• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2021/2022

  • Celoštátne kolo

    • Tobias Mesároš

    • úspešný riešiteľ
    • English star · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Pripravovali: vyučujúci anglického jazyka
    • Aneta Machatová

    • úspešný riešiteľ
    • English star · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Pripravovali: vyučujúci anglického jazyka
    • Jakub Žák

    • úspešný riešiteľ
    • English star · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Pripravovali: vyučujúci anglického jazyka
    • Kimberley Mya Kočíšková

    • úspešný riešiteľ
    • English star · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Pripravovali: vyučujúci anglického jazyka
    • Miroslava Pavesková

    • úspešný riešiteľ
    • English star · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Pripravovali: vyučujúci anglického jazyka
    • Justína Bulganová

    • úspešný riešiteľ
    • English star · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Pripravovali: vyučujúci anglického jazyka
    • Isabella Fukna

    • úspešný riešiteľ
    • English star · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Pripravovali: vyučujúci anglického jazyka
    • Miriam Dobiašová

    • úspešný riešiteľ
    • English star · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Pripravovali: vyučujúci anglického jazyka
    • Kristína Kalamenová

    • úspešný riešiteľ
    • English star · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Pripravovali: vyučujúci anglického jazyka
    • Kristína Žáková

    • úspešný riešiteľ
    • English star · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Pripravovali: vyučujúci anglického jazyka
    • Nina Mikušovičová

    • úspešný riešiteľ
    • English star · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Pripravovali: vyučujúci anglického jazyka
    • Nina Nečasová

    • úspešný riešiteľ
    • English star · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Pripravovali: vyučujúci anglického jazyka
    • Ondrej Fojtlín

    • úspešný riešiteľ
    • English star · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Pripravovali: vyučujúci anglického jazyka
    • Terézia Baculíková

    • úspešný riešiteľ
    • English star · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Pripravovali: vyučujúci anglického jazyka
    • Katarína Kubíková

    • úspešný riešiteľ
    • English star · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Pripravovali: vyučujúci anglického jazyka
    • Emma Danišová

    • úspešný riešiteľ
    • English star · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Pripravovali: vyučujúci anglického jazyka
    • Ema Danišová

    • úspešný riešiteľ
    • English star · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Pripravovali: vyučujúci anglického jazyka
    • Zuzana Michlíková

    • úspešný riešiteľ
    • English star · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Pripravovali: vyučujúci anglického jazyka
    • Michal Fischer

    • úspešný riešiteľ
    • English star · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Pripravovali: vyučujúci anglického jazyka
    • Jakub Hercegh

    • úspešný riešiteľ
    • English star · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Pripravovali: vyučujúci anglického jazyka