• Kreslenie a maľovanie o požiarnej ochrane

     • V piatok 3. júna sa v priestoroch novej Hasičskej stanice na Priemyselnej ulici uskutočnila vernisáž detskej výtvarnej súťaže Kreslenie a maľovanie o požiarnej ochrane . V kategórii žiakov 1. stupňa ZŠ mali ocenené práce Andrejka Závodná z 1.B, Frederika Gálová a Michael Žiga zo 4.A triedy.  V kategórii žiakov 2. stupňa ZŠ bola ocenená Justína Bulganová zo 6.B a David Mikušek z 5.C.  Deti pracovali pod vedením pani učiteľky Mgr. V.  Ňukovičovej,  Mgr. L. Špankovej, Mgr. M. Žákovej a PhDr. Daniely Klimajovej. Srdečne blahoželáme.

     • Atlétka Natálka Králiková má bronz z Majstrovstiev SR dorastu

     • Cez víkend 11.06.2022 - 12.6.2022 sa v Banskej Bystrici konali Majstrovstvá SR dorastu v atletike, pričom aj naša škola tam mala svoje zastúpenie. Jedna z favoritiek, Naty Králiková (ešte len 15 ročná stále vedie slovenské dorastenecké i juniorské tabuľky v hode diskom 1kg)atlétka ŠK Jablonica a mladá trénerka AK SENICA, si v sobotu podvečer vo finále posledným 6. pokusom vybojovala bronz za 3. miesto v hode 1kg diskom výkonom 33,18m a rozšírila tak svoju zbierku medailí z M-SR na 2-1-2. GRATULUJEME!!!

     • Celoslovenská súťaž ENGLISH STAR

     • Dňa 5.mája si mohli naši žiaci zmerať jazykové vedomosti a zručnosti z anglického jazyka so žiakmi z celého Slovenska v celoslovenskej súťaži English Star. Súťaž bola zameraná na gramatické javy, slovnú zásobu, čítanie s porozumením. Všetko museli žiaci zvládnuť za 45 minút. Výsledky súťaže sú vynikajúce a žiaci ukázali, že aj angličtina je súčasťou ich každodenného života. Medzi najlepšími piatimi z každého ročníka sa umiestnili: v 5.ročníku: Klaudia Nečasová, Oliver Beňa, Tobias Mesároš, Aneta Machatová, Jakub Žák. V 6.ročníku: Kimberley Kočíšková, Miroslava Pavesková, Justína Bulganová, Isabella Fukna, Miriam  Dobiášová. V 7.ročníku: Kristína Kalamenová, Kristína Žáková, Nina Mikušovičová, Nina Nečasová, Ondrej Fojtlín. V 8.ročníku: Tereza Baculíková, Katarína Kubíková, Ema Danišová, Zuzana Michlíková, Emma Danišová. A najlepší v 9.ročníku boli: Michal Fischer, Jakub Hercegh, Lívia Škodáčková, Lukáš Baumgartner, Lejla Kočíšková. Celkové výsledky školy sú tiež úžasné, pretože až 34 žiakov získalo viac ako 90 %. Všetkým žiakom ďakujeme za účasť. PaedDr.Petra Machatová

     • Shakespeare v nás

     • Po dvojročnej covid prestávke sme mohli opäť zabojovať o popredné priečky v anglickej súťaži Shakespeare v nás, ktorá sa uskutočnila dňa 7.6.2022 v Šaštíne. Aj tento rok naši žiaci nesklamali a dokázali, že angličtina je pre nich nie len povinný predmet v škole, ale i záľuba. Našu školu reprezentovali tentokrát samé dievčatá. V kategórii ústny prejav sa s náročnou básňou umiestnila na 2. mieste Kristína Žáková zo 7.A. Sonia Flannery, taktiež zo 7.A, sa prezentovala vlastnou tvorbou a tiež získala 2.miesto. A tradične sme našu reprezentovali aj v kategórii divadlo, kde dievčatá z 9.B, Adelka Cupáková, Timka Portášová a Livía Škodáčková, ukázali svoj herecký talent a zahrali bravúrne vtipné divadelné predstavenie. Odmenou im bolo krásne 1. miesto a rozosmiatie celej poroty. Všetkým dievčatám srdečne blahoželáme.  PaedDr.Petra Machatová

