• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2021/2022

  • Okresné kolo

    • Miroslava Pavesková

    • 3. miesto
    • Pytagoriáda · Okresné kolo · 2021/2022
    • Pripravovala: Mgr. Miriama Žáková
    • Miriam Dobiašová

    • 2. miesto
    • Pytagoriáda · Okresné kolo · 2021/2022
    • Pripravovala: Mgr. Miriama Žáková
    • Alexandra Vráblová

    • úspešný riešiteľ
    • Pytagoriáda · Okresné kolo · 2021/2022
    • Pripravovala: Mgr. Magdaléna Záškvarová
    • Lauren Klenová

    • úspešný riešiteľ
    • Pytagoriáda · Okresné kolo · 2021/2022
    • Pripravovala: Mgr. Lenka Španková
    • Lea Vernerová

    • úspešný riešiteľ
    • Pytagoriáda · Okresné kolo · 2021/2022
    • Pripravovala: Mgr. Magda Minová
    • Zara Zobáková

    • 2. miesto
    • Hurbanov pamätník · Okresné kolo · 2021/2022
    • Pripravovala: Mgr. Hana Černeková
    • Oliver Včelka

    • 2. miesto
    • Hurbanov pamätník · Okresné kolo · 2021/2022
    • Pripravovala: Mgr. Lenka Španková
    • Karolína Mihelová

    • 3. miesto
    • Hurbanov pamätník · Okresné kolo · 2021/2022
    • Pripravovala: Mgr. Zuzana Zobáková
    • Kristína Žáková

    • 3. miesto
    • Hurbanov pamätník · Okresné kolo · 2021/2022
    • Pripravovala: PaedDr. Ľubica Jánošová
    • Laura Zburínová

    • 3. miesto
    • Hurbanov pamätník · Okresné kolo · 2021/2022
    • Pripravovala: Mgr. Zuzana Zobáková
    • Michal Fischer

    • 1. miesto
    • Chemická olympiáda · Okresné kolo · 2021/2022
    • Pripravovala: PaedDr. Martina Mikulíčková, PhD.
    • Alexandra Fábiková

    • 2. - 3. miesto
    • Chemická olympiáda · Okresné kolo · 2021/2022
    • Pripravovala: PaedDr. Martina Mikulíčková, PhD.
    • Lejla Kristína Kočíšková

    • 2. - 3. miesto
    • Chemická olympiáda · Okresné kolo · 2021/2022
    • Pripravovala: PaedDr. Martina Mikulíčková, PhD.
    • Karin Vartiaková

    • 1. miesto
    • Geografická olympiáda · Okresné kolo · 2021/2022
    • Pripravoval: Mgr. Rastislav Vartiak
    • Michal Fischer

    • 1. miesto
    • Geografická olympiáda · Okresné kolo · 2021/2022
    • Pripravovala: Mgr. Slávka Hrebíčková
    • Alexandra Fábiková

    • 2. miesto
    • Dejepisná olympiáda · Okresné kolo · 2021/2022
    • Pripravoval: Mgr. Matúš Ščepka
    • Lejla Kristína Kočíšková

    • 1. miesto
    • Dejepisná olympiáda · Okresné kolo · 2021/2022
    • Pripravoval: Mgr. Matúš Ščepka
    • Alexandra Fábiková

    • 3. miesto
    • Matematická olympiáda · Okresné kolo · 2021/2022
    • Pripravovala: PaedDr. Martina Mikulíčková, PhD.
    • Timea Portášová

    • 1. miesto
    • Matematická olympiáda · Okresné kolo · 2021/2022
    • Pripravovala: PaedDr. Martina Mikulíčková, PhD.
    • Adela Cupáková

    • 2. miesto
    • Matematická olympiáda · Okresné kolo · 2021/2022
    • Pripravovala: PaedDr. Martina Mikulíčková, PhD.