• Deň jablka

     • Vedeli ste, že existuje až okolo 7000 odrôd jabĺk? Či už je to jabĺčko väčšie, menšie, červené, zelené, žlté alebo farebné, každé obsahuje vlákninu a veľa zdraviu prospešných látok. Preto sme si s deťmi na prvom stupni na Deň jablka pripomenuli, aké je jabĺčko pre náš život dôležité. Deti sa o jablkách dozvedeli veľa zaujímavostí, ochutnávali rôzne odrody jabĺk či jablkové koláčiky, počítali jablkové príklady, tvorili slová a vety o jabĺčkach a vytvárali nádherné práce, kde hlavnú úlohu hrali jabĺčka. Kolektív 1. stupňa

     • Biela pastelka

     • 18. septembra sa v uliciach nášho mesta uskutočnila zbierka pod názvom Biela pastelka. Táto zbierka je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich, príležitosťou prejaviť našu ľudskú solidaritu. Biela pastelka kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Znamená svetlo, keď okolo je tma... Naši žiaci z 9. C, Karolína Zríniová, Alexandra Fábiková, Ondrej Sekáč a Peter Daňa, pomohli pri organizácii tejto zbierky a v uliciach Senice vyzbierali 714,34 €. Celkovo sa v Trnavskom kraji v tento deň vyzbieralo na podporu nevidiacich 13 144,02 €. Všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky patrí veľké poďakovanie. 

     • Majstrovstvá Trnavského kraja v cezpoľnom behu 2021

     • Na základe úspešnej reprezentácie v okresnom kole v cezpoľnom behu sa družstvo našich chlapcov v zložení Tomáš Španko 8.B, Filip Bibza 9.B a Ondrej Sekáč 9.C zúčastnilo dňa 20.10.2021 Majstrovstiev Trnavského kraja v tejto atletickej disciplíne, ktoré sa konalo v areáli Lodenice Piešťany. Po veľmi kvalitnom výkone sa chlapcom nakoniec podarilo skončiť na peknom 4. mieste. Patrí im veľké poďakovanie a tešíme sa na ďalšiu a úspešnú reprezentáciu školy. Mgr. Peter Pastucha 

     • Návšteva Záhorskej knižnice

     • Začiatkom školského roka Záhorská knižnica v spolupráci s pani učiteľkami 1. stupňa privítala nových čitateľov 1. a 2. ročníkov. Naši najmenší spoznali vynovené priestory knižnice, prezreli si  knihy a založili si čitateľský preukaz, ktorý môžu využívať po celý školský rok. Veríme, že si deti nájdu cestu ku knihám a prváčikom želáme veľa síl pri spoznávaní písmeniek, príbehov a zaujímavostí, ktoré knihy ponúkajú. Triedne p. učiteľky.

     • Praktické ukážky KPR na hodine biológie

     • Veľmi radi sme na vyučovaní privítali členov OZ Dobrovoľnej civilnej ochrany. Žiakom 9. A počas hodiny biológie predviedli zásady a ukážky KPR (kardiopulmonálnej resiscitácie) a činnosť mobilného defibrilátora, ktorý napomôže obnoviť činnosť srdca. Žiaci si mohli prakticky vyskúšať činnosti, ktoré môžu človeku zachrániť život. Je mnoho situácií, keď je potrebné človeku pomôcť a zaujímať sa, či nie je ohrozený jeho život. Takáto praktická hodina je nenahraditeľná a zvyšuje pripravenosť žiakov na reálnu situáciu.   

     • Cezpoľný beh MO Senica 2021

     • V stredu 13. októbra 2021 sa uskutočnilo okresné kolo atletickej súťaže v cezpoľnom behu v rekreačnom stredisku Gazárka Šaštín-Stráže. Našu školu reprezentovali družstvá chlapcov aj dievčat. Do celkového poradia sa započítalvalo umiestnenie jednotivých členov družstva. Dievčatá v zložení Dominika Páleníková, Karolína Zríniová a Natália Králiková obsadili konečné 2. miesto, pretože Dominika dobehla ako tretia a Karolína na 8. mieste. Družstvo chlapcov v zložení Filip Bibza, Ondrej Sekáč a Tomáš Španko boli celkovými víťazmi tejto súťaže, pretože Tomáš dobehol ako druhý a Ondrej na 8. mieste. Na základe tohto víťazstva chlapci postupujú na krajské kolo, ktoré bude budúci týždeň v Piešťanoch. Súťaže sa ešte zúčastnili a veľmi pekne reprezentovali aj Peter Daňa a Lukáš Székely. Všetkým žiakom gratulujeme a ďakujeme za výbornú a úspešnú reprezentáciu školy. Mgr. Peter Pastucha

