• Postup:

    • Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

     • Do 15. 2. 2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
     • Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane”.
     • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
      a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
      b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.
     • Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
     • Údaje o  prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. 

     Tu sú na stiahnutie potrebné tlačivá: 

     Potvrdenie_editovatelne.pdf

     Vyhlasenie_2__za_rok_2021_-_vyplnene(1).pdf

     Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

     Obchodné meno alebo názov:  Jednotka deťom

     Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:  V. Paulínyho-Tótha 32, Senica 905 01

     Právna forma: Občianske združenie

     Identifikačné číslo (IČO):  42290970

     Získali sme darovaním 2% z daní:Rodičovské združenie Jednotka deťom ďakuje všetkým, ktorí minulé roky poukázali 2% z daní na ich účet. 

     za rok 2013 -  2 216,78 €

     za rok 2014 - 4 153,83 €

     za rok 2015 - 3 518,03 €

     za rok 2016 - 5 235 € 

     za rok 2017 - 5 242,15 €

     za rok 2018 - 6 819,52 €

     za rok 2019 - 6 867,48 €

     Prehlad_vydavkov_a_prijmov_k_31-08-17.doc

     Prehlad_prijmov_a_vydavkov_RZ_k_31.8.2018.pdf

     Prehlad_prijmov_a_vydavkov_OZ__Jednotka_detom__za_skolsky_rok_2020-21(1).pdf