• Tanečné popoludnie v ŠKD

     • Krásny slnečný deň sa dá spríjemniť napríklad tancom na čerstvom vzduchu. Deti mali možnosť si to vyskúšať v ŠKD. Prišla k nám Miška tanečníčka zo Screamu, aby si spolu s ňou mohli zatancovať a rozhýbať sa všetky deti. S úsmevom na tvári, s nadšením, plní očakávania sa deti pustili do tanca. Veselá nálada nechýbala. Naši prváčikovia sa nedali zahanbiť. Tanec si užívali s veľkou radosťou. vych. Jana Skalová

     • Úspech Viktórie Paškovej na Majstrovstvách Európy

     • Na konci augusta sa naša žiačka Viktória Pašková, žiačka 7. A triedy, zúčastnila Majstrovstiev Európy vo vzpieraní. Iba dvanásťročná Viki súťažila v kategórii päťnásťročných v hmotnostnej kategórii do 40kg a obsadila veľmi pekné deviate miesto. Jej výkon v trhu bol 34kg, v nadhode 42kg a v dvojboji 76kg. Gratulujeme jej a želáme veľa ďalších úspechov. 

     • Otvorenie nového školského roka 2021/2022

     • Hurá do školy! Už je tu 2. september. Najväčšie emócie prežívali určite noví žiaci a samozrejme prváci. Žiakom želáme veľa pekných dní strávených v škole, veľa nových zážitkov spojených s vedomosťami a taktiež nové priateľstvá, ktoré sú základom tej pravej pohodovej atmosféry a klímy v škole. Preto Vám držíme palce, aby ste to zvládli s ľahkosťou a veríme, že sa vám určite bude dariť. Nemôžeme zabudnúť ani na našich nových kolegov, učiteľov, ktorí nastúpili ako nováčikovia do našej rodiny „Jednotky“ – p.uč. M. Ščepka, p.uč. P. Brunovský, p.vych. N. Mindžáková, p.psych. M. Polakovičová a p.špec.ped. M. Lenčešová.  Vitajte medzi nami. Žiakom 9. ročníka a ich triednym učiteľom P. Grimmovej, M. Mikulíčkovej a R. Vartiakovi patrí poďakovanie za prípravu slávnostného otvorenia nového školské roka. vedenie školy

     • Rozlúčka so štvrtákmi v ŠKD

     • V pondelok 28. júna pani vychovávateľky pripravili pre našich najstarších družinárov, ktorí sú v tomto školskom roku posledný krát v ŠKD, malú rozlúčku na školskom dvore. Všetkým nám ukázali, že sú zdatní a schopní prekonávať prekážky, ktoré im život prinesie. Želáme im, aby im ostali krásne spomienky na školský klub a pani vychovávateľky, ktoré im želajú úspešný štart na druhom stupni ZŠ. Všetkým ostatným krásne a pohodové prázdniny. Mgr. Blanka Andelová a vychovávateľky ŠKD

     • Hasiči v škole

     • Ďakujeme Hasičskému záchrannému zboru v Senici za pekný koniec školského roka. Po prehliadke požiarnej techniky, vozidiel a vybavenia pri zásahoch, si deti vyskúšali aj hasenie požiaru.  Na záver prišlo aj vodné osvieženie. Všetkým želáme, aby ťažkú a zodpovednú prácu hasičov počas prázdnin využili čo najmenej a v zdraví si ich užili. Mgr. Marika Müllnerová

     • Športový deň 1. B

     • Toto teplé počasie nás z triedy vyhnalo na školský dvor, kde si deti zašportovali v štyroch disciplínach: hod medicimbalom, skok do diaľky, beh na 50m a preskoky na švihadle. Všetci sa naplno vrhli do aktivít, vidno, že majú v sebe súťaživého ducha. V každej kategórii boli diplomom a sladkou medailou odmenení traja najlepší športovci. Potom si deti ešte vychutnali jazdu na bicykloch, na dopravnom ihrisku. Ďakujeme p. asistentkám Magde, Miške a Sonke za ochotu a pomoc pri súťažiach a p. zástupcovi za zapožičanie bicyklov. Mgr. Jaroslava Mrázová

     • Dopravná výchova 2021

     • V období mesiacov máj a jún prebiehala výučba Dopravnej výchovy na školskom detskom dopravnom ihrisku pre žiakov 1. stupňa. Žiaci si mohli prakticky vyskúšať či zvládajú základné dopravné a cyklistické zručnosti a či ovládajú základné vedomosti o pravidlách cestnej prevádzky. Zároveň prežili pekné slnečné dni plné zábavy a plnohodnotne využili vyučovací čas, aby sa naučili veľmi potrebné životné vedomosti a zručnosti. Poďakovanie patrí našim dlhoročným spolupracovníkov v tejto oblasti a to Mgr. Pavlovi Kollárovi, príslušníkovi PZ SR a Bc. Stanislavovi Macákovi, zástupcovi náčelníka MsP Senica. Všetkým žiakom ďakujeme za disciplínované správanie počas výučby a tešíme sa budúci rok na ďalšie chvíle strávené na našom DDI. Mgr. Peter Pastucha

