• Pozdravy a magnetky ku Dňu matiek

     • Žiaci našej školy spolupracovali na malom dobročinnom projekte CVČ v Senici pod názvom „Podeľme sa o lásku“. Išlo o výrobu milých detských pozdravov ku Dňu matiek. Deti pod vedením skúsených učiteliek zhotovili naozaj krásne pozdravy plné vďaky a lásky, ktoré boli prostredníctvom CVČ Stonožka odovzdané klientkam všetkých senických zariadení  pre seniorov. Sme radi, že sme mohli pomôcť a urobiť babičkám bežný deň sviatočným. Samozrejme, že sme nezabudli ani na naše mamičky. Za ich lásku, dobrotu, starostlivosť a obetavosť deti vyrobili aj pre ne milý darček. 60 originálnych magnetiek pre 60 milovaných mamičiek  Ani štvrtáci nezabudli na svoje mamičky a ku Dňu matiek im vyrobili krásne magnetky. Žiaci si nakreslili vlastné obrázky, ktoré sme dali zalisovať do magnetiek, a originálny darček bol na svete.  Veríme, že pohľad na ne vyčarí úsmev nielen v tento výnimočný deň. Viera Ňukovičová, Megda Minová a kolektív 1. stupňa

     • Vesmír očami detí

     • V apríli  tohto roku sa v Záhorskom osvetovom stredisku uskutočnila vernisáž 36. ročníka postupovej výtvarnej súťaže Vesmír  očami detí. Odborná porota pod vedením Mgr. art. Ľudmily Pilnej vybrala z každej kategórie po 5 prác, ktoré postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční vo hvezdárni v Hurbanove. V našom regióne, kde patria okresy Senica a Skalica, prišlo spolu 126 prác. V kategórii žiakov 1. stupňa ZŠ mali  ocenené výtvarné práce Samuel Bôrik, Klára Havlová z 3. A a Teo Samek z 2. B triedy, ktorí pracovali pod vedením Mgr. Lenky Špankovej a Mgr. Viery Ňukovičovej. V 3. kategórii žiakov 2. stupňa ZŠ bola úspešná Natália Čomajová z 5.B triedy, ktorú pripravovala pani učiteľka Mgr. Miriama  Žáková. Srdečne blahoželáme.

     • 4.C vás pozýva na pizzu

     • Nie však obyčajnú. Tá naša dodáva chuť do učenia zlomkov, ktoré robia problém nejednému malému školákovi. V 4.C sa ich žiaci naučili jednoducho a rýchlo pomocou prípravy pizze. Najskôr si každý žiak vytvoril objednávku na svoju obľúbenú pizzu. V nej uviedol, na koľko častí chce pizzu rozdeliť. A keďže žiaci neboli len takými obyčajnými zákazníkmi, určili si počet častí, na ktorých chceli konkrétne prílohy. Každý žiak sa následne premenil na kuchára a vytiahol si náhodnú objednávku svojho spolužiaka, ktorú musel splniť presne podľa priania zákazníka. Tiež už vám tečú slinky? Mgr. Magda Minová

     • Vyhodnotenie zberu pomarančovej a citrónovej kôry

     • Aj počas tohto školského roka prebiehal na našej škole zber sušenej pomarančovej a citrónovej kôry. Celkovo sa na škole vyzbieralo asi 110 kilogramov. Všetkým, ktorí sa zapojili do zberu, ďakujeme. Tu je rebríček tých žiakov, ktorí priniesli najviac usušenej  pomarančovej a cirónovej kôry: 

      Hugo Bošák  3. B  16,6 kg

      Lucia Hluchá  7. B  14,8 kg

      Peter Toman  1. C   8,5 kg

      Jana Tomanová  2. A  5,4 kg

      Sofia Jankovichová 8. B 5,3 kg

      Peter Gažo  6. A  5,0 kg

      Tereza Pastuchová 9. B  4,5 kg

      Alžbeta Matúšová  6. B  4,1 kg

      Oliver Kralovič  2. B  3,9 kg

      Markéta Bernátová  7. A  3,7 kg

      Alexander Kňazovič 3. B  3,3 kg

      Alexandra Chorvátová 3. B  3,25 kg

      Títo žiaci budú odmenení za svoju aktívnu účasť na zbere. 

