• Rozlúčková deviatakov

     • 29. 6. 2022 bol posledným dňom našich deviatakov na základnej škole. Pri tejto príležitosti usporiadali rozlúčkovú slávnosť, ktorou sa chceli odvďačiť svojim učiteľom a posledný raz sa ako ročník rozlúčiť so školou. Naši deviataci sa počas pôsobenia na našej škole zapájali do rôznych aktivít a súťaží, preto program bol naozaj pestrý. Ich poďakovanie patrilo vedeniu školy, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom školy. Po programe im triedni učitelia odovzdali ich posledné vysvedčenia na základnej škole spolu s darčekom, ktorý im bude nápomocný a spomenú si vždy na svoju ZŠ. I deviataci obdarovali svojich triednych učiteľov nádhernými kyticami i krásnymi darmi. Naši deviataci už v septembri neprídu, no zanechávajú za sebou spomienky a krásne chvíle strávené na našej škole. Veríme, že nová etapa života, nové štúdium a skúsenosti ich posunú vpred, no nikdy nezabudnú na svoju základnú školu a nás, ktorí sme ich touto základnou etapou sprevádzali. Veľa šťastia a mnoho úspechov! Mgr. Petra Grimmová

     • Štvrtáci v Letohrádku - Múzeum Senica

     • V júni tohto školského roka žiaci 4. ročníka navštívili pútavú interaktívnu expozíciu Múzea Senica. Deti sa dozvedeli, ako sa podarilo zachrániť a zrekonštruovať jednu z mála historických budov v Senici, pôvodne letohrádok rodiny veľkostatkára Vagyona, ktorý neskôr slúžil ako sokolovňa a dnes je tu mestské múzeum. Štvrtákov najviac zaujal suterén budovy, kde je umiestnená interaktívna expozícia zameraná na archeologické nálezy na území mesta. V podkroví pod vežičkou si žiaci prezreli veľkoplošnú maketu Senice z prelomu 19. a 20. storočia. Deti si okrem zážitkov a nových vedomostí z histórie nášho mesta odniesli i malý suvenír v podobe magnetky letohrádku. Mgr. Lenka Španková

     • Štvrtáci v JUMP parku

     • V pondelok 27. 6. sa žiaci 4.A triedy vybrali do JUMP PARKU v Senici. Deti sa rozdelili na dve skupiny. Prvá skupina si vybila energiu v Trampolínovom svete, kde si mohli zaskákať na 24 trampolínach a v penovej jame. Druhá skupina detí išla do Hracej džungle, kde sa vybláznili v bludisku preliezačiek, šmýkačiek i detských hojdačiek. Neskôr sa skupiny vymenili. Štvrtákom sa táto nová atrakcia v Senici veľmi zapáčila. V oddychovej zóne sa všetci unavení, ale spokojní a šťastní občerstvili a kúpili drobné suveníry na pamiatku. Mgr. Lenka Španková