• Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku

     • Dňa 21.3. sa konalo krajské kolo olympiády v ruskom jazyku, na ktorej našu školu reprezentovala žiačka 8.B triedy, Lucia Hluchá. Lucia zvládla písomnú i ústnu časť a z prvého miesta bude našu školu reprezentovať na celoštátnom kole. Gratulujeme Lucii k úspechu a prajeme pevné nervy a čistú hlavu v poslednom kole súťaže. Mgr. Ondrej Odokienko

     • Vzdelávacie aktivity pri príležitosti Dňa vody

     • 22. marec je Svetovým dňom vody a naša škola sa tento rok rozhodla osláviť ho formou vzdelávacieho podujatia. Počas tretej a štvrtej vyučovacej hodiny sa naši žiaci mohli pod vedením prizvaných lektorov a starších spolužiakov zoznámiť s rôznymi aspektmi sveta vody, obojživelníkov, vodného vtáctva a hlavových vŕb. Podujatie usporiadal náš enviro-tím a patrí im za to zaslúžená vďaka. Mgr. Ondrej Odokienko

     • Školské kolo biologickej olympiády kategórie D

     • Spolu s príchodom jarného obdobia sa 21. marca 2022 uskutočnilo školské kolo biologickej olypiády. Prihlásili sa žiaci do kategórie D (6. a 7. ročník) a mohli súťažiť v dvoch typoch súťaží: Teoreticko-praktická časť: Kimberley Mya Kočíšková – 6.A; Tobias Ovečka a Sebastián Filka – 6.B; Nico Tureček, Marco Althuber, Milan Baculík, Noemi Púpalová, Aneta Ďurišová a Miroslav Piskora – 6.C; Adam Holič, Viktória Pašková, Ondrej Fojtlín, Lenka Vrbová, Sofia Ballová, Kristína Žáková, Nina Mikušovičová, Monika Burianová, Nina Nečasová, Sofia Anna Ligásová a Lukáš Székely – 7.A; Roman Šalík, Filip Wolf a Viktória Vaňková – 7.B. Projektová časť: Noemi Púpalová a Marco Althuber – 6.C (prezentovali projekt – Vtáčí ostrov), Justína Bulganová a Dominika Králiková – 6.B (prezentovali projekt – Žabie taxi). Celkovo sa tak do olympiády prihlásilo úctihodných 26 žiakov. Obe časti ako teoreticko-praktická, tak aj projektová boli dosť vyrovnané. Za teoreticko-praktickú časť postúpili na okresné kolo: Adam HoličViktória Pašková. V projektovej časti najlepšie uspeli a postúpili na okresné kolo Noemi Púpalová a Justína Bulganová. V mene školy ďakujeme všetkým zapojeným žiakom do tejto súťaže. Postupujúcim blahoželáme a držíme im palce, aby uspeli aj v ďalšom kole. Žiakov na súťaže pripravoval RNDr. Peter Brunovský, PhD.

     • Obvodné kolo Hurbanovho pamätníka

     • Dňa 23. marca sa v ZUŠ uskutočnila obvodná súťaž Hurbanovho pamätníka, kde sa žiaci našej školy predviedli v umeleckých prednesoch. Prvý stupeň reprezentovali Zara Zobáková z 3. B a Oliver Včelka zo 4. A. Obaja obsadili druhé miesta vo svojich kategóriách. Druhý stupeň reprezentovali Karolína Mihelová a Laura Zburínová zo 6. C a Kristína Žáková zo 7. A. Všetky tri dievčatá obsadili tretie miesta vo svojich kategóriách. Srdečne im gratulujeme a veríme, že sa do súťaže zapoja aj budúci rok. Mgr. Zuzana Zobáková

     • Biologická olympiáda – krajské kolo

     • Po okresnom kole sa 18. marca 2022 uskutočnilo krajské kolo biologickej olypiády. Postúpili do neho žiaci v kategórii C (8. a 9. ročník) a súťažili v dvoch typoch súťaží: Teoreticko-praktická časť: Dávid Tureček z 9.A. Tejto časti sa celkovo zúčastnilo 15 žiakov z rôznych škôl a súťaž tu skončila, nakoľko sa celoštátne kolo nekoná. Náš žiak bol úspešný riešiteľ. Dávid Tureček v tejto konkurencii obsadil veľmi dobré 8. miesto. Projektová časť: Emma Danišová z 8.A (prezentovala projekt - Živý odpad). V tejto časti pracovala na príprave: posteru, správy k projektu, záverečného komentára a abstraktu. Táto časť prebiehala dištančne, prostredníctvom platformy Microsoft Teams. V rámci videohovoru sa predstavilo celkovo 6 žiakov, ktorí obhajovali svoje projekty. Emma Danišová začala ako prvá, nakoľko sa išlo podľa abecedného zoznamu. Absolvovala množstvo otázok na telo od 4 členiek poroty, s ktorými sa veľmi dobre popasovala. Jej celkový výkon ju vyniesol na perfektné 2. miesto, ktoré znamená postup do celoštátneho kola. Je skvelou správou, že na celoštátnom kole tak budeme mať opäť zastúpenie v tejto časti. V mene školy obom reprezentujúcim žiakom ďakujeme a postupujúcej srdečne blahoželáme. Žiakov na súťaže pripravoval: RNDr. Peter Brunovský, PhD.  

     • Svetový deň vody


     • Na utorok 22. marca si naša škola pripravila množstvo aktivít a environmentálnych workshopov ku Svetovému dňu vody. Od 10,00 do 11,40 budú v areáli školy prebiehať tieto aktivity:

      • „Hlavové vŕby“ interaktívny workshop na tému hlavových vŕb
      • „Vtáčí ostrov“ hravá prezentácia so spoznávaním vodného vtáctva 
      • „Prútikársky workshop“ výroba z vŕbových prútov 
      • „Voda a krajina“ beseda s ochranárom na tému mokradí 
      • „Vodné vtáctvo na Kunovskej priehrade“ beseda s ornitológom
      • „Naše obojživelníky“ beseda s odborníkom na obojživelníky 
      •  „Frog Taxi“ cudzojazyčná enviro-hra na tému migrujúcich obojživelníkov
      • „Dreviny a toxicita“ prednáška z experimentálnej environmentalistiky

      O 12:00 v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici prebehne vernisáž a vyhodnotenie výtvarnej súťaže  „Stromy našich otcov“.

      O 14:00 v školskej lodenici na Kunovskej priehradesa sa bude otvárať vodácka sezóna („Odomykanie vôd“).  Viac infomácií Vám poskytne p. učiteľ Mgr. Ondrej Odokienko /kontakt: odokienko.ondrej@gmail.com, 0905850224/

      Zároveň pozývame všetkých, ktorí majú záujem si pozrieť niektoré z ponúkaných workshopov. Tešíme sa na Vás :)

      Svetovy_den_vody___22.pdf

     • Lyžiarsky a snowboardingový kurz 2022

     • Po dvojročnej prestávke, keď sme nemohli uskutočniť výcvik z dôvodu COVID pandémie, sme sa rozhodli po veľmi dobrej skúsenosti z posledných rokov uskutočniť  tradičný LVVK a SVVK v lyžiarskom stredisku Winter Park Martinky. Zúčastnilo sa ho 55 žiakov zo 7. a 8. ročníka. Pri takomto počte sme boli nútení zrealizovať výcvik v druhých ubytovacích kapacitách, a to v Hoteli Martinské hole, v termíne 7. – 11. marca 2022. Podstatná časť finančných nákladov pobytu bola hradená z dotácie MŠVVaŠ SR. Žiaci boli rozdelení do 4 lyžiarskych a jedného snowboardingového družstva. Všetci žiaci zvládli základné lyžiarske a snowboardingové zručnosti okrem Lukáša, ktorý sa ľahko zranil hneď prvý deň. Večerné aktivity si žiaci organizovali formou kvízov a súťaží, do ktorých sa nezapájali len žiaci, ale aj učitelia. Počas celej doby pobytu sme mali krásne slnečné počasie a boli nádherné výhľady z Martinských holí až na Vysoké a Nízke Tatry. Všetkým žiakom sa veľmi páčilo a budú ešte dlho spomínať na pekné zážitky, ktoré prežili v tomto nádhernom prostredí. 