     • Škola v prírode žiakov 6. ročníka

     • Žiaci šiesteho ročníka sa v termíne 23. 5. – 27. 5. 2022 zúčastnili pobytu v Hornom Smokovci. Prežili krásny týždeň vo vysokohorskom prostredí v penzióne Miramonty. Počas tejto školy v prírode nachodili veľa kilometrov po turistických trasách našich veľhôr, obdivovali zasnežené tatranské štíty a navštívili viaceré osady Vysokých Tatier. Boli v Tatranskej Lesnej pri vodopádoch, v Starom Smokovci, pri Štrbskom a Popradskom plese, na Hrebienku a pri Rainerovej útulni. Veľký úspech mala Tricklandia, kde žiaci veľmi ocenili zábavnú galériu plnú zázrakov a optických ilúzií. Nechýbal ani relax v Aquacity Poprad. Vo vodnom svete sa žiaci do sýtosti vybláznili, zaplávali si vo vnútorných aj vonkajších bazénoch a vyskúšali aj tobogány. Počas celého týždňa pani učiteľky a pán učiteľ hodnotili aj  izby, žiaci museli mať ustlané postele a udržiavať čistotu a poriadok v izbách. Žiakom patrí veľká pochvala za správanie a úspešné zvládnutie turistických trás. Veľké poďakovanie patrí rodičom, ktorí pomohli pripraviť pre deti rôzne darčeky, ktoré sa rozdali žiakom ako odmeny. Mgr. Zuzana Zobáková

     • Ocenenie za ekologický čin roka

     • ​​​​

      Vďaka aktivitám školy, našich žiakov a učiteľov v oblasti ochrany vodného vtáctva sme boli nominovaní do súťaže Ekologický čin roka, ktorý každoročne vyhlasuje Trnavský samosprávny kraj. Spomedzi 27 nominovaných subjektov boli porotou vybrané tie, ktoré najviac inšpirovali. Náš projekt "Vtáčí ostrov" a s ním spojené aktivity s maľovaním mapy ostrova, s výrobou tabúľ, so skúmaním hydrosféry a s výstavou vtáčích pohľadníc sa umiestnil na druhom mieste, za čo patrí vďaka všetkým, ktorí sa do projektu zapojili. Predovšetkým sú to autori maľovanej mapy ostrova, účastníci brigády na vtáčom ostrove, pán profesor Svetozár Štefeček ako autor fotografií a nadšený ornitológ, celý oddiel vodných skautov a spolu s nimi aj naši aktívni učitelia. Cenu v hodnote 800€ si v utorok 7.6. v Západoslovenskom múzeu v Trnave prevzali naši žiaci Marco Althuber, Noemi Púpalová a pán učiteľ Odokienko. Finančná odmena bude využitá na skvalitnenie ponuky environmentálnych aktivít školy. 

     • Matematický klokan

     • Dňa 11.4.2022 sa aj naši žiaci zapojili do najväčšej matematickej súťaže – Matematický klokan. Súťaže sa zúčastnilo 55 žiakov I. stupňa a 54 žiakov II. stupňa. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a trpezlivosť pri čakaní na výsledky a ocenenia. Každý z nich dostal diplom, malý darček a úspešní riešitelia aj odmenu. Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník matematickej súťaže.

      Úspešní riešitelia:

      Klokanko 1                                                                                Školák 5

      David Polák – 1.A                                                                       Filip Ivánek – 5.A

      Viktória Malichová – 1.B                                                             Nina Pipíšková – 5.B

      Klokanko 2                                                                                Viktor Škrabák – 5.B

      Adela Kolláriková – 2.A                                                              Karin Vartiaková – 5.B

      Tomáš Jánoš – 2.B                                                                     Agáta Chocholáčková – 5.C

      Dominik Slovák – 2.B                                                                 Školák 6

      Nina Štefková – 2.C                                                                    Miriam Dobiašová – 6.B

      Kllokanko 3                                                                                Jakub Malárik – 6.C

      Dominik Rusňák – 3.A                                                                Benjamín 7

      Kristián Belohlávek – 3.A                                                            Kristína Žáková – 7.A

      Adela Beňová – 3.A                                                                    Filip Mihál – 7.B

      Teodor Samek – 3.B                                                                   Benjamín 8

      Klokanko 4                                                                                Juraj Bartúnek – 8.A

      Lauren Klenová – 4.A                                                                 Kadet 9 

      Alexandra Vráblová – 4.C                                                           Michal Fischer – 9.A           

      Matej Ponechal – 4.C                                                                 Veronika Rafajová – 9.A

                                                                                                          Šimon Škodáček – 9.A

                                                                                                          Adelka Cupáková – 9.B

                                                                                                          Alexandra Fábiková – 9.C

      Mgr. J. Mrázová,  PaedDr. Martina Mikulíčková, PhD.

