• Mikuláš prišiel medzi nás

     • Dnes sme mali v škole milú návštevu. Zavítal k nám Mikuláš. Spolu s anjelom a čertom našich žiakov trošku preverili, či sa učia, poslúchajú a tí to mali možnosť dokázať peknou básničkou alebo pesničkou. Všetky deti mali veľkú radosť. Dúfame, že aj v tieto ťažké dni sa podarilo vyčariť našim deťom úsmev na tvári a priniesť trochu radosti, spolupatričnosti a tradícií do našich tried. ĎAKUJEME MIKULÁŠ!

     • Školská lodenica

     • Predstavujeme Vám našu školskú lodenicu, ktorú si minulý školský rok v júni mali možnosť vyskúšať naši terajší šiestaci v rámci netradičného branného na vode. Keďže vodák nikdy nespí - teda aspoň keď rozmýšľa nad tým, ako a kedy sa znovu vydá na prieskum - ani my sme toho veľa nenaspali. Trápilo nás, že naše lode na Kunovskej priehrade nie sú uskladnené ako sa patrí, ale len tak položené v garáži na studenej zemi. S novým enviroprojektom prišla zmena. Naša lodenica, ktorú máme prenajatú od Rekreačných služieb mesta Senica, totiž získala nový bádateľský rozmer - stala sa našou základňou na výskum miestnej biodiverzity ako aj externým pracoviskom pre program GLOBE, do ktorého je naša škola zapojená. Popri pozorovaní vtáctva, brigáde na vtáčom ostrove a skúmaní vlastností vody sme vďaka dotácii a pomoci od vlastníka dokázali zmeniť starú garáž na dôstojné vodácke a klimatické centrum pre žiakov a priateľov našej školy. Lode sú dnes už pekne uskladnené na konzolách (vyrobil ich pre nás pán Žák, vďaka), podlaha a steny majú nový náter (tu zase patrí vďaka Vladovi Vaculovi za jeho voľný čas a dobre mienené rady pre nás ostatných, ktorí sme s úpravou priestoru pomáhali) a pribudli skrinky na odkladanie vodáckeho vybavenia a multifunkčný pracovný stôl (zapožičaný z kabinetu techniky). Zostáva už len natrieť samotnú bránu, na ktorej sa už vyníma hrdý nápis "základňa" aj s číslom "8", čo je číslo nášho vodáckeho oddielu. Farba je kúpená, bránu ale natrieme až keď sa trochu vyčasí - možno už v marci, keď budeme chystať druhý ročník nášho Žabieho TAXI. Nateraz je sezóna ukončená a dlhé zimné večery lákajú k troche toho zaslúženého oddychu. Vodácke AHOJ s prianím dobrej sezóny 2022 všetkým praje Váš ENVIRO-tím. Mgr. Ondrej Odokienko

     • Zver v našich lesoch

     • V novembri tohto školského roku bola vyhodnotená výtvarná súťaž Zver v našich lesoch, do ktorej sa zapojili aj žiaci našej školy. Deti vo svojich nápaditých kresbách znázorňovali rôznych obyvateľov lesov a krásu našej prírody. Súťažilo sa v niekoľkých vekových kategóriách. V 2. kategórii žiakov 1. stupňa ZŠ mali ocenené výtvarné práce Samko Bôrik, Eliška Mikulíčková zo 4. A z triedy  pani učiteľky Mgr. L. Špankovej  a žiak z 1.B Oliverko Ambra z triedy Mgr. V. Ňukovičovej. V kategórii žiakov 2. stupňa ZŠ bola úspešná Miroslava Pavesková, ktorú pripravovala pani učiteľka  Mgr. Z. Zobáková. Srdečne blahoželáme.

     • Okresné kolo technickej olympiády

     • Dňa 25.11. sa uskutočnilo okresné kolo TECHNICKEJ OLYMPIÁDY kategórie B (5. až 7. ročník) a kategórie A (8. až 9. ročník). Vzhľadom na súčasnú situáciu sa konalo online. Okresného kola sa zúčastnilo 7 škôl. V B kategórii sa na výbornom 2. mieste  umiestnila Kristína Žáková (7.A). Celkovo  v tejto kategórii boli úspešní len 2 žiaci. V  kategóri A, ktorá bola súťažou dvojíc,  našu školu reprezentovala  dvojica Michal Fischer (9.A) a Timea Portášová (9.B), ktorí skončili tiež na krásnom 2. mieste. Celkovo boli v tejto kategórii úspešné len 3 dvojice žiakov. Žiakom  k úspechu gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Mgr. Peter Trajlínek, RNDr. Peter Brunovský, PhD.

     • Školské kolo geografickej olympiády

     • Dňa 24. 11. 2021 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z geografie, ktorého sa zúčastnilo spolu 21 žiakov. Online test preveril ich vedomosti i zručnosti v práci s atlasom a mapou. Z každej kategórie do okresného kola postúpili prví traja úspešní riešitelia. V kategórii G, do ktorej patria žiaci 4.-5. ročníka, sa na prvých troch pozíciách umiestnili:  na 1.mieste Patrik Bernát, na 2. mieste Karin Vartiaková a na 3. mieste Nina Pipíšková, všetci z 5.B. V kategórii F (žiaci 6.-7.ročníka) prvé miesto získala Isabella Fukna zo 6.A, druhé miesto Miriam Dobiašová a 3. miesto Natália Macová obe zo 6.B. Kategórie E (žiaci 8.-9.ročníka) sa zúčastnil len jeden žiak Michal Fischer z 9.A. Hoci vyhral bez konkurencie, s dosiahnutými 98 bodmi zo 100 b., sa v okresnom kole určite nestratí. Všetkým žiakom, ktorí sa olympiády zúčastnili, ďakujeme a tešíme sa z toho, že všetci boli úspešnými riešiteľmi. Postupujúcim do okresného kola, ktoré sa uskutoční 17. 2. 2022, želáme veľa šťastia a úspešné zvládnutie všetkých otázok. Mgr. Rastislav Vartiak

     • Ľudové tradície v ŠKD

     • Mesiac november sa v ŠKD niesol v duchu ľudových tradícií. Každé oddelenie si vybralo nejakú inú tematiku - Martin na bielom koni, hody v krojoch, tradičné ľudové džbány, taniere, klobúkový tanec na zábavách. Niektorí si zasa vybrali modernejšie prevedenie ľudových tričiek, ktoré sú teraz v obľube. To všetko sa v tomto období robilo na dedinách a aj v mestách. Niektoré tradície pretrvávajú aj naďalej. Ľudia si ich pripomínajú krojovými sprievodmi, organizovaním rôznych kultúrnych akcií, ktoré nám pripomínajú dedičstvo našich predkov. Toto všetko si treba vážiť a uchovávať pre ďalšie generácie. Vychovávateľky ŠKD

     • Súťaž o najkrajší vianočný príbeh

     • Vyhlasuje sa súťaž o najkrajší vianočný príbeh pre žiakov 2. stupňa. Vaše príbehy alebo rozprávky, písané na počítači, posielajte na edupage p. uč. Klimajovej do 6. decembra 2021. Najkrajšie príbehy budú odmenené krásnymi medovníčkovými cenami, ktoré upiekla a venovala do súťaže p. uč. Jana Galieriková z Materskej školy U veselého šaša. 

     • Mladé športové talenty z 5. A

     • Naši žiaci dosahujú úspechy v rámci našej školy, ale aj mimo nej. Chceli by sme vám predstaviť nádejné talenty z 5. A, ktoré už v mladom veku dosiahli to, o čom snívajú mnohí dospelí športovci. Predstavujeme vám ich úspechy za posledné tri mesiace. Laura Hečková sa už dlhší čas venuje krasokorčuľovaniu a všetok svoj voľný čas trávi na ľadovej ploche. V októbri sa zúčastnila na medzinárodných pretekoch v Trnave, kde dosiahla z 22 účastníkov krásne 2. miesto. Jakub Briestenský si vybral ako šport karate – goju ryu. Na Majstrovstvách Českej republiky, ktoré organizoval Český svaz, získal tri strieborné a dve bronzové medaily. Sofii Sivákovej učaroval pre dievčatá netradičný šport – vzpieranie. Na majstrovstvách Slovenska mladších žiakov vo váhe do 39 kg, ktoré sa konali v Dolnom Kubíne, nenašla premožiteľku a stala sa majsterkou Slovenska. Jej spolužiak Simon Stašek absolvuje spoločne s ňou tiež každé preteky vo vzpieraní a vo váhe do 49 kg získal krásne 5. miesto na Slovensku. V tanečnom súbore Mažoretky Spirit tancujú dve šikovné dievčatá Aneta MachatováAgáta Müllnerová. Na Grand Prix Slovakia 2021 aj s niekoľkými žiačkami našej školy obsadili nasledujúce miesta:

      1. miesto v kategórii miniformácia mix kadet (Aneta + Agáta)

      2. miesto v kategórii veľká formácia mix kadet (Aneta + Agáta)

      1. miesto v kategórii veľká formácia junior (Agáta)

      1. miesto v kategórii veľká formácia flag junior (Agáta)

      Senické mažoretky požívajú vo svojich choreografiách nielen tradičné prvky s paličkou (baton), ale najmä twirlingové prvky s paličkou, prácu s pom pomami a prvky modernej gymnastiky. (Fotografie pochádzajú z Majstrovstiev Európy 2019, kde obsadili 1. miesto.)

      A nakoniec jeden plavecký úspech – Eva Vaňková obsadila na Majstrovstvách Západoslovenského kraja  na 400 m kraul v Senici pekné 2. miesto. Našim mladým športovcom držíme palce a želáme im do budúcnosti ďalšie úspechy. PhDr. Daniela Klimajová

      Laura - video  https://youtu.be/f5ZIqAajI6I

      Simon video: https://www.youtube.com/watch?v=l7Z7XQDkEDM

     • Školské kolo olympiády z anglického jazyka

     • Dňa 5. 11. 2021 sa uskutočnilo  školské kolo olympiády z anglického jazyka. Aj tentokrát si žiaci mali možnosť preveriť svoje vedomosti a zručnosti v oblastiach ako gramatika, slovná zásoba, či čítanie s porozumením. Každú skupinu anglického jazyka z triedy reprezentoval jeden najzdatnejší účastník. V kategórii 1A, do ktorej patria žiaci 5.-7.ročníka, sa na prvých troch pozíciách umiestnili:  na 1.mieste Kristína Kalamenová zo 7. B,  na 2. mieste  Miroslava Pavesková zo 6. C, o 3. miesto sa delia  Filip Ivánek z 5. A a Oliver Beňa z 5. C. V kategórii 1B, do ktorej patria žiaci 8. a 9. ročníka, získali: 1. miesto Jakub Hercegh z 9. B, 2. miesto Lukáš Baumgartner z 9. C a 3. miesto Emma Danišová z 8. A. Všetkým žiakom, ktorí sa olympiády zúčastnili, patrí pochvala, lebo patria medzi najlepších angličtinárov v triede. Žiakom, ktorí sa umiestnili na popredných pozíciách srdečne gratulujeme a Jakubovi Herceghovi a Kristíne Kalamenovej  želáme úspech v účasti na okresnom kole. PaedDr.Petra Machatová

     • Olympiáda zo slovenského jazyka

     • 14. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa tento školský rok realizoval online formou. Do školského kola, ktoré sa konalo 15. 10. 2021, sa prihlásilo 5 našich žiačok. Online test preveril ich vedomosti i prácu s textom. Tri z nich – Adela Cupáková (9. B), Alexandra Fábiková (9. C) a Lejla Kristína Kočíšková (9. C) sa stali úspešnými riešiteľkami. Do okresného kola mohla postúpiť iba jedna žiačka s najvyšším bodovým hodnotením. Ďakujeme Alexandre Fábikovej za reprezentáciu našej školy v okresnom kole a tiež ostatným dievčatám, ktoré sa s chuťou a odhodlaním zapojili do olympiády. Mgr. Petra Grimmová

     • Informatická súťaž iBobor

     • Počas druhého novembrového týždňa sa niektorí žiaci našej školy zúčastnili hlavného kola informatickej súťaže iBoborV kategórii Drobci (žiaci 3. ročníka) boli úspešní traja riešitelia. Anička Grebeníčková (3.A), Dominik Rusňák (3.A) a Mathias Kuba (3.A). V kategórii Bobríci (žiaci 4. a 5. ročníka) bolo úspešných až 14 riešiteľov. Zo 4.ročníka boli úspešnými riešiteľmi Lauren Klenová (4.A) a Oliver Včelka (4.A). Zvyšných 12 úspešných riešiteľov bolo z  5. ročníka.  Najúspešnejším riešiteľom našej školy sa stal Viktor Škrabák (5.B), za ním Nina Pipíšková (5.B), Klaudia Nečasová (5.A), Michaela Gažaková (5.C), Patrik Bernát (5.B), Jakub Žák (5.A), Ema Šimeková (5.C), Oliver Beňa (5.C), Agáta Chocholáčková (5.C), Tobias Mesároš (5.A), Anna Kubicová (5.B) a Dominik Degma (5.C). V  kategórii Benjamíni (žiaci 6. a 7. ročníka) sa výborne umiestnila Lenka Vrbová (7.A) a  úspešným riešiteľom bol aj  Martin Palic (7.A). Všetkým úspešným riešiteľom súťaže iBobor gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov. Mgr. Magda Minová 

     • Aktivity 5. ročníka na hodinách slovenského jazyka a literatúry

     • Žiaci 5. ročníka vytvorili pekné rozprávkové príbehy, ktoré budú uverejnené v novom čísle školského časopisu. Každá trieda sa zúčastňuje na súťaži Skvelý spisovateľ v rámci 5. ročníka, v ktorej sa podporuje kreatívna práca a fantázia detí v literárnej aj ilustrátorskej oblasti. V súťaži Najväčší knihožrút si žiaci zapisujú, koľko kníh prečítali za mesiac, a na hodine literatúry môžu predstaviť svoju obľúbenú knihu a odporučiť ju svojim spolužiakom a spolužiačkam. V súťaži Najlepší diktátopisec sa prejavuje pravopisná zručnosť jednotlivcov. Všetky súťaže budú na konci roka vyhodnotené a víťazi získajú aj pekné odmeny. Cieľom aktivít je nielen prehĺbiť záujem o rodný jazyk, ale aj to, aby žiaci mali radosť buď z prečítanej knihy, alebo z vlastnej tvorby. Budeme radi, keď si prečítate a ohodnotíte spisovateľské a ilustrátorské pokusy žiakov 5. ročníka v školskom časopise. Vyučujúca SJL 5. ročníka Daniela Klimajová

     • Odpadáčik alebo fantázia z odpadu

     • O tom, že odpad sa dá ešte ďalej zužitkovať a nemusí skončiť v smetnej nádobe, nás presvedčili deti, ktoré sa zapojili do súťaže s odpadovou tematikou  „Odpadáčik alebo fantázia z odpadu“. Cieľom súťaže bolo vdýchnuť už zdanlivo nepotrebným veciam nový život. Vznikli krásne kreatívne diela, ktoré sú sprístupnené na výstave v Záhorskom osvetovom stredisku. Z množstva pekných  prác sú ocenené aj práce našich žiakov. Výhercom gratulujeme.1.stupeň: Janka Tomanová - Kinderkoláž, Grétka Lukáčová – Človeče ,nehnevaj sa, Natália Lišková – Príbeh medu, Ema Gembešová – Presýpacie hodiny, 2. stupeň: Kolektívna práca 7.B – Mestečko snov. Mgr. Marika Müllnerová

     • Október – mesiac úcty k starším ľuďom

     • Október je mesiacom úcty k starším ľuďom. Žiaci 5.A a 5.C využili mesiac október na to, aby v rámci výtvarnej výchovy potešili starších ľudí malou pozornosťou. Tou pozornosťou boli pozdravy, ktoré vytvorili na základe jesenných motívov. Niektoré sa ocitli v rukách obetavých dôchodcov, ktorí pomáhajú ráno a poobede pri cestnej premávke. Ďalšie poputovali do rúk starých rodičov alebo susedov. Dôležité bolo, že žiaci urobili radosť sebe aj ľuďom, ktorých pozdravy príjemne prekvapili. PhDr. Daniela Klimajová

     • Vyhodnotenie zberu gaštanov

     • Počas októbra prebiehal na našej škole zber gaštanov. Zapojilo sa do neho veľa žiakov a celkovo sme vyzbierali 2 560 kg. Vyzbierané gaštany poslúžia v zime na prikrmovanie lesnej zveri. Tu sú najlepší jednotlivci, ktorí priniesli najviac gaštanov a budú za to odmenení:

      1. Ema Vernerová  6. B   415 kg
      2. Isabella Fukna   6. A   343 kg
      3. Matias Jankovich  6. A  146 kg  
      4. Matúš Krchňavý   3. B   144 kg
      5. Alexander Kňazovič   4. B   116 kg
      6. Rudolf Rehák   5. B 104 kg
      7. Karin Kažmírová   2. C   97 kg
      8. Tomáš Jánoš   2. B   91 kg
      9. Paulína Sláviková 6. B   73 kg
      10. Sebastián Kňazovič  1. C  67 kg
      11. Jakub Pláňavský    1. A   64 kg
      12. Nina Tomanová  1. C  57 kg
      13. Mário Miča  5. A  52 kg
      14. Izabela Pavlíková  1. B  51 kg

      Všetkým žiakom, ktorí sa do zberu zapojili, ďakujeme. Poďakovanie patrí aj p. Sekáčovi, ktorý zabezpečil sladké odmeny pre žiakov. 