     • Školské kolo technickej olympiády

     • Dňa 8.10. sa uskutočnilo školské kolo TECHNICKEJ OLYMPIÁDY kategórie B (5. až 7. ročník) a kategórie A (8. až 9. ročník). Školské kolo sa uskutočnilo online formou. V mladšej kategórii súťažilo 10 žiakov, z toho siedmi boli úspešní riešitelia. Na 1. mieste sa umiestnila Kristína Žáková (7.A), na 2. mieste Dominik Olšovský (6.B), na 3. mieste Šimon Zlámala (5.B). Ďalšími úspešnými žiakmi boli Nina Mikušovičová, Ondrej Fojtlín, Ivor PeterkaPeter Gažo (všetci zo 7.A). Do kategórie A sa zapojilo 8 žiakov, z toho 6 žiakov bolo úspešných. Na 1. mieste sa umiestnil Michal Fischer (9.A), na 2. mieste Timea Portášová (9.B), na 3. mieste Braňo Sadloň (9.A). Ďalšími úspešnými riešiteľmi boli Matúš Čenteš (9.B), Františka Peterková  (8.B) a Filip Bibza (9.B).  Všetkým žiakom, ktorí nás budú reprezentovať v okresom kole, želáme veľa úspechov. Mgr. Peter Trajlínek, RNDr. Peter Brunovský, PhD.

     • Podpora psieho útulku

     • Trieda 6.C určite nie je sama, komu minuloročný lockdown prerušil naplánované aktivity. V našom prípade bolo jednou z nich aj zavŕšenie zbierky z vianočných trhov. Už v januári sa náš kolektív dohodol, že finančný dar 40 eur zanesie spoločne do psieho útulku. Ako vidno, nakoniec sa nám to podarilo, hoci aj s meškaním deväť mesiacov. Podľa informácie majiteľa a ošetrovateľky firmy Cerberus pôjde obnos na výdavky spojené s veterinárnou starostlivosťou. Sme radi, že sme mohli pomôcť. Mgr. Ondrej Odokienko

     • Výstava fotografií v Záhorskom osvetovom stredisku

     • Deti zo 4. oddelenie ŠKD sa zúčastnili výstavy fotografií „Rodina v tradičnej ľudovej kultúre“. Na výstave videli fotografie zo života tradičnej slovenskej rodiny z minulého storočia. Fotografie boli z bežného života ľudí na dedine, deti v škole, mládež, svadba, svadobná hostina. Mali možnosť vidieť ako sa ľudia obliekali, koľko chodili deti do školy, prečo deti pomáhali pri prácach v rodine, čo všetko sa chystalo na svadbu, že sa odfotografovala  len jedna fotografia a nie viac záberov ako teraz. Pozreli si vystavené exponáty - kolísku, truhlicu, kroj na bábike. Po výklade nasledoval krátky kvíz, na záver ktorého bola omaľovanka nevesty a ženícha v kroji. Na rozlúčku sme zaspievali naše ľudové piesne, ktoré sa učíme v ŠKD. Ďakujeme za rozšírenie vedomostí. vychovávateľka ŠKD Jana Skalová

