• 1. A
   • 1. ATriedny učiteľ Mária Müllnerová
   • 1. B
   • 1. BTriedny učiteľ Viera Ňukovičová
   • 1. C
   • 1. CTriedny učiteľ Lenka Peričková
   • 2. A
   • 2. ATriedny učiteľ Ivana Reháková
   • 2. B
   • 2. BTriedny učiteľ Jaroslava Mrázová
   • 2. C
   • 2. CTriedny učiteľ Ivana Bucalová
   • 3. A
   • 3. ATriedny učiteľ Magda Minová
   • 3. B
   • 3. BTriedny učiteľ Hana Černeková
   • 4. A
   • 4. ATriedny učiteľ Lenka Španková3. A
   • 4. B
   • 4. BTriedny učiteľ Gabriela Bachurová2. B
   • 4. C
   • 4. CTriedny učiteľ Magdaléna Záškvarová4. C
   • 5. A
   • 5. ATriedny učiteľ Daniela Klimajová5. A
   • 5. B
   • 5. BTriedny učiteľ Kristína Horňáková5. B
   • 5. C
   • 5. CTriedny učiteľ Jana Rusňáková5. C
   • 6. A
   • 6. ATriedny učiteľ Zuzana Zobáková6. A
   • 6. B
   • 6. BTriedny učiteľ Miriama Žáková6. B
   • 6. C
   • 6. CTriedny učiteľ Ondrej Odokienko6. C
   • 7. A
   • 7. ATriedny učiteľ Ľubica Jánošová7. A
   • 7. B
   • 7. BTriedny učiteľ Miriam Hanzlíčková7. B
   • 8. A
   • 8. ATriedny učiteľ Peter Trajlínek8. A
   • 8. B
   • 8. BTriedny učiteľ Petra Machatová8. B
   • 9. A
   • 9. ATriedny učiteľ Rastislav Vartiak9. A