     • Ypsilon - slovina je hra

     • Dňa 28. 5. sa v priestoroch našej školy uskutočnila celoslovenská súťaž zo slovenského jazyka a literatúry, YPSILON – slovina je hra. Do súťaže sa zapojili žiaci 5. – 8. ročníka. Nemali to vôbec ľahké. V priebehu 45 minút sa museli popasovať s niekoľkými náročnými úlohami a zvládli to výborne. V piatom ročníku sa medzi najlepšími žiakmi našej školy umiestnili: Sofia Štofanová, Noemi Púpalová a Miriam Dobiašová, ktoré získali 96 %. V šiestom ročníku sa najlepšie umiestnili tieto tri žiačky: Nina Nečasová (95 %), Lenka Vrbová (94 %) a Kristína Kalamenová (93 %). V siedmom ročníku sa najlepšie umiestnili: Žofia Kaňová (96 %), Zuzana Blašková (91 %) a Katarína Kubíková spoločne s Karolínou Oslejovou získali 89 %. V ôsmom ročníku si najlepšie miesta vybojovali Lejla Kristína Kočíšková (96 %), no i Michal Fisher, Timea Portášová a Alexandra Fábiková získali krásnych 91 %. Všetkým súťažiacim patrí poďakovanie a veľká pochvala. Tešíme sa na ďalšiu reprezentáciu našej školy. Mgr. Zuzana Zobáková

     • Malí bádatelia z 3.A

     • Žiaci z 3.A skúmali rastliny na hodinách prírodovedy. Počas roka robili rôzne pokusy, no najviac ich zaujal pokus s pestovaním fazule. Zo semienka sa im podarilo vypestovať rastlinu. Vzorne sa o ňu starali, pravidelne polievali, a tak mohli svoje teoretické vedomosti uplatniť pri svojich praktických činnostiach. Zistili, že niektoré rastliny nevyrastajú na jar zo semien, ale z pôvodných koreňov či cibule, o čom sa presvedčili na školskom dvore. V prírodnej učebni si každý žiak vymodeloval z plastelíny rastlinu a pomenoval všetky jej časti. A keďže jednou z preberaných tém boli aj liečivé rastliny, pri zdravom lipovom čaji a bazovej šťave sme sa zhodli na tom, že takéto hodiny prírodovedy sú nie len poučné, ale aj zábavné. Mgr. Magda Minová

     • Senické zlaté jabĺčko

     • Z rozprávky do rozprávky - taká bola téma 10. ročníka výtvarnej súťaže Senické zlaté jabĺčko, do ktorej sa pravidelne zapájajú i žiaci našej školy. Do súťaže sa prihlásilo 451 prác, z  ktorých odborná porota pod vedením akademickej maliarky Lýdie Štolcovej ocenila 32 detí v rôznych vekových kategóriách. V kategórii žiakov 1. stupňa základných škôl získala hlavnú cenu žiačka 3. A triedy Klárka Havlová. Ocenené boli i Eliška Mikulíčková z 3. A a Terezka Púpalová z 2. A triedy. Dievčatá pripravovala  pani učiteľka Mgr. Lenka Španková. Srdečne blahoželáme.

     • Vyhodnotenie zberu papiera

     •  

       

      Počas celého školského roka prebiehal na našej škole zber papiera. Aj v tomto roku, ktorý bol poznačený epidémiou koronavírusu a dištančným vzdelávaním, sa do zberu zapojilo veľa žiakov a ich rodičov. Celkovo sa vyzbieralo vyše 24 ton papiera. Víťazom v zbere sa stala 7. A trieda, na druhom mieste skončila 1. B a tretie miesto obsadila 6. A. V rebríčku jednotlivcov školy vyhral Tomáš Jánoš z 1. B pred Zuzanou Michlíkovou a Emou Danišovou zo 7. A. Najlepšie triedy a jednotlivci, ktorí priniesli viac ako 300 kg, budú ocenení. Všetkým žiakom a aj ich rodičom ďakujeme za aktívny prístup k zberu papiera a ekologickému správaniu sa. Zber papiera naďalej pokračuje, nazbierané kilogramy sa budú započítavať do ďalšieho školského roka. 

