Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov - Martin Gašpárek - letné prázdniny 2022 s DPH 27.06.2022 Martin Gašpárek Martin Gašpárek Martin Gašpárek
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov - Marcel Petráš - letné prázdniny 2022 s DPH 27.06.2022 Marcel Petráš Marcel Petráš Marcel Petráš
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov - Stanislav Mihalka-G.S.Trans - letné prázdniny 2022 s DPH 27.06.2022 Stanislav Mihalka-G.S.Trans Stanislav Mihalka-G.S.Trans Stanislav Mihalka
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov - Veselá veda Slovensko, o.z. DLT 2022 175,00 s DPH 24.06.2022 Veselá veda Slovensko, o.z. Veselá veda Slovensko, o.z. Ján Búci národný koordinátor
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov - COOL SCHOOL s.r.o. DLT 2022 525,00 s DPH 24.06.2022 COOL SCHOOL s.r.o. COOL SCHOOL s.r.o. Mgr. Silvia Kalamenová
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov - SportsFun Academy DLT 2022 500,00 s DPH 24.06.2022 SportsFun Academy o.z. SportsFun Academy o.z. Andrej Fišan
Zmluva DODATOK č. 1 k Zmluve č. 1112098 DODATOK č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1112098 bez DPH 22.06.2022 Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Základná škola Vladimír Šváček riaditeľ školy
Zmluva Zmluva č. 64/2022 Zmluva číslo 64/2022 o krátkodobom nájme nebytových priestorov MsKS Senica - Dom kultúry Senica 350,00 s DPH 01.06.2022 Mestské kultúrne stredisko Senica Základná škola Vladimír Šváček riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov PragmaPlus s.r.o. - máj 2022 150,00 s DPH 05.05.2022 PragmaPlus s.r.o. Základná škola Vladimír Šváček riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o spolupráci 300,00 bez DPH 06.04.2022 EDI Slovensko, o.z. Základná škola Vladimír Šváček riaditeľ školy
Faktúra Faktúry - marec 2022 s DPH 31.03.2022
Zmluva Zmluva o vzájomnej spolupráci - Penati Golf Club bez DPH 31.03.2022 Penati Golf Club Základná škola Vladimír Šváček riaditeľ školy
Objednávka Objednávky - marec 2022/2 s DPH 30.03.2022
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov I. Kopecká s DPH 21.03.2022
Objednávka Objednávka č. 2022 Objednávka - pomoc pri vypracovaní architektonickej štúdie priestorov školskej jedálne 1 485 bez DPH 02.03.2022
Zmluva Zmluva o výpožičke s DPH 01.03.2022 Slovenská Lakrosová federácia
Zmluva Zmluva o dielo 11 799.00 bez DPH 28.02.2022
Objednávka Objednávka č. 19 Objednávka LVVK - ubytovanie a stravovanie 6 410.00 bez DPH 28.02.2022
Objednávka Objednávky - február 2022/1 s DPH 28.02.2022
Faktúra Faktúry - február 2022 s DPH 28.02.2022
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/493