      Link na školské video:

      https://www.youtube.com/watch?v=zKfgiVOETEQ&t=186s

      Link na ostatné foto a videá: 

      https://drive.google.com/drive/folders/1yE63VyKcbhJXkoIIj1XeAm7DmfY3xqMI?usp=sharing

      Mgr. Peter Pastucha

     • Hurbanov pamätník na 2. stupni - školské kolo

     • 7. marca sa v priestoroch našej školy konala súťaž Hurbanov pamätník. V II.kategórii v prednese poézie sa na prvom mieste umiestnila Karolína Mihelová zo 6. C. Druhé miesto získala Sofia Šalíková z 5. C a na treťom mieste skončila Ninka Pipíšková z 5. B. V prednese prózy sa na prvom mieste umiestnila Laura Zburínová zo 6. C. V III. kategórii v prednese poézie získala prvé miesto Beáta Rusňáková zo 7. B a v prednese prózy sa na prvom mieste umiestnila Kristína Žáková zo 7. A. Dievčatám gratulujeme a želáme veľa úspechov v obvodnej súťaži už o týždeň. Mgr. Zuzana Zobáková

     • Hurbanov pamätník na 1. stupni - školské kolo

     • Dňa 8. 3. 2022 sa na 1. stupni uskutočnilo školské kolo Hurbanovho pamätníka. V literárnej súťaži predviedli svoje pekné prednesy poézie a prózy žiaci 2. až 4. ročníka. V prednese prózy 1. miesto získala Zara Zobáková z 3. B , v prednese poézie 1. miesto získal Oliver Včelka zo 4. A , 2. miesto získali Tadeáš Sixta z 2. A , Frederika Gálová zo 4. A , 3. miesto získali Jana Tomanová z 3. A , Kristína Tkáčová zo 4. C , cenu poroty získali Dušan Petrák z 2. A, Mariya - Mihaela  Ramis zo 4. C , Júlia Žúrková z 3. B. Oceneným žiakom srdečne blahoželáme. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za ich veľkú účasť a už teraz sa tešíme na budúce kolo Hurbanovho pamätníka. Mgr. Ivana Reháková   

     • Karneval v ŠKD

     • "Dnes sme mali veľký bál, hurá bol tu Karneval. Na tvár sme si masky dali a spolu sa zabávali. Poď si s nami zatancovať a masku svoju prezentovať. Pri súťažiach zabav sa s dobrou náladou, odviaž sa."

      Tento rok bol karneval v jednotlivých oddeleniach ŠKD. Každé oddelenie si na tento deň pripravilo rôzne hry, sútaže, dobrú hudbu do tanca, ktorá dotvárala atmosféru celého karnevalu. Každá maska bola odmenená sladkou odmenou. Mali sme možnosť vidieť rôzne druhy masiek, výber bol  naozaj pestrý. Ďakujeme rodičom, že deťom požičali, kúpili alebo vyrobili masky na karneval. Vychovávateľky ŠKD 

     • Fašiangové vyučovanie

     • Vošla som do triedy... a naraz som sa cítila akosi zvláštne. Namiesto  detí – rozprávkové, strašidelné, čarodejné, filmové alebo inak zvláštne bytosti. A keby len deti! U prvákov žiaci čítali pod dohľadom lekárky, sestričky a kuchárky. Druhákov učila rozprávková Ježibabka. Tretiaci opakovali násobilku s vĺčikom. Inde sa o triedy starali usmiate čarodejnice. Je toto normálne? Je! Najmä ak ide o fašiangové vyučovanie. Maškarné plesy a tancovačky sa síce pre pandemické opatrenia konať nemôžu, ale prísť do školy v maske nie je zakázané. Koniec koncov, v rúškach sa teraz maskujeme všetci. Žiaci a učitelia 1. stupňa nám v piatok 25. februára 2022 ukázali, ako môže byť v škole veselo aj vo vážnych časoch. Ďakujem im za to. Mgr. Viera Ňukovičová, vedúca MZ 1. stupňa

     • Okresné kolo geografickej olympiády

     • Dňa 17. 02. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády z geografie. Online test preveril ich vedomosti i zručnosti v práci s atlasom a mapou. Čo nás veľmi teší, je to, že v dvoch z troch kategórii sú víťazmi žiaci našej školy. V kategórii G, do ktorej patria žiaci 4. a 5. ročníka, sa na prvom mieste umiestnila  Karin Vartiaková  z 5.B. a v kategórii E, určenej pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ, najviac bodov získal Michal Fischer z 9. A., ktorý tak postúpil do krajského kola. Úspešnými riešiteľmi boli všetci žiaci, ktorí reprezentovali našu školu - Patrik Bernát a Ninka Pipíšková, obidvaja z 5.B, Mirka Dobiašová, Natálka Macová, obe zo 6.B a Isabellka Fukna zo 6.A. Všetkým žiakom, ktorí sa olympiády zúčastnili, ďakujeme a Michalovi do krajského kola, ktoré sa uskutoční 22. 4. 2022, želáme veľa šťastia a postup do celoštátneho kola. Mgr. Rastislav Vartiak

     • Okresné kolo dejepisnej olympiády

     • Okresné kolo dejepisnej olympiády, ktoré sa konalo 9. februára už má svojich postupujúcich. S veľkou radosťou Vám môžeme oznámiť, že na krajskom kole nás bude reprezentovať z krásneho 1. miesta Lejla Kristína Kočíšková a taktiež Alexandra Fábiková, ktorá skončila v tesnom závese za Lejlou na 2. mieste. Veľkým prísľubom do ďalších ročníkov olympiády sú aj naši ďalší účastníci okresného kola. Emma Ďanišová, Žofia Kaňová, Jakub Císar a Lukáš Székely sa v konkurencii nestratili a stali sa úspešnými riešiteľmi. Bohužiaľ na postup do ďalšieho kola to nestačilo. Všetkým súťažiacim patrí opäť veľké poďakovanie a dievčatám držíme palce na krajskom kole. Mgr. Matúš Ščepka

     • Matematická olympiáda žiakov 9. ročníka

     • Dňa 26. januára 2022 sa konalo okresné kolo matematickej olympiády. V kategórii Z9, ktorá je určená pre žiakov 9. ročníka ZŠ a IV. ročníka OG našu školu reprezentovali Adelka Cupáková a Timka Portášová z 9. B triedy a Alexandra Fábiková a Lejla Kočíšková z 9. C triedy. Dievčatá mali v časovom limite vyriešiť 4 náročné logické úlohy. Ich úlohou nebolo nielen správne vypočítať danú úlohu, ale aj vysvetliť a matematicky zdôvodniť svoje riešenie. S úlohami sa popasovali veľmi dobre. Zúročili svoju poctivú prípravu počas celých deviatich rokov, pretože medzi štyrmi úspešnými riešiteľmi sa nachádzajú hneď tri naše deviatačky. Timka sa umiestnila na 1.mieste, Adelka sa umiestnila na 2.mieste a Saška na 3.mieste. Dievčatám gratulujeme a prajeme veľa úspechov aj v krajskom kole. PaedDr. Martina Mikulíčková, PhD.

     • Okresné kolo biologickej olympiády

     • Po školskom kole sa 10. februára 2022 uskutočnilo okresné kolo biologickej olypiády. Postúpili do neho žiaci v kategórii C (8. a 9. ročník) a súťažili v dvoch typoch súťaží: Teoreticko-praktická časť: Dávid Tureček z 9.A a Lejla Kristína Kočíšková z 9.C. Tejto časti sa celkovo zúčastnilo 15 žiakov z rôznych škôl a ďalej postupovali 2 najlepší. Naši žiaci boli úspešní riešitelia. Na krajské kolo však postúpil len jeden z nich – Dávid Tureček z 2. miesta, Lejla Kristína Kočíšková obsadila krásne 5. miesto. Projektová časť: Emma Danišová z 8.A (prezentovala projekt - Živý odpad). V tejto časti pracovala na príprave: posteru, správy k projektu a záverečného komentára. Tento projekt sa Emme Danišovej podarilo spracovať natoľko dobre, že dokázala postúpiť na krajské kolo z 1. miesta. Je výbornou správou, že na krajskom kole tak budeme mať zastúpenie v oboch častiach. V mene školy všetkým reprezentujúcim žiakom ďakujeme a postupujúcim srdečne blahoželáme. Žiakov na súťaže pripravoval: RNDr. Peter Brunovský, PhD. 

