• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2021/2022

  • Okresné kolo

    • Sonia Flannery

    • 2. miesto - vlastná tvorba
    • Shakespeare v nás · Okresné kolo · 2021/2022
    • Pripravoval: Mgr. Ondrej Odokienko
    • Kristína Žáková

    • 2. miesto - ústny prejav
    • Shakespeare v nás · Okresné kolo · 2021/2022
    • Pripravovala: Mgr. Stanislav Jánoš
    • Družstvo: Adela Cupáková, Timea Portášová, Lívia Škodáčková

    • 1. miesto - divadlo
    • Shakespeare v nás · Okresné kolo · 2021/2022
    • Pripravovala: PaedDr. Petra Machatová
    • Lea Odrášková

    • 4. miesto
    • Záhorácka olympiáda · Okresné kolo · 2021/2022
    • beh 800 m
    • Tomáš Španko

    • 3. miesto
    • Záhorácka olympiáda · Okresné kolo · 2021/2022
    • skok do diaľky
    • Dominika Králiková

    • 2. miesto
    • Záhorácka olympiáda · Okresné kolo · 2021/2022
    • vrh guľou
    • Patrik Linek

    • 1. miesto
    • Záhorácka olympiáda · Okresné kolo · 2021/2022
    • vrh guľou
    • Juraj Bartúnek

    • 1. miesto
    • Matematická olympiáda · Okresné kolo · 2021/2022
    • Pripravoval: Mgr. Peter Trajlínek
    • Jelena Lastovičková

    • úspešný riešiteľ
    • Matematická olympiáda · Okresné kolo · 2021/2022
    • Pripravovala: Mgr. Miriama Žáková
    • Miriam Dobiašová

    • úspešný riešiteľ
    • Matematická olympiáda · Okresné kolo · 2021/2022
    • Pripravovala: Mgr. Miriama Žáková
    • Ema Vernerová

    • úspešný riešiteľ
    • Matematická olympiáda · Okresné kolo · 2021/2022
    • Pripravovala: Mgr. Miriama Žáková
    • Miroslava Pavesková

    • úspešný riešiteľ
    • Matematická olympiáda · Okresné kolo · 2021/2022
    • Pripravovala: Mgr. Miriama Žáková
    • Silvia Sýkorová

    • 3. miesto
    • Slávik Slovenska · Okresné kolo · 2021/2022
    • Martin Rafaja

    • 3. miesto
    • Šaliansky Maťko · Okresné kolo · 2021/2022
    • Pripravovala: PhDr. Daniela Klimajová
    • družstvo mladších žiakov

    • 2. miesto
    • McDonald´s Cup · Okresné kolo · 2021/2022
    • Pripravovala: Mgr. Magdaléna Záškvarová
    • Gabriela Valentová

    • 2. miesto
    • Biblická olympiáda · Okresné kolo · 2021/2022
    • Pripravovala: PaedDr. Ľubica Jánošová
    • Milan Ragula

    • 2. miesto
    • Biblická olympiáda · Okresné kolo · 2021/2022
    • Pripravovala: PaedDr. Ľubica Jánošová
    • Noemi Púpalová

    • 2. miesto
    • Biblická olympiáda · Okresné kolo · 2021/2022
    • Pripravovala: PaedDr. Ľubica Jánošová
    • Nina Pipíšková

    • 1. miesto
    • Pytagoriáda · Okresné kolo · 2021/2022
    • Pripravovala: PaedDr. Jana Rusňáková
    • Viktória Vartiaková

    • 3. miesto
    • Pytagoriáda · Okresné kolo · 2021/2022
    • Pripravoval: Mgr. Peter Trajlínek