     • Netradične VIANOČNÉ ŽELANIE v máji

     • Keďže korona tento rok prekazila všetky podujatia, dielničky a stretnutia, vyhlásilo Záhorské osvetové stredisko fb vianočnú súťaž na tému Vianočné želanie. Úlohou detí, ale i dospelých bolo nakresliť obrázok, vyrobiť vianočnú dekoráciu alebo medovník, odfotiť ju a spolu s textom originálneho želania či vinša pridať na fb stránku Záhorského osvetového strediska v Senici. Ocenené práce sú zverejnené na stránke ZOS v Senici. Medzi nimi je i vianočný vinš Zarky Zobákovej a spoločná práca detí z 2.B. Mgr. Viera Ňukovičová

     • Medzinárodný deň Zeme

     • Medzinárodný Deň Zeme sa začal oslavovať v roku 1970 ako reakcia  na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Už 50 rokov si tak pripomíname, že 22. apríl je venovaný našej planéte. Tento deň si pripomíname, aké je dôležité starať sa o čistotu nášho okolia, predchádzať vzniku odpadu, separovanie či výsadba  zelene. Preto sa aj  naši prvostupniari zapojili do osláv  tohto dňa. V každom ročníku si pani učiteľky pre deti pripravili rôzne aktivity. Čistením školského dvora, skrášlením nezelených priestorov, skúmaní, čo dokáže prírodný materiál, rôznymi výtvarnými technikami, kolážami, recykláciou  odpadu,  edukatívnymi videami a hrami nám pripomenuli, aká je naša  závislosť na zemských zdrojoch. Je nepochybné, že na plnohodnotný a zdravý život potrebujeme kvalitné podmienky pre život. Budeme Ťa chrániť naša planéta Zem! Mgr. M. Müllnerová a kolektív 1.stupňa.

     • Odpadáčik- internetové hlasovanie

     • V tomto roku mala detská súťaž s environmentálnou tematikou Odpadáčik alebo Fantázia z odpadu netradične i svoju virtuálnu hodnotiacu časť. Porotou boli všetci, ktorí dali lajk k prácam, ktoré sa im páčili. Tri dielka  s najvyšším počtom diváckych lajkov získali cenu od Záhorského osvetového strediska Senica. Z našej školy bol odmenený za usilovnosť a nápaditosť Oliverko Kralovič z 2.B. Za prácu Drak s počtom 303 lajkov získal krásne 2.miesto. Srdečne blahoželáme! Mgr. Viera Ňukovičová

     • 4. A a obľúbený literárny hrdina

     • V rámci projektového vyučovania, rozvoja čitateľskej gramotnosti a podpory kreatívneho cítenia si žiaci 4.A vybrali na hodine slovenského jazyka literárneho hrdinu zo svojej obľúbenej knihy. Najskôr ho opísali, charakterizovali a nakreslili k nemu ilustráciu.Takto sa zahrali trochu na spisovateľov a ilustrátorov detskej knihy. Zaujímavé bolo, že niektorí žiaci si napísali vlastnú knižku, a preto opísali literárneho hrdinu, ktorého si sami vytvorili. Najlepšie projekty sú vystavené na chodbe, aby skrášlili naše okolie a ostatné, tiež pekné projekty, zdobia  triedu 4.A.  tr. uč. D. Klimajová

     • Úspech Michala Fischera v krajskom kole GO

     • Michal Fischer nám opäť dokázal, že prírodné vedy a najmä geografia sú jeho silnou stránkou. Reprezentoval našu školu a aj okres Senica na krajskom kole geografickej olympiády. Súťaž prebiehala online. Súťažiaci najprv riešili úlohy z monotematickej a teoretickej časti zameranej na národné parky SR, rieky sveta, Indiu a nížiny Slovenska. V praktickej časti sa popasovali s úlohami, ktoré mohli riešiť s pomocou atlasu. Michal sa v silnej konkurencii umiestnil so ziskom 93 bodov zo 100 na krásnom 3. mieste a vybojoval si tak postup na Majstrovstvá Slovenska. Patrí mu veľká gratulácia a poďakovanie za reprezentáciu školy. Mgr. Slávka Hrebíčková

     • Biologická olympiáda

     • 20. apríla 2021 sa uskutočnil 55. ročník okresného kola Biologickej olympiády pre žiakov 5. až 7. ročníka. Vzhľadom na súčasnú situáciu prebiehala súťaž online. Našu školu reprezentovali v teoreticko-praktickej časti žiačky 7. ročníka, Katka Kubíková a Markétka Bernátová. Celkovým víťazom v tejto kategórii sa stala Katka Kubíková. Veľmi dobre sa darilo aj Markétke Bernátovej, ktorá sa umiestnila na peknom 5. mieste. Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy a gratulujeme k veľmi pekným výsledkom.