      Počet nazbieraných kilogramov papiera v jednotlivých triedach:

      • 1. A  -  571 kg       
      • 1. B  -  2 451 kg
      • 1. C  -  692 kg
      • 2. A  -  495 kg
      • 2. B  -  1 157 kg
      • 3. A  -  1 271 kg
      • 3. B  -  852 kg
      • 3. C –  1 745 kg
      • 4. A  -  721 kg
      • 4. B  -  1 374 kg
      • 4. C  -  1 253 kg
      • 5. A  -  1 700 kg
      • 5. B  -  478 kg
      • 5. C -  319 kg
      • 6. A  -  1 971 kg
      • 6. B  -  1 206 kg
      • 7. A  -  2 971 kg
      • 7. B  -  569 kg
      • 8. A  -  381 kg
      • 8. B  -  852 kg
      • 8. C  -  558 kg
      • 9. A   -  86 kg
      • 9. B  -  470 kg

      Tu je rebríček najaktívnejších jednotlivcov:

      1. Tomáš Jánoš 1. B - 1585 kg
      2. Zuzana Michlíková 7. A –  1187 kg
      3. Ema Danišová 7. A – 815 kg 
      4. Alexander Vinduška  3. C – 641 kg 
      5. Jaroslav Vinduška 3. C – 641 kg
      6. Ondrej Fojtlín  6. A - 617 kg
      7. Peter Gažo 6. A – 613 kg
      8. Matúš Sekáč 5. A - 593 kg
      9. Nicol Škodová 6. B – 515 kg
      10. Katarína Kubíková 7. B - 496 kg
      11. Jaroslav Hrazdil 8. B - 486 kg
      12. Ema Šimeková 4. C – 439 kg
      13. Dominik Degma 4. C - 430 kg
      14. Peter Turanský 5. A - 425 kg
      15. Rudolf Rehák 4. B - 402 kg
      16. Tereza Pastuchová 9. B - 360 kg
      17. Lukáš Harnoš 3. C - 324 kg
      18. Stela Bošáková 7. A  - 332 kg
      19. Lauren Klenová 3. A - 304 kg
      20. Filip Lastovička 1. C - 300 kg

      V priložených tabuľkách sú k nahliadnutiu kompletné čísla zvlášť pre prvý a druhý stupeň:

      Zber_papiera_-_triedy_na_1._stupni_jun_2020_21_(1).xlsx

      Zber_papiera_-_triedy_na_2._stupni_jun_2020_21_(2).xlsx

     • Superhrdinovia v zdravotníctve

     • Ďakujeme Denisovi Hečkovi, žiakovi 6. A triedy, za aktívnu účasť vo výtvarnej súťaži Strednej zdravotníckej školy v Skalici pri príležitosti 60. výročia založenia školy. Denis sa zapojil do súťaže „Superhrdinovia v zdravotníctve“ počas dištančnej výučby a za krásnu prácu dostal ocenenie. PaedDr. Ľubica Jánošová

     • Súťaž klubu Barbell

     • V sobotu 5.6. sa žiaci našej školy, navštevujúci športový klub a krúžok BARBELL, zúčastnili 1. kola ligy mladších žiakov v mládežníckom štvorboji v Trenčíne. Na súťaži si počínali úspešne. Svedčí o tom aj 4. miesto po prvom kole z celkového počtu štrnástich družstiev zo Slovenska. Deti si vytvorili viaceré osobné rekordy v jednotlivých disciplínach, či už trojskoku, hode medicinbalom, trhu alebo nadhode. Viktória Pašková vytvorila päť slovenských rekordov v trhu, nadhode a v dvojboji. Na súťaži sa zúčastnili: Viktória Pašková, Kristína Žáková, Lukáš Székely, Jakub Malárik, Simon Stašek, Peter Gažo, Sofia Siváková, Martin Rafaja a Dominik Tkáč. Tréner Andrej Paška

     • Žabka Skákalka 2021

     • V utorok 9. júna 2021 sa v ŠKD uskutočnila súťaž jednotlivcov v preskoku na švihadle "Žabka Skákalka". Skákali všetci, ktorí trénovali aj cez koronové voľno. Veríme, že aj tí, ktorí tento školský rok len povzbudzovali svojich spolužiakov v oddeleniach, sa na budúci rok už stanú aktívnymi súťažiacimi. Všetci si vyskákali sladkú odmenu a tí najlepší aj Žabku Skákalku. Tu sú najlepší: 1.ročník - 1. miesto  Dominika Kleštincová, 2. miesto Lukáš Pilárik, 3. miesto Sofia Danková, 2.ročník - 1. miesto Sofia Beňová, 2. miesto Oliver Královič, 3. miesto Natália Kučerová, 3.ročník - 1. miesto Ema Kozáková, 2. miesto Karolína Mihalovičová, 3. miesto Emma Ludviková, 4. ročník - 1. miesto Nina Pipíšková, 2. miesto Natália Škodová, 3. miesto Timea Ďurišová. Všetkým gratulujeme. Mgr. Blanka Andelová a vychovávateľky ŠKD