     • Slávik Slovenska - školské kolo

     • Druhý mesiac v škole sme začali zvesela – spevom. Žiaci 1. až 6. ročníka sa zúčastnili školského kola v speváckej súťaži Slávik Slovenska. Účasť bola hojná, predviesť svoje spevácke umenie prišlo až 34 detí a veru ani tentoraz to porota nemala ľahké. Vypočuli sme si slovenské ľudové piesne v podaní dievčat i chlapcov. Víťazky v oboch kategóriách budú reprezentovať našu školu na okresnom kole. Všetkým súťažiacim aj umiestneným ďakujeme a blahoželáme. Porota, v zložení učiteľov Mgr. Mrázová, Mgr, Műllnerová a Mgr. Ňukovičová, ocenila týchto spevákov: 1. kategória: 1. miesto  – Zarka Zobáková, 3.B; 2. miesto – Andrejka Závodná, 1.B; 3. miesto – Dominika Kleštincová, 2.B a Kristínka Czoborová, 1.A; cena poroty – Izabelka Pavlíková, 1.B. 2. kategória: 1. miesto – Silvia Sýkorová, 4.A; 2.miesto – Bibka Filková, 4.C; 3. miesto – Ondrejko Hluchý 4.A a Karolínka Mihelová 6.C; cena poroty – Maťko Rafaja, 5.A. Mgr. J. Mrázová

     • Svetový deň mlieka v školách

     • Aj v tomto školskom roku sme si koncom septembra pripomenuli Svetový deň mlieka v školách. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka, najmä jeho dôležitosť pre detský organizmus. Žiaci prvého stupňa sa obliekli do bielych tričiek a pomaškrtili si na rôznych mliečnych výrobkoch. Na desiatu si priniesli tavené  syry, parenice, korbáčiky, jogurty, ochutené mlieka… a v hojnom počte si kupovali mliečne výrobky z BREJK – automatu. V každej triede sa realizovali zaujímavé aktivity, ktoré si pre žiakov pripravili tvorivé pani učiteľky. Veríme, že si všetci uvedomili dôležitosť tohto bieleho zdravia a odteraz nebude chýbať v ich jedálnom lístku v akejkoľvek podobe. Mgr. Viera Ňukovičová

     • Európsky deň jazykov

     • V nedeľu 26.9.2021 sme si, ako každý rok v tento deň, pripomenuli Európsky deň jazykov. A hoci je to deň všetkých európskych jazykov, teda aj nášho materinského, venujú sa mu najmä učiteľky cudzích jazykov. Aktivitami na hodinách si s deťmi pripomínajú, že všetky jazyky sú si rovnocenné, nezávisle od toho, koľko ľudí v Európe nimi hovorí, ale aj to, že čím viac jazykov človek ovláda, tým viac možností sa mu v živote otvára. Učiteľky angličtiny na prvom stupni si s deťmi ukázali rôznorodosť jazykov na niektorých slovíčkach, ako sú  - ahoj, ďakujem, áno, nie, ako sa máš - , priraďovali vlajky krajín k príslušným jazykom, s menšími žiakmi sa zahrali hry typické pre iné krajiny, ako napríklad rebríky a hady. Učiteľky veria, že i takéto aktivity dodajú deťom chuť a motiváciu učiť sa jazyky nie len v škole, ale aj mimo nej. Mgr. Gabriela Bachurová

     • Privítanie prvákov v ŠKD

     • Naši noví prváčikovia mali svoj veľký deň v ŠKD. Dnes 28.9. sme ich oficiálne privítali medzi nás, deti školského klubu. Nedočkaví prváčikovia nevedeli čo ich čaká. Každé oddelenie si pripravilo program, ktorý si nacvičili a s ktorým sa prezentovali pred ostatnými deťmi. Deti mali možnosť vypočuť si pesničky, básničky, pozreli si tanec. Navzájom sa povzbudzovali potleskom pri pesničkách. Všetky oddelenia ŠKD nacvičujú ľudový tanec tak na záver sme si ho všetci zatancovali. Tancom sme sa rozlúčili a popriali prváčikom veľa pekných chvíľ strávených medzi nami. vychovávateľky ŠKD

