Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia,

v prípade zápisu žiaka do 1. ročníka a pri prestupe  žiaka na našu školu môžete vyplniť túto prihlášku. Vytlačenú a podpísanú ju prineste do školy, kde dostanete ďalšie informácie.  Ak ste prihlášku vyplnili a odoslali správne, príde Vám o tom potvrdzujúci e-mail. 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: