• Okresné kolo vo vybíjanej žiačok

     • V piatok 20.5. sa uskutočnilo okresné kolo vo vybijanej žiačok ZŠ. Našu školu reprezentovali tieto dievčatá: Sofia Ligásová, Nina Mikušovičová, Natália Trusková, Diana Dingová, Beáta Rusňáková, Kristina Kalamenová, Lily Lehutová, Blanka Vašková, Nikola Mokošáková, Klára Žáková, Miriam Dobiašová a Jelena Lastovičková. Hoci ich výsledky zápasov neboli veľmi priaznivé, nakoniec obsadili 6.miesto zo 7 zúčastnených škôl. Dievčatám aj tak patrí poďakovanie za reprezentáciu školy. Mgr. M. Záškvarová

     • Deň otvorených dverí v ZUŠ

     • Dňa 19.mája si naši prváci spríjemnili kreatívne doobedie v Základnej umeleckej škole na Dni otvorených dverí. Vo vonkajších priestoroch školy, v parku aj vo vnútorných  priestoroch školy si pani učiteľky so svojimi žiakmi pripravili vystúpenia z tanečného, literárno - dramatického i hudobného odboru. Z výtvarného odboru nám predstavili krásnu výstavu  výtvarných  prác, výrobky z hliny a použitého papiera. Prváci  si vyskúšali z každého rožka troška a už je len na nich, ktorý umelecký smer si vyberú a budú sa mu venovať. Tr.učiteľky prvákov

     • Ekocentrum Trkmanka

     • V piatok 13.5.2022 boli niektorí žiaci z 3.A, 6.B a 6.C súčasťou slávnostného otvorenia živej učebne a malej minifarmy v Ekocentre Trkmanka v meste Velké Pavlovice. Okrem slávnostného otvorenia boli pre žiakov pripravené rôzne zaujímavé aktivity. Žiaci preliezali sysľou dierou, zhromažďovali sysliu potravu a súťažili v hraní syslieho pexesa. Skúšali ako chutí púpavový med a ako chutia a voňajú rôzne liečivé bylinky. Naši žiaci si mohli pohladkať rôzne živočíchy a dozvedeli sa o nich veľa nových informácií. Najväčší záujem vzbudili had, tarantula, králiky, agama, korytnačka, no najväčší úspech zožal syseľ. Ak by ste mali záujem aj vy vidieť sysľa z tejto minifarmy, tak navštívte 27. mája Kunovskú priehradu. Na recipročnej akcii bude deťom predstavený obnovený náučný chodník a nové interaktívne prvky. Projekt, ktorého cieľom je zvýšiť atraktivitu prírodného dedičstva regiónu a povedomie návštevníkov o jeho biodiverzite a ochrane, je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. A my sme veľmi vďační mestu Senica, že sme sa tejto skvelej akcie mohli zúčastniť. Mgr. Magda Minová, Mgr. Miriama Žáková

     • Záhorácka olympiáda

     • V utorok 17. mája sa v Gbeloch konala Záhorácka olympiáda - súťaž v ľahkej atletike pre žiakov základných škôl okresov Skalica, Malacky a Senica. Súťaž bola veľmi dobre pripravená a zorganizovaná. O jej vysokej úrovni svedčí aj to, že ju pravidelne navštevuje zástupca Slovenského atletického zväzu. Tento rok prišla atlétov povzbudiť Iveta Putalová, bývalá atletická reprezentantka. Družstvo našej školy - v zložení Lea Odrášková (8.B), Tomáš Španko (8.B), Patrik Linek (7.B), Martin Palic (7.A), Dominika Králiková (6.B) a Peter Martiš (6.C)- sa nenechalo zahanbiť a po opadnutí počiatočnej nervozity vybojovalo pre školu tieto cenné kovy: Patrik Linek- 1.miesto a Dominika Králiková2.miesto vo vrhu guľou, Tomáš Španko – 3.miesto v skoku do diaľky a zemiaková medaila pre Leu Odráškovú v behu na 800m. Všetkým športovcom blahoželáme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších športových úspechov. Mgr. Erika Farkašová

     • Výsledky Testovania 9 2022

     • Dňa 6. apríla 2022 sa uskutočnilo Testovanie 9 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Do testovania sa zapojilo všetkých 53 žiakov deviateho ročníka, niektorí z nich v náhradnom termíne. Naši deviataci v ňom dosiahli výborné výsledky, keď z matematiky mali priemernú úspešnosť 67,1% a zo slovenského jazyka a literatúry priemernú úspešnosť 71%. Tieto výsledky poskytujú obraz o kvalite vzdelávania na našej škole a tiež o tom, že sme z nej nepoľavili ani v podmienkach náročného dištančného vzdelávania. Z matematiky sme prekročili celoslovenský priemer o 13,9 % a zo slovenčiny o 11,9 %. Poďakovanie patrí pani učiteľkám P. Grimmovej a M. Mikulíčkovej, ktoré žiakov na Testovanie pripravovali. Nemožno zabudnúť ani na našich deviatakov, ktorí pristupovali zodpovedne k plneniu si svojich povinností, za čo im patrí uznanie. 

     • Testovanie piatakov T5 2022

     • 18. mája sa uskutočnilo na všetkých základných školách na Slovensku Testovanie 5 - 2022, ktorého cieľom bolo získať informácie a spätnú väzbu o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov na konci 5. ročníka základnej školy. Piataci písali najprv testy z matematiky a potom zo slovenského jazyka. Jednotlivé úlohy preverili zapamätané vedomosti, čítanie s porozumením, matematické i logické myslenie. Pre niekoho bola ľahšia matematika, pre iného slovenčina. Oficiálne výsledky by mali byť známe koncom júna. Poďakovanie za prípravu našich piatakov na testovanie patrí p. učiteľkám D. Klimajovej a J. Rusňákovej.

     • Slávik Slovenska

     • Hlad po koncertovaní a po divákoch sa prejavil aj na atmosfére tohtoročného Slávika Slovenska, kam sa z rôznych kútov regiónu prišli ukázať ľudovkárske talenty. Našu školu v tomto kole súťaže reprezentovala štvrtáčka Silvia Sýkorová a priniesla si z neho krásne tretie miesto s pesničkami "Bodaj by vás vy mládenci" a "Chodila dievčina". Na klavíri žiačku doprevádzal pán učiteľ Odokienko. Najväčším zážitkom pre všetkých účinkujúcich bola živá cimbalovka, ktorá hrala aj počas prestávky pre porotu. Organizátorom patrí vďaka za výborne zvládnuté inšpiratívne doobedie s ľudovou hudbou. Mgr. Ondrej Odokienko

     • Výlet Milotice ŠKD

     • Dlho očakávaný výlet bol konečne tu. Po troch rokoch sme zo ŠKD zopakovali náš tradičný výlet do Milotic. Na detských tvárach bola vidieť veľká radosť a nadšenie, ktoré šaty čakajú práve na nich. Z chlapcov sa stali princovcia a z dievčat krásne princezné. Zámkom nás po celý čas sprevádzala ''hrabienka'', ktorá všetkých vrúcne privítala ako svojich hostí. Predstavila nám svoju rodinu, ukázala komnaty, ako aj tajnú chodbu. V tanečnej sále sa každý princ a princezná prišli pokloniť pred ''hrabienku''.  Za sprievodu hudby sa dievčatá naučili dobový tanec. Chlapci sa stali rytiermi, ktorí si vyskúšali aj rytiersky súboj. Po skončení prehliadky zámku sme sa presunili na ukážku práce s dravcavi.  Deti sa dozvedeli všeličo o živote týchto vzácnych vtákov. Na preverenie vedomostí nasledoval krátky kvíz, za ktorý deti získali magnetky a špeciálnou cenou bolo orlie pierko. Výlet  bol ukončený spoločnou prechádzkou po zámockom parku a záhrade. Na záver výletu si deti kúpili suveníry a spokojní a šťastní nastupovali do autobusu. Kolektív vychovávateliek ŠKD

     • Dvojjazyčná prehliadka Banskej Bystrice

     • Kontakt s človekom z iného jazykového prostredia je najlepší spôsob ako docieliť pokrok v cudzojazyčnej komunikácii. Nás dvojjazyčný projekt bol postavený na prehliadke mesta, ktorú si paralelne prichystali naši žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka po rusky a popri nich si tú istú prehliadku nacvičili v slovenčine rusky hovoriaci študenti jazykovej školy IC-CENTRE v Banskej Bystrici. Do projektu sa zapojilo 14 našich žiakov-ruštinárov pod vedením p. uč. Ondreja Odokienka a 6 žiakov zo Základnej školy z Banskej Bystrice. Naši žiaci zvládli prezentáciu pamiatok na výbornú. Po prehliadke sa tímy zapojili do dvojjazyčných rozhovorov. Za pomoc pri organizácii výletu vďačíme aj dospelým členom a rodičom skautov v Banskej Bystrici, ktorí autami uľahčili prepravu batožiny pri presunoch po meste. Vďaka patrí aj rodičom našich žiakov, ktorí pomohli s odvozom na stanicu. Touto akciou bol výrazne podporený záujem o praktické využitie ruského jazyka. Mgr. Ondrej Odokienko

     • Beseda so včelárom

     • V piatok, 13.5. zavítal do 2.B triedy včelár p. Suchovský, ktorý sa včeličkám venuje už vyše 60 rokov. Spoločne sme si zopakovali vedomosti o včielkach, ktoré sme sa naučili v tomto roku, ale dozvedeli sme sa aj iné zaujímavosti. Odvážni ochutnali materskú kašičku, ktorou sa živí larva budúcej kráľovnej a nakoniec nás čakala sladká odmena – agátový med. Aj toto je pre nás malá príprava na plánovaný výlet do Včeloviny v Smoleniciach. Mgr. J. Mrázová

     • Pre mamičky

     • V nedeľu 8.5. mali sviatok všetky mamičky – Deň matiek. Celý týždeň predtým sa niesol v znamení tvorivosti. Deti vyrábali rôzne darčeky pre svoje mamičky, učili sa básničky a spievali pesničky. Veríme, že vlastnoručne vyrobený darček potešil každú z nich, veď deti ich vyrábali s veľkou láskou. kolektív 1. stupňa ZŠ

     • Súťaž agentúry TASR

     • Tlačová agentúra Slovenskej republiky organizuje súťaž pre školy o nákup elektroniky v hodnote 350 eur. Tým, že zverejňujeme na našom webovom portáli odkaz na diskusnú reláciu týkajúcu sa budúcnosti Európy, sme sa zapojili medzi súťažiace školy. Diskusné relácie vznikli v súvislosti s organizovaním Konferencie o budúcnosti Európy. Ich hosťami boli poslanci Európskeho parlamentu, analytici a odborníci na politiku, vzdelanie, zdravotníctvo či samosprávu. My sme si vybrali tému humanitárnej pomoci. Tu je link: Pomoc EÚ zvládnuť humanitárnu krízu je tu, čerpanie záleží na Slovensku.

     • Krajské kolo chemickej olympiády

     • Vo štvrtok 28.apríla sa po dlhej dobe konalo v Trnave prezenčné krajské kolo chemickej olympiády kategórie D. Našu školu reprezentovali Alexandra Fábiková a Lejla Kočíšková z 9. C triedy. Súťaž zahŕňala teoretickú aj praktickú časť. Dievčatá sa vo veľkej konkurencii nestratili a ukázali, že aj napriek predchádzajúcej karanténe sa v laboratóriu cítia ako doma. Saška sa umiestnila na krásnom 10. mieste a Lejla obsadila pekné 17. miesto. Obom dievčatám ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a prajeme veľa podobných úspechov aj počas štúdia na strednej škole. PaedDr. Martina Mikulíčková, PhD.

     • Program ku Dňu matiek v ŠKD

     • Mama, je žena, ktorá nám život dala, od útleho detstva láskou zahŕňala, v postieľke  nás uspávala a z celého srdca vždy milovala. Mama - vždy pochopí, pomôže, keď nám je najhoršie, pretože sme pre ňu v živote to najkrajšie a práve preto sa nám snaží dať to najlepšie. Mama - je osoba, ktorú si v živote treba najviac vážiť, je odhodlaná v každej situácií si nás chrániť a pre naše šťastie čokoľvek spraviť. Ako sa hovorí v básničke o mame:

      "Či som dieťa, či som dáma, vždy ma niekde čaká mama. Vrásky skrývaš pre mňa bdieš, občas zo mňa šedivieš.

      Viem, že nie som ideálna, nikdy však nebudem sama, kým mám teba, ďakujem. Teba mami milujem!"

      Krátky program pre svoje mamičky nacvičili deti z ŠKD. Prajeme krásny Deň matiek.

      Môžete si ho pozrieť : https://www.youtube.com/watch?v=Yr9fTv87FvA

      Vychovávateľky ŠKD 

     • Matematická olympiáda

     • 12. apríla 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády. Úspešnými riešiteľmi sa v kategórii Z6 stali Jelena Lastovičková, Miriam Dobiášová, Ema Vernerová zo 6.B, ktoré od prvého miesta delil jediný bod. Úspešnou riešiteľkou bola aj Miroslava Pavesková zo 6.C. V kategórii Z7 nás reprezentovali Kristína Žáková a Ondrej Fojtlín, ktorí sa síce nestali úspešnými riešiteľmi, ale počtom bodov dosiahli tretí najlepší výsledok. V kategórii Z8 bol najúspešnejším Juraj Bartúnek z 8.A, ktorý sa stal víťazom svojej kategórie. 29. marca 2022 sa konalo aj krajské kolo Matematickej olympiády. Našu školu reprezentovali Adela Cupáková, Timea Portášová a Alexandra Fábiková. Všetkým súťažiacim gratulujeme k pekným výsledkom a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Mgr. Miriama Žáková

     • Deň Zeme u najmenších

     • 22. apríl je každoročne venovaný Zemi. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia a rozvíjajúcu sa diskusiu o možných riešeniach zabrániť znečisteniu. Na vyučovaní sme sa venovali rôznym zaujímavým aktivitám a zapojili sme sa tiež do jarného čistenia školského areálu. Nech sa páči, pozrite si fotogalériu. Mgr. V. Ňukovičová a kolektív 1. stupňa

     • Krajské kolo geografickej olympiády

     • Po dlhej dobe online súťaží sa stretli najlepší žiaci okresných kôl na prezenčnom krajskom kole geografickej olympiády, ktoré sa konalo na SPŠ v Trnave dňa 22. 4. 2022. Našu školu reprezentoval Michal Fischer z 9. A.  Súťažiaci najprv riešili úlohy z monotematickej a teoretickej časti zameranej na nerastné suroviny, kotliny, krajské mestá Slovenska a štát Grécko. V praktickej časti sa popasovali s úlohami, ktoré mohli riešiť s pomocou atlasu. Michal sa v silnej konkurencii umiestnil na veľmi peknom 9. mieste. Patrí mu poďakovanie za reprezentáciu školy. Veríme, že aj počas štúdia na strednej škole bude geografia jeho silnou stránkou a že na nej zúročí všetky nadobudnuté vedomosti a zručnosti z riešenia predmetových olympiád. Mgr. Slávka Hrebíčková

     • Okresné kolo biologickej olympiády kategórie D

     • Po školskom kole sa 21. apríla 2022 uskutočnilo okresné kolo biologickej olypiády kategórie D (6. a 7. ročník). V teoreticko-praktickej časti nás reprezentovali Adam HoličViktória Pašková zo 7.A. Spomedzi 8 súťažiacich sa naši žiaci stali úspešnými riešiteľmi. V projektovej časti Justína Bulganová zo 6.B prezentovala projekt  Žabie taxi a Noemi Púpalová zo 6.C prezentovala projekt Vtáčí ostrov. Tieto projekty sa dievčatám podarilo spracovať natoľko dobre, že dokázali ovládnuť túto časť. Okresné kolo vyhrala a umiestnila sa na 1. mieste Noemi Púpalová a v tesnom závese za ňou obsadila 2. miesto Justína Bulganová. V mene školy všetkým reprezentujúcim žiakom veľmi pekne ďakujeme a pevne veríme, že v budúcich ročníkoch sa zúčastnia vyššej kategórie. Žiakov na súťaže pripravoval RNDr. Peter Brunovský, PhD. 

     • Vesmír očami detí

     • Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove vyhlásila XXXVII. ročník celoslovenskej postupovej výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“. Regionálne kolo pre okresy Senica a Skalica každoročne zastrešuje Záhorské osvetové stredisko v Senici. Porota v zložení výtvarníčky Mgr. Gerdy Fodorovej a pedagóga základnej umeleckej školy Štefana Ortha vybrala spomedzi všetkých zaslaných prác v každej kategórii po päť, bez určenia poradia. Našu školu bude v celoslovenskom kole reprezentovať ocenená práca žiačky 4. A triedy Frederiky Gálovej. Frederike blahoželáme a zároveň ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa do súťaže zapojili. Mgr. Lenka Španková

     • Deň Zeme v ŠKD

     • Počas celého roka sa snažíme v školskom klube zvyšovať environmentálne povedomie u žiakov rôznymi aktivitami. Na Deň Zeme sme si pripravili pre deti videá o triedení odpadu, kvíz, tvorbu plagátov a výrobu čeleniek. Na školskom dvore sme aj my priložili pomocnú ruku k skrášleniu školského areálu. Deti svojou aktívnou prácou dokázali, že aj im na našej Zemi záleží. Uvedomujú si, aké cenné dary nám poskytuje naša Zem. Pridajte sa k nám a spolu dokážeme viac. Pomôžte separáciou recyklovať, neodhadzovať odpadky na zem, šetriť vodu, zbytočne nesvietiť, nezakladať oheň v lese, nerušiť zver v prírode a pod. Je toho veľa čím môže každý prispieť. Stačí len chcieť. Vychovávateľky ŠKD