     • Červený deň v ŠKD

     • Valentín sa nesie v znamení červenej farby a nebolo tomu inak ani tento rok u nás v ŠKD. Deťom počas celého roka vštepujeme hodnoty lásky k svojim najbližším. Láska nie je len pre zamilovaných. To vysvetľujeme aj deťom v družinách, že má veľa podôb. Lásku vyjadrujeme počas celého roka našim rodičom, starým rodičom, tete, ujovi a ďalším ľuďom, s ktorými trávime svoj čas. Keď dávame, tak dostávame lásku aj späť. Myslíme si, že je pekné si na nich spomenúť v tento deň a obdariť ich malým darčekom, ktorý deti vyrobia. Spoločne sme vyrábali, zabávali  sa a náš "Červený deň" si môžete i vy v skratke pozrieť na fotkách. Vychovávateľky ŠKD

     • Valentínsky deň

     • V mesiaci február je jedným z pekných dní – sviatok svätého Valentína. Nemožno ho považovať za tradičný slovenský, ale postupne sa udomácňuje aj v našich končinách. Aj my sme si ho pripomenuli na 1. stupni v pondelok 14. februára. Niesol sa v znamení červenej farby. V tento deň sme okrem bežného vyučovania zaradili do každej vyučovacej hodiny zaujímavé valentínske aktivity: srdiečkové počítanie, valentínske čítanie a písanie, zhotovovanie  Valentínky, rôzne hry a párové tančeky. Kolektív učiteľov 1. stupňa

     • Úspech v krajskom kole olympiády z anglického jazyka

     • Dňa 08.02.2022 sa naša žiačka Kristína Kalamenová zúčastnila krajského kola olympiády z anglického jazyka, kde si svoje vedomosti a komunikačné zručnosti zmerala s tými najlepšími žiakmi z celého Trnavského kraja. Olympiáda bola náročná, pretože žiaci museli preukázať svoje vedomosti nielen z gramatiky, slovnej zásoby a čítania s porozumením, ale museli v anglickom jazyku aktívne komunikovať pri opise obrázku a dialógu so skúšobnou komisiou. Kristínka uspela vo všetkých oblastiach a získala krásne 3. miesto. Srdečne jej blahoželáme a prajeme, aby aj naďalej mala anglický jazyk v takej obľube. PaedDr.Petra Machatová

     • Úspechy našej žiačky

     • Pekné úspechy v krasokorčuľovaní dosahuje naďalej aj v roku 2022 naša žiačka Laura Hečková z 5.A:  2. miesto Tirnavia Ice Cup, 4. miesto Slovinsko Celje, 2. miesto Veľká cena Košíc, 1. miesto Veľká cena Uherský Brod, 2. miesto Žilinská piruetka. Jej krasokurčuliarske majstrovstvo na ľade si môžete pozrieť v dvoch krátkych videách z Košíc a z Uherského Brodu.  https://youtu.be/OvxwG62WNLc  -  Košice, https://youtu.be/r0h5BQ9G1Hw -  Uherský Brod 

     • Najkrajší veľkonočný príbeh – tvorivá súťaž pre žiakov 2. stupňa 

     • A sme tu zas! Vianočná súťaž s veľmi peknými príbehmi od vás skončila a my sme pripravili pre vás novú výzvu. Nové príbehy, či už fantastické, realistické, rozprávkové a možno aj sci-fi, sa budú týkať témy Veľkej noci. Kto má chuť vytvoriť niečo nové, kreatívne s využitím svojej neobmedzenej fantázie, môže sa zapojiť do súťaže Najkrajší veľkonočný príbeh. Práce môžete posielať elektronicky pani učiteľke D. Klimajovej do 30. marca. A na víťazov budú čakať opäť pekné medovníčkové ceny. Tešíme sa na vaše príbehy! 

      Pani učiteľky slovenského jazyka