     • Halloweenske vyučovanie

     • V rámci uplatňovania prvkov multikultúrnej výchovy vo vyučovaní sme pred jesennými prázdninami v našej škole uskutočnili na 1. stupni Halloweenske vyučovanie. Halloween patrí medzi vďačné konverzačné a kreatívne témy, prostredníctvom ktorých deti spoznávajú aj inú kultúru a jazyk. My sme ho poňali ako ozvláštnenie vyučovania, možnosť zabaviť sa, obliecť sa do kostýmov a zažiť niečo vzrušujúce, strašidelné. Žiaci prišli do školy v maskách, takže triedy sa zmenili na strašidelné priestory plné čarodejníc, bosoriek, pavúkov, netopierov a rôznych iných bytostí. Samozrejme, nezabudli sme ani na naše sviatky, vysvetlili sme si význam Sviatku všetkých svätých a Dušičiek. Mgr. Viera Ňukovičová a kolektív 1.stupňa

     • Prázdninové dopoludnie v ŠKD

     • Začiatok jesenných prázdnin sa niesol vždy v duchu výletu v ŠKD. Nakoľko možnosti sú obmedzené, rozhodli sme sa zorganizovať prázdninové doobedie. Voľba padla na kino s názvom ,,Martin a tajomstvo čarovného lesa''. Rozprávka z detského tábora detí, ktoré sa učili prežiť v prírode a zachrániť les. Deťom sa kino veľmi páčilo. Po kine padla vhod dobrá desiata od rodičov, hry v triede, spoločný tanec a pohybové hry na školskom dvore. Záver doobedia nám oživili hasiči. Ukázali  nám hasičskú techniku, vybavenie a výstroj hasiča. Deti sa dozvedeli v akých situáciách a kedy hasiči zasahujú, ako postupovať keď vznikne požiar a plno ďalších dôležitých informácií. Stať sa hasičom je snom mnohých detí. Sme veľmi radi, že sa im naše prázdninové doobedie páčilo a určite niečo vymyslíme aj na budúce. Prajeme pekné jesenné prázdniny. vychovávateľky ŠKD

     • Mesiac úcty k starým rodičom

     • „Naši milí starí rodičia, vy ste tí, ktorí na nás nikdy nekričia, preto Vás veľmi ľúbime a s láskou na Vás spomíname.“

      Deti zo školského klubu si nacvičovali vo svojich oddeleniach program pre starých rodičov. Program je vyjadrením úcty a vďaky za ich lásku a obetavosť, ktorú venujú svojim vnúčatám. Aspoň takto majú možnosť vidieť svoje vnúčatá a potešiť sa s nimi. Pre Vás všetkých je určený aj náš spoločný ľudový tanec. Zároveň ďakujeme rodičom, že dovolili deťom priniesť si kroj. Program si môžete pozrieť (link) na našom školskom YouTubevychovávateľky ŠKD

     • Tekvicová krása

     • Tak ako po minulé roky, aj tento školský rok chodby našej školy skrášlili krásne vyzdobené a vyrezané tekvičky, ktoré pomohli dotvoriť jesennú atmosféru. Touto cestou sa chceme poďakovať rodičom žiakov I. stupňa za vynaložené úsilie pri vyrezávaní a zdobení tekvíc. Vďaka patrí aj deviatakom za pomoc pri vynášaní tekvičiek ku triedam. Tekvičky naďalej zdobia areál našej školy. Mgr. Jaroslava Mrázová

     • Halloweenska cesta odvahy

     • Halloween je starý, pôvodne keltský sviatok, ktorý sa teší aj u našich detí čoraz väčšej obľube. Preto sa žiaci školského parlamentu rozhodli pripraviť svojim mladším kamarátom prekvapenie. V piatok 22. októbra) sa prezliekli za všakovaké strašidlá a príšery a pripravili pre deti prvého stupňa "Halloweensku cestu odvahy“. Mnohé z detí sa tak po prvýkrát vybrali sami, tmavou cestičkou osvetlenou len jemným svetlom žiariacich dýň, aby si vychutnali tajomnú a strašidelnú atmosféru. Tajuplná cesta bola plná nástrah. Početné výkriky a piskot vystrašených detí boli dôkazom toho, že si na svoje prišli aj najväčší odvážlivci. Bojazlivejšie deti išli v skupinkách, niektoré v sprievode pani učiteľky, či starších detí. Všetci to však zvládli a bez ujmy prišli do cieľa čarovnej cesty, kde ich čakala sladká odmena. Mgr. Miriama Žáková