• Okresné kolo chemickej olympiády

     • Dňa 25. marca 2022 sa konalo okresné kolo chemickej olympiády. V kategórii D, ktorá je určená pre žiakov 9. ročníka ZŠ a IV. ročníka OG, našu školu reprezentovali Alexandra Fábiková a Lejla Kočíšková z 9.C triedy a Michal Fischer z 9.A triedy. Ich úlohou bolo nielen správne odpovedať na teoretické otázky, ale aj správne vyriešiť niekoľko výpočtových chemických úloh a vysvetliť priebeh reakcie. S úlohami sa popasovali veľmi dobre. V rámci nášho okresu sa umiestnili na prvých troch miestach. Michal sa umiestnil na 1.mieste, Lejla so Saškou skončili s rovnakým počtom bodov na 2. a 3. mieste. Všetkým trom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu, gratulujeme k úspechu a prajeme veľa úspechov aj v krajskom kole. PaedDr. Martina Mikulíčková, PhD

     • Krajské kolo dejepisnej olympiády

     • Krajské kolo dejepisnej olympiády už je za nami. Naše deviatačky Alexandra Fábiková (4. miesto) a Lejla Kočíšková (6. miesto)  sa stali úspešnými riešiteľkami. Bohužiaľ na postup do celoštátneho kola to nestačilo (aj keď nechýbalo veľa, bolo to veľmi tesné). Dievčatám však patrí veľké poďakovanie za úspešnú reprezentáciu našej školy. Prajeme im veľa úspechov v ďalšom štúdiu na strednej škole. A taktiež veríme, že ich úspech podnieti ďalších žiakov, aby si o rok dejepisnú olympiádu vyskúšali. Mgr. Matúš Ščepka

     • Mesiac knihy v ŠKD - Leporelo

     • Marec je mesiacom knihy, viacej čítame, chodíme do knižnice. Nebolo tomu inak ani v ŠKD. Veď kniha môže byť naším najlepším spoločníkom, ktorý nás prenesie do rôznych krajín fantázie, rozprávok, minulosti, do ríše zvierat. Keď čítame rozvíjame svoju predstavivosť, fantáziu. V ŠKD sme sa rozhodli vyrobiť si Leporelo. Deti nakreslili obrázok, ktorý sa stal súčasťou leporela. Stali sa ilustrátormi vlastného leporela. Každý ročník má svoje originálne jedinečné Leporelo, ktoré nám zdobí ŠKD. Vychovávateľky ŠKD

     • Naši štvrtáci v medzinárodnej štúdii IEA TIMSS 2023

     • Naša škola bola vybraná medzinárodným centrom (IEA Hamburg) spomedzi všetkých základných škôl na Slovensku do výskumnej vzorky 46 škôl, ktoré sa v roku 2022 zúčastnili pilotného merania medzinárodnej štúdie TIMSS 2023 - Trendy v medzinárodnej štúdii matematiky a prírodných vied. Túto štúdiu uskutočňuje MŠVVaŠ SR prostredníctvom NÚCEM-u. Naši štvrtáci si v dňoch 22.3. a 24.3.2022 sadli za počítače a v dvoch kolách riešili rôzne úlohy z oblasti matematiky a prírodovedy. Sme veľmi radi, že aj takýmto spôsobom môžeme motivovať našich žiakov k čoraz lepším výkonom. Je to veľká česť zúčastniť sa takéhoto testovania. Poďakovanie patrí triednym učiteľkám za prípravu, p.uč. Tehlárovi za organizáciu, žiakom za snahu a rodičom za pochopenie a spoluprácu.