     • Natália Králiková sa stala 2-násobnou Majsterkou Slovenska v atletike 

     • Výnimočný úspech sa podaril žiačke 9.ročníka našej školy, nádejnej atlétke Natálii Králikovej na Majstrovstvách Slovenska, ktoré sa konali cez víkend 18.-19.9.2021 v Trnave. Po rokoch trpezlivého všestranného atletického tréningu v klube ŠK Jablonica sa vďaka bojovným a sústredeným výkonom stala 2-násobnou Majsterkou SR pre rok 2021 v kategórii staršieho žiactva v disciplínach hod diskom 1 kg a vrh guľou 3 kg. A keďže ku 2 zlatým pridala i striebro za hod oštepom 500 g a bronz v bežeckej štafete 4x60 m, kde úspešne finišovala na poslednom úseku, získala spolu 4 cenné kovy!!! Patrí jej veľká pochvala a rešpekt, pretože zvládnuť viac atletických disciplín a na takej vysokej úrovni, hlavne technickej, chce mať za sebou veľa poctivých tréningov a hlavne chuť sa neustále zlepšovať. Atletike sa venuje 7 rokov, postupne sa stáva vzorom, motiváciou, inšpiráciou nielen pre deti v klube, ale aj pre súperky a to tak za výkony, ako aj za svoj svedomitý prístup či ku tréningu alebo súťažiam. Natália je živým príkladom toho, že keď sa človek snaží, veľa sa dá stihnúť, dosiahnuť a môže sa podariť pracovať na lepšej "verzii" seba samého. Gratulujeme a nech je tento prvý veľký úspech len začiatkom jej pestrého a úspešného športového života! Adrián Kubica - tréner

     • BARBELL na majstrovstvách SR

     • V uplynulých dňoch sa konali majstrovstvá Slovenska mladších aj starších žiakov v mládežníckom štvorboji a vo vzpieraní. Zároveň s nimi sa konali druhé kolá slovenskej ligy mladších aj starších žiakov. Klub BARBELL, ktorý má krúžok na našej škole, z dôvodu chorôb v lige mladších žiakov postavil dve neúplné družstvá a v lige starších žiakov sa družstvo nepostavilo vôbec. Je to veľká škoda, lebo aj mladší aj starší žiaci boli na postupových miestach do finále, ktoré nám tým pádom utieklo. V súťažiach jednotlivcov sme si to ale čiastočne vynahradili, keď deti z klubu a našej školy získali viacero medailí. Medzi mladšími žiakmi nás v mládežníckom štvorboji reprezentovali:

      Sofia Siváková – 2. miesto v kategórii do 45kg

      Peter Gažo – 4. miesto v kategórii do 44kg

      Jakub Malárik – 3. miesto v kategórii do 49kg

      Simon Stašek – 5. miesto v kategórii do 49kg

      Dominik Tkáč – 5. miesto v kategórii nad 67kg

      Medzi staršími žiakmi sme mali iba jednu pretekárku. Viktória Pašková získala 1. miesto v kategórii do 40kg. V súťaži vytvorila dva slovenské rekordy. Prvý rekord v trhu na váhe 36kg a druhý rekord v dvojboji 79kg keď nadhodila 43kg. Škoda tretieho pokusu v nadhode na váhe 46kg, ktorý mala nad hlavou, ale nebol uznaný pre dotláčanie lakťov. Keby bol platný, tak by Viki vytvorila rekord aj v nadhode. Aj tak si jej výkon zaslúži uznanie, pretože nie je veľa pretekárov, ktorí by držali slovenské rekordy v dvoch váhových kategóriách. Andrej Paška

     • Futbalový deň v ŠKD

     • Dňa 16.9.2021 sa v ŠKD konalo futbalové popoludnie. Deti navštívil brankár FK Senice Henrich Ravas. Porozprával deťom o tom, ako začínal v detstve s futbalom, aké sú jeho futbalové úspechy a s akými známymi futbalistami spolupracoval. V rozhovore deti motivoval k pohybu v akomkoľvek športe, vysvetľoval im, aký je pohyb dôležitý pre ich ďalší rozvoj. Po diskusii sa s deťmi zahral súťažné pohybové hry, ktoré deti motivovali k pohybu a súťaživosti.  V závere si deti zahrali futbal a ukázali mu, ako ho dokážu spoločne hrať a zabaviť sa pri tom v ŠKD. vychovávateľky v ŠKD

