• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2021/2022

  • Regionálne kolo

    • Filip Kobliška

    • ocenená práca
    • Rozprávky Pavla Dobšinského · Regionálne kolo · 2021/2022
    • Júlia Žúrková

    • ocenená práca
    • Rozprávky Pavla Dobšinského · Regionálne kolo · 2021/2022
    • Adam Hercegh

    • ocenená práca
    • Rozprávky Pavla Dobšinského · Regionálne kolo · 2021/2022
    • Klára Havlová

    • ocenená práca
    • Rozprávky Pavla Dobšinského · Regionálne kolo · 2021/2022
    • Jakub Seemann

    • ocenená práca
    • Rozprávky Pavla Dobšinského · Regionálne kolo · 2021/2022
    • Dominika Páleníková

    • ocenená práca
    • Rozprávky Pavla Dobšinského · Regionálne kolo · 2021/2022
    • Simona Pavesková

    • ocenená práca
    • Rozprávky Pavla Dobšinského · Regionálne kolo · 2021/2022
    • Liliana Janičová

    • ocenená práca
    • Rozprávky Pavla Dobšinského · Regionálne kolo · 2021/2022
    • kolektív 2. C

    • ocenená práca
    • Rozprávky Pavla Dobšinského · Regionálne kolo · 2021/2022
    • Andrea Závodná

    • ocenená práca
    • Rozprávky Pavla Dobšinského · Regionálne kolo · 2021/2022
  • Medzinárodné kolo

    • Lauren Klenová

    • úspešný riešiteľ
    • Matematický klokan · Medzinárodné kolo · 2021/2022
    • Alexandra Vráblová

    • úspešný riešiteľ
    • Matematický klokan · Medzinárodné kolo · 2021/2022
    • Matej Ponechal

    • úspešný riešiteľ
    • Matematický klokan · Medzinárodné kolo · 2021/2022
    • Dominik Rusňák

    • úspešný riešiteľ
    • Matematický klokan · Medzinárodné kolo · 2021/2022
    • Pripravovali: vyučujúci matematiky
    • Kristián Belohlávek

    • úspešný riešiteľ
    • Matematický klokan · Medzinárodné kolo · 2021/2022
    • Pripravovali: vyučujúci matematiky
    • Adela Beňová

    • úspešný riešiteľ
    • Matematický klokan · Medzinárodné kolo · 2021/2022
    • Pripravovali: vyučujúci matematiky
    • Teodor Samek

    • úspešný riešiteľ
    • Matematický klokan · Medzinárodné kolo · 2021/2022
    • Pripravovali: vyučujúci matematiky
    • Adela Kolláriková

    • úspešný riešiteľ
    • Matematický klokan · Medzinárodné kolo · 2021/2022
    • Pripravovali: vyučujúci matematiky
    • Tomáš Jánoš

    • úspešný riešiteľ
    • Matematický klokan · Medzinárodné kolo · 2021/2022
    • Pripravovali: vyučujúci matematiky
    • Dominik Slovák

    • úspešný riešiteľ
    • Matematický klokan · Medzinárodné kolo · 2021/2022
    • Pripravovali: vyučujúci matematiky