     • Deň Zeme v ŠKD

     • Každoročne si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Je to deň, keď si ľudia uvedomujú, že by mali pre našu planétu urobiť niečo pekné, užitočné a prospešné. Celá je naša, patrí nám, naučme sa preto s obdivom a pokorou chrániť jej poklady v záujme našej spoločnej budúcnosti. Mali by sme tak robiť nielen v tento deň, ale po celý rok, každý deň. Aj my sa to učíme, a takto si to pripomíname v našich oddeleniach. B. Andelová a vychovávateľky ŠKD

     • Úspech v okresnom kole pytagoriády

     • Tento školský rok sa po prvýkrát z dôvodu protipandemických opatrení súťaž realizovala online. Okresné kolo sa uskutočnilo najskôr 13. 4 pre žiakov 3. - 5. ročníka a 14. 4. pre žiakov 6. - 8. ročníka. Žiaci prvého stupňa pracovali v učebni informatickej výchovy pod technickým dohľadom pána učiteľa Tehlára a Pastuchu. Hoci to bola pre všetkých nová situácia, vysporiadali sa s ňou na jednotku. V pytagoriáde sme získali až deväť medajlových  umiestnení: 

      • 3. ročník:  
       • 2. miesto: Lauren Klenová 3. A
      • 4. ročník: 
       • 2. miesto: Nina Pipíšková 4. B
       • 3. miesto, Viktor Škrabák 4. B
       • 5. miesto: Lukáš Brožek 4. B 
       • úspešní riešitelia: Patrik Bernát 4. B a Dominik Degma 4. C
      • 5. ročník: 
       • 4. - 5. miesto: Milan Baculík 5. C
       • úspešní riešitelia: Miriam Dobiašová 5. B, Natália Čomajová 5. B, Filip Škodáček 5. A
      • 6. ročník: 
       • 2. miesto: Denis Hečko 6. A
       • úspešní riešitelia: Kristína Žáková 6. A, Ondrej Fojtlín 6. A
      • 7. ročník: 
       • 1. miesto: Juraj Bartúnek 7. A
       • 2. miesto: Katarína Kubíková 7. B
       • 3. miesto: Viktória Vartiaková 7. A
      • 8. ročník: 
       • 1. miesto: Michal Fischer 8. A
       • 2. miesto: Adela Cupáková 8. B

      Poďakovanie patrí všetkým učiteľom, ktorí pripravovali žiakov na súťaž a súťažiacim za vzornú reprezentáciu našej školy. Tešíme sa z úspechu všetkých zúčastnených a gratulujeme im k získaným oceneniam. 

     • Okresné kolo matematickej olympiády

     • V stredu 31. marca 2021 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády, do ktorej sa aj napriek tejto nepriaznivej situácii zapojili aj žiaci našej školy. Za šiesty ročník našu školu reprezentovali žiaci Kristína Žáková a Ondrej Fojtlín, za siedmy ročník Juraj Bartúnek a za ôsmy ročník Timea Portášová, Lejla Kočíšková a Alexandra Fábiková. O mesiac skôr sa do súťaže zapojili aj naši piataci: Jelena Lastovičková, Miriam Dobiašová, Kimberly Mia Kočíšková, Natália Čomajová a Laura Zburínová. V rámci protiepidemologických opatrení prebiehala súťaž online formou. Všetci žiaci dostali zadania s tromi neľahkými úlohami, na ktorých vyriešenie mali 120 min. Na olympiáde sa hodnotí nielen dobre vyriešená úloha, ale aj kvalita slovného komentára k danému postupu. Najlepšie sa darilo Jurajovi Bartúnkovi, ktorému dve správne vyriešené úlohy zabezpečili 1.miesto v kategórii Z7 (7.ročník) a Kristínke Žákovej, ktorá sa vo veľkej konkurencii so všetkými tromi správne vyriešenými úlohami umiestnila v kategórii Z6 (6.ročník) na 3. mieste. Kristíne a Jurajovi blahoželáme ku krásnemu úspechu. Poďakovanie patrí aj učiteľom, ktorí žiakov pripravovali na olympiádu - pani učiteľke M. Žákovej, pani učiteľľke M. Hanzlíčkovej, pánovi učiteľovi P. Trajlínkovi a pani učiteľke M. Mikulíčkovej. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce v ďalších súťažiach. PaedDr. Martina Mikulíčková, PhD.

     • Marec - mesiac knihy

     •  „Marec to je kamarát, má on knihy veľmi rád. Ak ty knihy obľubuješ, v marci ľutovať nič nebudeš. Zober knihu do ruky, prečítaš ju raz dva tri. Marec bude isto rád, že si s knihou kamarát!“ V marci sme v našej triede 2.B uskutočnili rôzne čitateľské aktivity. Navštívili sme školskú knižnicu, kde sme spoločne hľadali a čítali z knihy Čin – Čin od Ľ. Podjavorinskej básne Vstalo slnko a Ráno. Deti si prezerali rôzne knihy, zaujali ich hlavne tie novšie. Na výtvarnej výchove sme sa zapojili do výtvarnej súťaže Záhorskej knižnice - Navrhni si svoj čitateľský preukaz. Počas zatvorenej školy, kedy sme sa učili online, každý žiak prečítal aspoň jednu knihu, ktorú odprezentuje po návrate do školských lavíc. Mgr. Viera Ňukovičová

