodor Samek

    • ocenená práca
    • Vesmír očami detí · Okresné kolo · 2020/2021
    • Pripravovala: Mgr. Viera Ňukovičová
    • Klára Havlová

    • ocenená práca
    • Vesmír očami detí · Okresné kolo · 2020/2021
    • Pripravovala: Mgr. Lenka Španková
    • Samuel Bôrik

    • ocenená práca
    • Vesmír očami detí · Okresné kolo · 2020/2021
    • Pripravovala: Mgr. Lenka Španková
    • Zara Zobáková

    • ocenená práca
    • Netradičný vianočný vinš · Okresné kolo · 2020/2021
    • Pripravovala: Mgr. Viera Ňukovičová
    • Oliver Kralovič

    • 2. miesto
    • Odpadáčik · Okresné kolo · 2020/2021
    • Pripravovala: Mgr. Viera Ňukovičová
    • Katarína Kubíková

    • 1. miesto
    • Biologická olympiáda · Okresné kolo · 2020/2021
    • Pripravoval: Mgr. Vladimír Šváček
    • Markéta Bernátová

    • 5. miesto
    • Biologická olympiáda · Okresné kolo · 2020/2021
    • Pripravoval: Mgr. Vladimír Šváček
    • Juraj Bartúnek

    • 1. miesto
    • Pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
    • Pripravoval: Mgr. Peter Trajlínek
    • Katarína Kubíková

    • 2. miesto
    • Pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
    • Pripravoval: Mgr. Peter Trajlínek
    • Viktória Vartiaková

    • 3. miesto
    • Pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
    • Pripravoval: Mgr. Peter Trajlínek
    • Denis Hečko

    • 2. miesto
    • Pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
    • Pripravovala: Mgr. Miriam Hanzlíčková
    • Kristína Žáková

    • úspešný riešiteľ
    • Pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
    • Pripravovala: Mgr. Miriam Hanzlíčková