     • Baltic Star

     • Od 1. do 5. júna sa uskutočnil výlet vybraných žiakov do Poľska k Baltskému moru. Zájazd sa organizoval v spolupráci so skautskými oddielmi z Trenčína a ďalších poľských miest. Cieľom výletu bola návšteva prístavných miest Gdaňsk a Gdyňa, tréning a kurz jachtingu a prezentácia našich envorinmentálnych aktivít o vtáčom ostrove v jednej zo základných poľských škôl. Najväčším zážitkom však bola plavba a obsluha dvojsťažňovej plachetnice na Baltskom mori. Zaujímavým momentom bolo, že hneď pri vyplávaní naša loď míňala pamätník z druhej svetovej vojny, na mieste, kde 1. septembra 1939 začala vojna ostreľovaním prístavu. Všetky posádky, ktoré mali rozdelené služby, si počas plavby vzorne plnili úlohy, pomáhali pri organizácii presunov a zároveň získavali body v internej súťaži s názvom Baltic Star. Nechýbal ani kúpeľ vo vlnách Baltského mora v mestečku Hel a záverečný táborák. Z výletu sa vrátili všetci bohatší o nové skúsenosti, zručnosti a priateľstvá. V čase, ktorý príde, sa budeme snažiť urobiť všetko preto, aby toto priateľstvo nevychladlo. Mgr. Ondrej Odokienko

     • Deň detí s BrumCOm

     • Dňa 1.6.  dobrovoľníci CO spolu s BrumCOm pripravili  pre žiakov druhého ročníka ZŠ V. Paulínyho-Tótha k sviatku zopár stanovíšť, kde si vyskúšali rôzne zručnosti. Strieľali zo vzduchovky, hádzali záchranné koleso, ťahali zraneného kamaráta, prekonávali tunel, hádzali granátom na cieľ a dozvedeli sa základy prvej pomoci. Okrem toho si vyskúšali prekážkovú dráhu, streľbu z luku a hod loptičkou do vedra. Za zorganizovanie tejto skvelej akcie ďakujeme pani Renáte Lastovičkovej. Ďakujeme aj dobrovoľníkom z CO Magdaléne Šusterovej, Kataríne Biskupičovej, Zdenkovi Babíčkovi a Ferdinandovi Štefekovi. A veľké poďakovanie patrí aj žiakom 7. A a 7. B triedy, ktorí deťom pomáhali pri jednotlivých stanovištiach a pre deti vyrobili krásne darčeky. Všetci druháci boli touto akciou nadšení! Učiteľky 2.A, 2.B a 2.C

     • Exkurzia do múzea holokaustu v Seredi

     • Dňa 1. 6. 2022 sme navštívili Múzeum holokaustu v Seredi so žiakmi 9. ročníka a ich triednymi učiteľmi. Exkurziu sme začali úvodnou prezentáciou na tému židovský kódex. Následne sme sa presunuli do barakov, kde bývali. Atmosféru sa žiakom snažil priblížiť sprievodca, a to najmä pomocou konkrétnych osudov ich rovesníkov a samotným výkladom o živote v tábore. Medzi ďalšie hlavné časti exkurzie, ktoré sme absolvovali, bola prehliadka ich osobných vecí, propagandistických plagátov, článkov z novín, dobových fotografií a taktiež mená ľudí na sklenených doskách, ktorí táborom prešli. Azda najviac, okrem samotných barakov, na deti zapôsobil železničný vozeň, v ktorom deportovali židov do Osvienčimu. Múzeum, ako je to v Seredi, je dôležité z pohľadu pochopenia, čo dokáže spraviť nenávisť jedného človeka k druhému. Veríme, že výklad a samotná exkurzia tak zlepšila deviatakom prehľad v tom, čo sa počas druhej svetovej vojny na území Slovenska dialo. Výlet sme zakončili návštevou podnikovej predajne Sedita v Seredi a obedom v McDonalde. Mgr. Matúš Ščepka

     • Prírodné motívy na hodine výtvarnej výchovy

     • Príroda poskytuje oddych aj zábavu. S prírodnými materiálmi sa zabávali žiaci 5.A a 5.C na hodine výtvarnej výchovy. Všetko, čo im poskytol areál školy, mohli použiť a vytvoriť buď domček, smajlíka, alebo obrázok. Fantázii sa medze nekládli. Žiaci si zašportovali, behali, hľadali, niektorí vynaložili riadnu námahu, aby čo najlepšie predstavili výsledok svojej práce. Dôležité bolo, že sa všetci cítili počas dobrého počasia vonku dobre a mohli využiť to, čo im príroda dala. PhDr. Daniela Klimajová  

     • MDD v ŠKD - Žabka Skákalka

     • Tradičná súťaž ŠKD v skákaní na švihadle sa zmenila na skákanie celého školského klubu. Začali sme 4. ročnikom kvôli motivácii pre mladšie deti. Navzájom sa povzbudzovali a fandili svojim kamarátom. Pokračoval tanec v kruhu  na známe pesničky s precvičovaním. Nasledovalo vyhodnotenie víťazov sútaže Žabky Skákalky: 1.ročník - 1.Viktória Malichová, 2.Paulínka Zburínová, 3. Branko Stachovič, 3. Damián Morávek, 2. ročnik - 1. Peter Fiala, 2. Alex Tóth, 3. Nikolas Rybnikár, 3. ročník - 1. Adela Beňová, 2. Eliška Lešková, 3. Zarka Zobáková, 4. ročník - 1. Lujza Beblavá, 2. Frederika Gálová, 3. Alex Kňazovič, 3. Alex Matejov. Víťazom gratulujeme a tešíme sa na budúci rok. Po vyhodnotení prebehla súťaž "Skáče celý školský klub". Do súťaže sa zapojilo 63 detí, čo je náš rekord a uvidíme, či sa nám ho podarí prekonať na budúce. Vychovávateľky ŠKD 

     • Exkurzia do papierne PETRUS

     • Žiaci prvého a druhého ročníka sa zúčastnili exkurzie do papierne PETRUS, ktorá sa venuje ručnej výrobe papiera v Priertrži – Podhorí. Najskôr sa deti dozvedeli informácie o tom, ako a z čoho sa papier vyrába. Potom si mohli vyrobiť svoj vlastný hárok papiera ozdobený lúčnymi kvetmi. Deti z 1.C a 2.C okrem toho navštívili aj svojich spolužiakov, ktorí v Priertrži – Podhorie bývajú. Mohli si pošantiť so psíkmi, pohladkať zajačikov, poobdivovať sliepočky a dokonca pozorovať lov rýb. Tr.učiteľky 1. a 2. ročníka.  

     • Otvorenie envirokútika na Kunovskej priehrade

     • V piatok 27.5.2022 sa žiaci 5.B a niektorí žiaci 6. ročníka zúčastnili slávnostného otvorenia zrekonštruovaného environmentálneho kútika a náučného chodníka na Kunovskej priehrade. Súčasťou slávnostného otvorenia boli rôzne vzdelávacie i zábavné aktivity, ktoré pripravilo mesto Senica v spolupráci so Slovenským rybárskym zväzom, CHKO Záhorie, Europe Direct Senica a Ekocentrom Trkmanka. Žiaci spoznávali ryby žijúce v Kunovskej priehrade, pozorovali živý hmyz a dozvedeli sa o užitočnosti hmyzu v prírode. Rozšírili si svoje vedomosti o správnom triedení odpadu a spoznali, ako dlho sa jednotlivé druhy odpadu rozkladajú. Vyskúšali si tiež „utkať“ obrázok z prírodných materiálov. Najväčším lákadlom však boli živé sysle a ježko, ktoré prinieslo Ekocentrum Trkmanka z Veľkých Pavlovíc. Deti sa dozvedeli zaujímavosti o ich živote a potrave, nakoniec si mohli tieto zvieratká aj pohladkať. Ďakujeme, že sme sa mohli tejto akcie zúčastniť. Mgr. Kristína Horňáková  