     • ŠKD v knižnici

     • Vo štvrtok 24.3.2022 sa 5.oddelenia ŠKD  zúčastnilo exkurzie v Záhorskej knižnici v Senici, ktorá bola organizovaná pre deti 1. a 2. ročníka. Exkurzia sa konala v detskom oddelení knižnice. Milá pani knihovníčka nás nechala spontánne nahliadnuť do knižiek, ktoré sa nachádzajú v knižnici. Deti si vybrali knihy na témy: zvieratá, rastliny, futbal, Minecraft, ale aj príbehy o princeznách, mačkách, psíkoch, no najviac deti zaujali knihy s pohyblivými prvkami. Pani knihovníčka nám prečítala príbeh o Opici škorici a na záver exkurzie si deti mali možnosť zapožičať knihy domov. Záujem o požičanie bol veľký, deti radostne odchádzali s knižkami domov. Po príchode do ŠKD si deti navzájom ukazovali vybrané knihy a v diskusii o knihách pokračovali až do príchodu rodičov. Ďakujeme Záhorskej knižnici za kreatívne a inšpiratívne popoludnie. Zuzana Koch, vychovávateľka ŠKD

     • Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku

     • Dňa 21.3. sa konalo krajské kolo olympiády v ruskom jazyku, na ktorej našu školu reprezentovala žiačka 8.B triedy, Lucia Hluchá. Lucia zvládla písomnú i ústnu časť a z prvého miesta bude našu školu reprezentovať na celoštátnom kole. Gratulujeme Lucii k úspechu a prajeme pevné nervy a čistú hlavu v poslednom kole súťaže. Mgr. Ondrej Odokienko

     • Vzdelávacie aktivity pri príležitosti Dňa vody

     • 22. marec je Svetovým dňom vody a naša škola sa tento rok rozhodla osláviť ho formou vzdelávacieho podujatia. Počas tretej a štvrtej vyučovacej hodiny sa naši žiaci mohli pod vedením prizvaných lektorov a starších spolužiakov zoznámiť s rôznymi aspektmi sveta vody, obojživelníkov, vodného vtáctva a hlavových vŕb. Podujatie usporiadal náš enviro-tím a patrí im za to zaslúžená vďaka. Mgr. Ondrej Odokienko

     • Školské kolo biologickej olympiády kategórie D

     • Spolu s príchodom jarného obdobia sa 21. marca 2022 uskutočnilo školské kolo biologickej olypiády. Prihlásili sa žiaci do kategórie D (6. a 7. ročník) a mohli súťažiť v dvoch typoch súťaží: Teoreticko-praktická časť: Kimberley Mya Kočíšková – 6.A; Tobias Ovečka a Sebastián Filka – 6.B; Nico Tureček, Marco Althuber, Milan Baculík, Noemi Púpalová, Aneta Ďurišová a Miroslav Piskora – 6.C; Adam Holič, Viktória Pašková, Ondrej Fojtlín, Lenka Vrbová, Sofia Ballová, Kristína Žáková, Nina Mikušovičová, Monika Burianová, Nina Nečasová, Sofia Anna Ligásová a Lukáš Székely – 7.A; Roman Šalík, Filip Wolf a Viktória Vaňková – 7.B. Projektová časť: Noemi Púpalová a Marco Althuber – 6.C (prezentovali projekt – Vtáčí ostrov), Justína Bulganová a Dominika Králiková – 6.B (prezentovali projekt – Žabie taxi). Celkovo sa tak do olympiády prihlásilo úctihodných 26 žiakov. Obe časti ako teoreticko-praktická, tak aj projektová boli dosť vyrovnané. Za teoreticko-praktickú časť postúpili na okresné kolo: Adam HoličViktória Pašková. V projektovej časti najlepšie uspeli a postúpili na okresné kolo Noemi Púpalová a Justína Bulganová. V mene školy ďakujeme všetkým zapojeným žiakom do tejto súťaže. Postupujúcim blahoželáme a držíme im palce, aby uspeli aj v ďalšom kole. Žiakov na súťaže pripravoval RNDr. Peter Brunovský, PhD.