     • Príprava na Veľkú noc

     • Blížia  sa najväčšie sviatky jari - Veľká noc. Farbíme vajíčka, pletieme korbáče, pečieme koláče, tešíme sa na rodinu, priateľov. Dievčatá čakajú šibačov, chlapci sa tešia na maľované vajíčka, sladkosti, ktoré dostanú. V Školskom klube sme si vyrobili veľkonočné výrobky, ktoré si deti chceli zobrať domov, ale nám to nevyšlo. Vyrobili sme výrobky, ktoré môžu byť ozdobou nášho bytu či domu. Spríjemniť si atmosféru sviatkov aspoň týmto spôsobom.  Aj táto Veľká noc je iná. Tak aspoň takto Vám chceme zaželať zdravie, šťastie, úsmev v tvári k sviatku jari. vychovávateľka Jana Skalová

     • Recyklovanie v ŠKD

     • Tentokrát sme recyklovali staré tričká, ktoré už nenosíme, alebo sú nám malé. Tričká nastriháme na pásy, z ktorých vytvoríme priadzu, ktorú namotáme do tvaru klbka. Snažíme sa o recykláciu starých vecí na vytvorenie nových s tým, že nezaťažujeme planétu odpadom, ktorý vzniká zbytočne. Tkali sme na kruhoch, ktoré sú teraz nevyužité nakoľko sa necvičí. Každý žiak mal svoje klbko, s ktorým tkal. Deti práca bavila, niektorí utkali aj viac obrazcov z klbiek. Vytvoril sa nám tvar farebnej  pavučiny. Tkali sme na dvoch kruhoch, kde sa striedali chlapci a dievčatá. vychovávateľka Jana Skalová

     • Vrchnáčiky od fliaš trochu inak

     • Zberáme vrchnáky od fliaš pre deti, ktoré potrebujú zdravotný vozík. Pred tým ako ich odovzdáme, sme si urobili súťaž. Rozdelili sme sa na tri družstvá. Pri súťažiach bola dôležitá spolupráca v skupine. Čo nie je vôbec jednoduché ako sa na prvý pohľad zdá. Vedieť spolu spolupracovať  a navzájom si pomôcť, dohodnúť sa medzi sebou ako postupovať. Nakoľko sú deti teraz  zamerané na individuálnu prácu, vytráca sa vzájomná spolupráca v skupine. Skladali sa postavy, čísla, kvety, písmená, triedili farby. Deti súťaž bavila, tešili sa z výtvorov, ktoré sa im podarilo vytvoriť. Po súťaži každého čakala odmena - džús a keks. vychovávateľka Jana Skalová

     • Veselé kamene

     • Žiaci zo 4.C chcú priniesť radosť do ulíc. Nezištne namaľovali kamene a svoje klenoty sa rozhodli rozmiestniť po Senici. Popri maľovaní akrylovými farbami si žiaci prvýkrát vyskúšali servítkovú techniku – dekupáž. Kamienky skryli tak, aby vyvolali nečakané úsmevy a reťazové reakcie radosti. Kamienky takto môžu putovať z mesta do mesta, prekročiť hranice okresu, kraja, či dokonca zablúdiť až za hranice Slovenska. Veríme, že ak budete mať šťastie a na veselé kamene natrafíte, prenesú na vás pozitívnu náladu, ktorá panovala v triede pri ich výrobe.
      Mgr. Magda Minová

     • Medzinárodný deň vody

     • Človek sa s vodou stretáva od narodenia. Považujeme ju za samozrejmosť a možno jej nevenujeme až takú veľkú pozornosť. 22. marec bol vyhlásený za Svetový deň vody. Ochrana čistoty vôd je nevyhnutná a má pre všetko živé veľký význam. Deň vody sme si pripomenuli aj na našej škole. Triedy sa “zahalili“ do modrej a bielej farby, triedne učiteľky pripravili pre žiakov rôzne aktivity – kvízy, tvorbu projektov a hry, ktoré informovali o nenahraditeľnosti vody. kolektív 1. stupňa

     • Aká bude Európa 2021

     • Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do 14. ročníka výtvarnej súťaže Aká bude Európa 2021, ktorú každoročne organizuje Informačné centrum Europe Direct Senica. Súťaž je určená deťom materských, základných a základných umeleckých škôl. V 2. kategórii žiakov 1. stupňa ZŠ mala ocenenú prácu  Frederika Gálová z 3.A triedy, ktorá pracovala pod vedením pani učiteľky Mgr. L. Špankovej. Frederike srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa do súťaže zapojili.  Mgr. Lenka Španková