     • Beseda s finančným poradcom

     • Žiaci deviateho ročníka mali tento rok veľmi praktické hodiny občianskej náuky. Na začiatku školského roka sme sa venovali vzdelávaniu a výberu povolania. Tieto témy im boli veľmi blízke a nápomocné, nakoľko stáli pred voľbou strednej školy. Práca v skupinách, rôzne aktivity a diskusie boli súčasťou našich hodín. Ďalej sme sa zoznámili so základnými pojmami z ekonómie a ekonomiky.  Povedali sme si, ako funguje výrobný proces, ale aj aké sú základné formy podnikania. Vyskúšali  si napísať i reklamáciu na nefungujúci výrobok, ktorý si žiaci navzájom náhodne vyžrebovali. Taktiež si vyskúšali navrhnúť svoj podnikateľský plán. Pomaly sa končí školský rok a my sa venujeme posledným témam venovaným finančnej gramotnosti. Pozvanie na besedu prijal finančný poradca zo spoločnosti Uniqa Ing. Dominik Patka, ktorý sa venuje niekoľko rokov financiám a priblížil tak žiakom, ako funguje svet financií a investovania. Mgr. Petra Grimmová

     • Imatrikulácie prvákov

     • Naši prváci úspešne pomohli so záchranou ROZPRÁVKOVÉHO LESA. Dokázali, že sú odvážni, šikovní a múdri. S prehľadom zvládli 5 ťažkých úloh:

      1. zachránili Červenú Čiapočku s jej babičkou pred zlým vlkom,
      2. pomohli vílam vyfarbiť ďalšie motýliky,
      3. spolu s hasičmi si vyskúšali hasenie,
      4. s morskou pannou Ariel vyčistili oceán,
      5. uhádli náročné hádanky, vďaka ktorým mohli oslobodiť Grua z Vektorovho väzenia.

      Poďakovanie patrí našim spolužiakom, no najmä našim triednym učiteľom, ktorí nám s ochotou a trpezlivosťou pomohli tieto imatrikulácie usporiadať.

      Adela Cupáková (9. B) a Lejla Kristína Kočíšková (9. C)

     • Zvieratká z dvora

     • Na krúžok Z každého rožka troška sme si vo štvrtok pozvali dedka nášho spolužiaka, Maxíka, ale najmä chovateľa – pána Miču, ktorý sa dlhé roky venuje chovu holubov, králikov, kohútov, sliepok a iných hospodárskych zvierat. Priniesol nám ukázať zakrslého králika, králika „modrého“, výstavné holuby, ale aj krásneho kohúta. O zvieratkách a ich chove deťom zaujímavo porozprával a mohli si ich aj pohladkať. Bolo to pre nás milé spestrenie popoludnia. Mgr. J. Mrázová

     • Environmentálna súťaž Hypericum

     • Dňa 24. mája 2022 sa v Stredisku environmentálnej výchovy Dropie v Zemianskej Olči konala súťaž Hypericum. Našu školu reprezentovali traja deviataci, Ondrej Sekáč, Filip Bibza a Peter Daňa s pánom učiteľom Odokienkom, ktorý ich na súťaž pripravoval. Naša škola sa na tejto súťaži etablovala už minulý rok. Opäť sa súťažilo formou prezentácií o zrealizovaných opatreniach a následne aj preverením vedomostí o klimatických zmenách, zoológii, botanike a špecifikách prostredia Žitného ostrova a chránenej oblasti Ostrovné lúky. Tento rok sme si oproti vlaňajšku polepšili - aj vďaka predchádzajúcemu školskému kolu sa žiakom podarilo získať tretí najlepší bodový výsledok. Aj naša prezentácia získala výnimočne pozitívny ohlas, porota ocenila komplexnosť prístupu, publicitu, zapojenie rôznych inštitúcií aj vlastný autorský vklad pri dizajnovaní samolepiek. Na stupne víťazov nás tento rok nepustila botanika, budúci rok na tom musíme zapracovať. Výhodou bolo, že chalani sú aktívni rybári a hasiči a dokázali pri úlohách použiť zdravý sedliacky rozum. Popri súťaži prebehlo aj pár enviro-prednášok. Mimo oficiálny program sa nám podarilo absolvovať aj niekoľko neformálnych rozhovorov s inými účastníkmi, odprezentovať osobne naše školské aktivity a tímy. S účasťou sme spokojní a pokračujeme v aktivitách ďalej. Mgr. Ondrej Odokienko