     • Obvodné kolo Hurbanovho pamätníka

     • Dňa 23. marca sa v ZUŠ uskutočnila obvodná súťaž Hurbanovho pamätníka, kde sa žiaci našej školy predviedli v umeleckých prednesoch. Prvý stupeň reprezentovali Zara Zobáková z 3. B a Oliver Včelka zo 4. A. Obaja obsadili druhé miesta vo svojich kategóriách. Druhý stupeň reprezentovali Karolína Mihelová a Laura Zburínová zo 6. C a Kristína Žáková zo 7. A. Všetky tri dievčatá obsadili tretie miesta vo svojich kategóriách. Srdečne im gratulujeme a veríme, že sa do súťaže zapoja aj budúci rok. Mgr. Zuzana Zobáková

     • Biologická olympiáda – krajské kolo

     • Po okresnom kole sa 18. marca 2022 uskutočnilo krajské kolo biologickej olypiády. Postúpili do neho žiaci v kategórii C (8. a 9. ročník) a súťažili v dvoch typoch súťaží: Teoreticko-praktická časť: Dávid Tureček z 9.A. Tejto časti sa celkovo zúčastnilo 15 žiakov z rôznych škôl a súťaž tu skončila, nakoľko sa celoštátne kolo nekoná. Náš žiak bol úspešný riešiteľ. Dávid Tureček v tejto konkurencii obsadil veľmi dobré 8. miesto. Projektová časť: Emma Danišová z 8.A (prezentovala projekt - Živý odpad). V tejto časti pracovala na príprave: posteru, správy k projektu, záverečného komentára a abstraktu. Táto časť prebiehala dištančne, prostredníctvom platformy Microsoft Teams. V rámci videohovoru sa predstavilo celkovo 6 žiakov, ktorí obhajovali svoje projekty. Emma Danišová začala ako prvá, nakoľko sa išlo podľa abecedného zoznamu. Absolvovala množstvo otázok na telo od 4 členiek poroty, s ktorými sa veľmi dobre popasovala. Jej celkový výkon ju vyniesol na perfektné 2. miesto, ktoré znamená postup do celoštátneho kola. Je skvelou správou, že na celoštátnom kole tak budeme mať opäť zastúpenie v tejto časti. V mene školy obom reprezentujúcim žiakom ďakujeme a postupujúcej srdečne blahoželáme. Žiakov na súťaže pripravoval: RNDr. Peter Brunovský, PhD.  

     • Svetový deň vody


     • Na utorok 22. marca si naša škola pripravila množstvo aktivít a environmentálnych workshopov ku Svetovému dňu vody. Od 10,00 do 11,40 budú v areáli školy prebiehať tieto aktivity:

      • „Hlavové vŕby“ interaktívny workshop na tému hlavových vŕb
      • „Vtáčí ostrov“ hravá prezentácia so spoznávaním vodného vtáctva 
      • „Prútikársky workshop“ výroba z vŕbových prútov 
      • „Voda a krajina“ beseda s ochranárom na tému mokradí 
      • „Vodné vtáctvo na Kunovskej priehrade“ beseda s ornitológom
      • „Naše obojživelníky“ beseda s odborníkom na obojživelníky 
      •  „Frog Taxi“ cudzojazyčná enviro-hra na tému migrujúcich obojživelníkov
      • „Dreviny a toxicita“ prednáška z experimentálnej environmentalistiky

      O 12:00 v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici prebehne vernisáž a vyhodnotenie výtvarnej súťaže  „Stromy našich otcov“.

      O 14:00 v školskej lodenici na Kunovskej priehradesa sa bude otvárať vodácka sezóna („Odomykanie vôd“).  Viac infomácií Vám poskytne p. učiteľ Mgr. Ondrej Odokienko /kontakt: odokienko.ondrej@gmail.com, 0905850224/

      Zároveň pozývame všetkých, ktorí majú záujem si pozrieť niektoré z ponúkaných workshopov. Tešíme sa na Vás :)