     • MDD

     • 1. jún bol dňom radosti, smiechu a rôznych akcií na celom Slovensku. Nechýbala ani naša škola  s  triedami na 1. stupni. Pani učiteľky pripravili svojim žiakom pestrý program. Niektoré triedy absolvovali športové alebo tanečné súťaže, navštívili Záhorskú knižnicu a zapojili sa do hier a iných zábavných aktivít. Niekde nechýbala pizza, zmrzlina, šaláty nátierky, jednohubky a veselé zeleninové taniere. Na deti nezabudlo ani vedenie školy, ktoré prichystalo deťom balíčky pre ich maškrtné jazýčky. Kolektív 1.stupňa

     • Darček k MDD

     • Všetci sa už tešíme na leto, prázdniny a dovolenky. Naše deti nie sú výnimkou. Benzínová spoločnosť TANKER sa pri príležitosti MDD oslavách sviatku všetkých detí rozhodla podarovať tvorivé peračníky na spríjemnenie dovolenkovej cesty. Naši malí dovolenkári z 2.A a 2.B sa veľmi potešili darčekom a vytvorili pre TANKER krásnu galériu obrázkov, ktorá je vystavená v priestoroch benzínovej pumpy. Ďakujeme a želáme veľa spokojných  tankujúcich zákazníkov. Mgr. Marika Müllnerová

     • Slávnosť básničiek

     • Dňa 26.5.2021 si prváčikovia spríjemnili popoludnie recitovaním veselých básničiek o zvieratkách, o kvietkoch, o mamičke,… Všetci nám dokázali, akí sú šikovní a za odvahu boli odmenení pamätným listom a sladkou odmenou. Už teraz sa tešíme na ďalšie recitačné súťaže v budúcom školskom roku. Triedne učiteľky 1. ročníka

     • Celoštátne kolo geografickej olympiády

     • 21. mája 2021 sa konalo celoslovenské kolo geografickej olympiády kategórie žiakov 8. a 9. ročníka. Súťaž prebiehala online a podmienky boli sťažené aj tým, že žiaci vypracovávali úlohy z teoretickej a praktickej časti na čas. Našu školu, okres Senica a aj Trnavský kraj reprezentoval Michal Fischer. Veľmi dobre sa popasoval s ťažkými úlohami, ktoré preverili nielen jeho geografické vedomosti, ale aj matematické a logické schopnosti, čítanie topografickej mapy a orientáciu v atlase. Michal opäť nesklamal a stal sa úspešným riešiteľom. Ďakujeme mu za reprezentáciu našej školy a želáme veľa úspechov a chuti do ďalších predmetových olympiád a školských súťaží. Mgr. Slávka Hrebíčková

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry žiakov 1. stupňa

     • Aj v tomto školskom roku sa  v našej škole  uskutočnila súťaž žiakov 3. a 4. ročníka v čitateľskej gramotnosti. Zúčastnilo sa jej 22 žiakov 3. ročníka a 24 žiakov 4. ročníka. Aj napriek tomu, že veľkú časť školského roka trávili žiaci dištančným vyučovaním, výsledky  dokazujú, že na našej škole  sa venuje čítaniu s porozumením veľká pozornosť. Každým rokom pribúdajú žiaci, ktorí sú úspešní riešitelia olympiády, za čo patrí veľká vďaka všetkým učiteľkám 1. stupňa, ktoré od 1. ročníka venujú veľkú pozornosť  rozvíjaniu  čitateľskej gramotnosti detí. V treťom ročníku bolo úspešných riešiteľov 16 a vo štvrtom ročníku až 19 žiakov. Výsledky školského kola: 3. ročník: 1. miesto - Frederika Gálová 3.A, 2. miesto - Eliška Mikulíčková 3.A, Matúš Paulíček 3.A, Karolína Masaryková 3.C, 3. miesto - Gabriela Juralová 3.C, Lauren  Klenová 3.A. 4. ročník: 1. miesto - Agáta Müllnerová 4.A, 2. miesto - Viktor Škrabák 4.B, 3. miesto - Nina Pipíšková 4.B, Alžbeta Morávková 4.B, Anna Kubicová 4.B. Mgr. Hana Černeková

     • Navrhni si preukaz

     • Na jeseň 2020 vyhlásila Záhorská knižnica v Senici výtvarnú súťaž, ktorej cieľom bolo navrhnúť detsky hravý a veselý čitateľský preukaz. Odborná porota pozorne prezrela všetky výtvarné práce a po uvoľnení covidových opatrení ocenila z nich 12, ktoré budú zakomponované do dizajnu nového čitateľského preukazu. Z našej školy boli ocenení traja chlapci z 2.B: Davidko Paračka, Matejko Pleša a Teo Samek. Rodičia boli kontaktovaní a chlapci si v knižnici prevzali drobné darčeky. Blahoželáme! tr. uč. Mgr. Viera Ňukovičová