     • Deň bez školských tašiek - NO SCHOOLBAG DAY

     • Dňa 20.5.2022 sa na našej škole uskutočnil deň bez školských tašiek. Školská taška je predsa súčasť každého žiaka. Ako teda žiaci mohli prísť bez nej? Žiaci 2. stupňa to zvládli výborne! S napätím sme čakali, v čom si žiaci prinesú učebnice a iné školské potreby. Žiaci si priniesli svoje veci na sánkach, v krabiciach, v kufroch a dokonca aj v kočíkoch. Zapojilo sa veľmi veľa žiakov, preto bolo ťažké vybrať najlepšie nápady. Boli vyhlásené dve kategórie. Prvou kategóriou je trieda, v ktorej sa zapojilo najviac detí. A vyhrala trieda 7.A .Druhou kategóriou boli najoriginálnejšie náhrady školských tašiek. Vybrali sme teda 6 najlepších: Matúš Čenteš z 9.B, ktorý mal mikrovlnku, Jakub Zloch zo 6.A s počítačom, Andrej Včelka z 8.B s nákupným vozíkom, Juraj Prokeš a Samuel Kozák z 8.A s kajakom, Denis Hečko zo 7.A,  ktorý mal vysávač a Branislav Sadloň z 9.A taktiež s vysávačom. Žiačky 8.B to zorganizovali na výbornú. Odkazujú, že sa môžete tešiť na nové výzvy! S. Klenová a K. Oslejová

     • Nálepky kamikadze na pomoc našim operencom

     • V piatok 20. 5. 2022 sa na prístreškoch na bicykle pred budovou ZUŠ objavili pestrofarebné vtáčie siluety. Tento mikroprojekt inicioval náš enviro-tím ako svoj praktický výstup pre súťaž HYPERICUM 2022. Podmienkou súťaže bolo vytipovať presklenú plochu, do ktorej narážajú vtáky a zabezpečiť vhodným spôsobom jej polepenie. Kým mohlo dôjsť k samotnej realizácii, školský enviro-tím si musel naštudovať problematiku a komunikovať svoj zámer s viacerými inštitúciami a odborníkmi. S vytipovaním miesta pomohla p. Ľubica Krištofová, riaditeľka Záhorského osvetového strediska, ktoré sídli v tesnej blízkosti. Inštruktáž o účinných opatreniach proti úhynu vtákov pri nárazoch do sklenených plôch poskytol štátny ornitológ z CHKO Záhorie, p. Rudolf Jureček. S hľadaním vhodného tvaru pre samolepky pomohlo výtvarné oddelenie ZUŠ v Senici pod vedením p. uč. Mária Harnúška, ktorý na záver osobne dohliadal aj na inštaláciu. Autori projektu pod vedením nášho koordinátora školských enviro-projektov, p. Ondreja Odokienka následne skonzultovali vhodnosť vizuálu so skúseným dizajnérom Petrom Žúrkom, vďaka ktorému sa napokon podarilo vybrať veľmi svieži a tvárny motív. Realizátormi projektu boli žiaci 3. A a 4. A na 1. ZŠ v Senici, ktorí samolepky vystrihli na improvizovanom anglickom výtvarnom workshope pod dohľadom dobrovoľníkov zo 7. A. S technickou prípravou sklenených plôch a lepením pomohli žiaci 8. B. Samolepiacu fóliu do projektu poskytla firma GH Studio, čím projekt získal pridanú hodnotu, nakoľko išlo o recykláciu odpadového materiálu. Zozbieraný obrazový materiál bol zaslaný do súťaže, na ktorej bude školský tím reprezentovať trojica deviatakov. Zvláštna vďaka patrí Filipovi Lackovičovi, viceprimátorovi mesta Senice, ktorý pomohol s vybavením povolenia zo strany mesta. Podľa dostupných informácií je v Senici viacero presklených plôch, ktoré potrebujú podobné riešenie a pokiaľ nádejných dobrovoľníkov neodradí potreba absolvovať predbežné konzultácie a schvaľovanie, výsledok túto snahu stonásobne vynahradí. Mgr. Ondrej Odokienko