     • Sme na jednej lodi

     • Žiaci našej školy, bok po boku s u nás pôsobiacim 8. oddielom vodných skautov v týždni od 13. do 17. septembra prezentovali v NC TESCO ochutnávku aktivít, ktoré budú túto jeseň súčasťou prebiehajúceho Enviroprojektu pod názvom "Sme na jednej lodi". Projekt pozostáva zo 4 akcií prepojených so štyrmi aktuálnymi témami školského environmentálneho programu KLÍMA. Ako hlavný pútač opäť poslúžila naša vlajková loď "Jednička" - teraz už aj s novozakúpeným lodným sudom ako plánovanou odmenou pre triedne kolektívy zapojené do aktivít projektu. Mgr. Ondrej Odokienko

     • Živý odpad

     • Vo štvrtok 16.9. naša informačná kampaň v NC TESCO vyvrcholila prezentáciou červieho experimentu v podaní mladého vedeckého tímu zloženého zo žiakov 8.A triedy. Prezentujúci: Žofia Kaňová, Emma Danišová a Juraj Prokeš predviedli experiment s názvom "Živý odpad" s larvami múčiara čierneho a troma druhmi substrátu. Návštevníci sa mohli tipnúť, ktorý zo substrátov: tradičné ovsené vločky, sušené zemiakové šupy (poskytla naša školská jedáleň) a kávový sós (príspevok z kaviarne Trojka) bude pre larvy najvýživnejší. Odvážlivci dostali od prezentujúcich aj extra možnosť prekonať sa a chytiť si hemžiace sa potvorky vlastnou rukou. Experiment "Živý odpad" prebieha v spolupráci s učiteľmi chémie a biológie a tím dištančne konzultuje vybrané aspekty aj s odborníkmi na mikroplasty z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Výskum potrvá jeden mesiac a jeho výsledky žiaci odprezentujú na celoškolskom vedeckom podujatí "Deň výskumníkov", ktoré každoročne organizuje náš žiacky parlament.  Mgr. Ondrej Odokienko

     • Vtáčí ostrov

     • V auguste naša škola rozbehla niekoľko výskumných žiackych aktivít v prostredí Kunovskej priehrady. Inšpiráciou v tomto smere bol pre nás program GLOBE, do ktorého sa zapojili naši učitelia fyziky a geografie, a séria vlaňajších aktivít školy v snahe spoznávať a ochraňovať biodiverzitu v prostredí okolitých vodných nádrží (viď Žabie Taxi 2021). Po úvodných pozorovaniach vtákov, vodných bezstavovcov a vlastnostiach vody nad priehradou náš GLOBE-tím ukončil zber dát o výskyte vtákov v prostredí Kunovskej priehrady a vďaka financovaniu cez Enviroprojekt zadala výrobu informačnej tabule k Vtáčiemu ostrovu. Hlavným vizuálom tabule bude okrem fotografií prof. Svätozára Štefečka z Hvezdárne v Sobotišti aj ilustrovaná mapa priehrady od žiacky 4.A, Elišky Mikulíčkovej, ktorú spomedzi viac než dvadsiatich žiackych prác vybrala odborná porota dizajnérov a výtvarníkov zapojených do tvorby vizuálov k tohtoročnému Enviroprojektu. Celý tím sa v piatok 17. septembra vybral na Kunovskú priehradu kde s ornitológom zo štátnej ochrany prírody, pánom Rudolfom Jurečkom, skonzultoval umiestnenie tabule. Mgr. Ondrej Odokienko

     • Výtvarná súťaž - Rozprávky Pavla Dobšinského

     • Vo štvrtok 9. septembra 2021 sa v Záhorskej knižnici v Senici stretli všetky deti, ktorých práce boli ocenené porotou vo výtvarnej súťaži – ilustrácia rozprávky Pavla Dobšinského „Tri zlaté hrušky.“ Z našej školy boli ocenené práce detí: Andrejka Závodná z 1.B, Daniel Štofan z 1.C, Filip Kobliška z 3.A, Júlia Žúrková a Adam Hercegh z 3.B, Klára Havlová a Jakub Seeman zo 4.A, Dominika Páleníková a Liliana Janičová z 9.B, Simona Pavesková z 9.A a kolektívna práca žiakov z 2.C, ktorí zilustrovali celú rozprávku a vytvorili z nej knihu. Za prípravu a vedenie patrí poďakovanie p.uč. Bucalovej, Špankovej, Müllnerovej, Ňukovičovej a Kmecovej. Ďakujeme za reprezentáciu školy.