      Svetovy_den_vody___22.pdf

     • Lyžiarsky a snowboardingový kurz 2022

     • Po dvojročnej prestávke, keď sme nemohli uskutočniť výcvik z dôvodu COVID pandémie, sme sa rozhodli po veľmi dobrej skúsenosti z posledných rokov uskutočniť  tradičný LVVK a SVVK v lyžiarskom stredisku Winter Park Martinky. Zúčastnilo sa ho 55 žiakov zo 7. a 8. ročníka. Pri takomto počte sme boli nútení zrealizovať výcvik v druhých ubytovacích kapacitách, a to v Hoteli Martinské hole, v termíne 7. – 11. marca 2022. Podstatná časť finančných nákladov pobytu bola hradená z dotácie MŠVVaŠ SR. Žiaci boli rozdelení do 4 lyžiarskych a jedného snowboardingového družstva. Všetci žiaci zvládli základné lyžiarske a snowboardingové zručnosti okrem Lukáša, ktorý sa ľahko zranil hneď prvý deň. Večerné aktivity si žiaci organizovali formou kvízov a súťaží, do ktorých sa nezapájali len žiaci, ale aj učitelia. Počas celej doby pobytu sme mali krásne slnečné počasie a boli nádherné výhľady z Martinských holí až na Vysoké a Nízke Tatry. Všetkým žiakom sa veľmi páčilo a budú ešte dlho spomínať na pekné zážitky, ktoré prežili v tomto nádhernom prostredí. 

      Link na školské video:

      https://www.youtube.com/watch?v=zKfgiVOETEQ&t=186s

      Link na ostatné foto a videá: 

      https://drive.google.com/drive/folders/1yE63VyKcbhJXkoIIj1XeAm7DmfY3xqMI?usp=sharing

      Mgr. Peter Pastucha

     • Hurbanov pamätník na 2. stupni - školské kolo

     • 7. marca sa v priestoroch našej školy konala súťaž Hurbanov pamätník. V II.kategórii v prednese poézie sa na prvom mieste umiestnila Karolína Mihelová zo 6. C. Druhé miesto získala Sofia Šalíková z 5. C a na treťom mieste skončila Ninka Pipíšková z 5. B. V prednese prózy sa na prvom mieste umiestnila Laura Zburínová zo 6. C. V III. kategórii v prednese poézie získala prvé miesto Beáta Rusňáková zo 7. B a v prednese prózy sa na prvom mieste umiestnila Kristína Žáková zo 7. A. Dievčatám gratulujeme a želáme veľa úspechov v obvodnej súťaži už o týždeň. Mgr. Zuzana Zobáková

     • Hurbanov pamätník na 1. stupni - školské kolo

     • Dňa 8. 3. 2022 sa na 1. stupni uskutočnilo školské kolo Hurbanovho pamätníka. V literárnej súťaži predviedli svoje pekné prednesy poézie a prózy žiaci 2. až 4. ročníka. V prednese prózy 1. miesto získala Zara Zobáková z 3. B , v prednese poézie 1. miesto získal Oliver Včelka zo 4. A , 2. miesto získali Tadeáš Sixta z 2. A , Frederika Gálová zo 4. A , 3. miesto získali Jana Tomanová z 3. A , Kristína Tkáčová zo 4. C , cenu poroty získali Dušan Petrák z 2. A, Mariya - Mihaela  Ramis zo 4. C , Júlia Žúrková z 3. B. Oceneným žiakom srdečne blahoželáme. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za ich veľkú účasť a už teraz sa tešíme na budúce kolo Hurbanovho pamätníka. Mgr. Ivana Reháková   

     • Karneval v ŠKD

     • "Dnes sme mali veľký bál, hurá bol tu Karneval. Na tvár sme si masky dali a spolu sa zabávali. Poď si s nami zatancovať a masku svoju prezentovať. Pri súťažiach zabav sa s dobrou náladou, odviaž sa."

      Tento rok bol karneval v jednotlivých oddeleniach ŠKD. Každé oddelenie si na tento deň pripravilo rôzne hry, sútaže, dobrú hudbu do tanca, ktorá dotvárala atmosféru celého karnevalu. Každá maska bola odmenená sladkou odmenou. Mali sme možnosť vidieť rôzne druhy masiek, výber bol  naozaj pestrý. Ďakujeme rodičom, že deťom požičali, kúpili alebo vyrobili masky na karneval. Vychovávateľky ŠKD 

     • Fašiangové vyučovanie

     • Vošla som do triedy... a naraz som sa cítila akosi zvláštne. Namiesto  detí – rozprávkové, strašidelné, čarodejné, filmové alebo inak zvláštne bytosti. A keby len deti! U prvákov žiaci čítali pod dohľadom lekárky, sestričky a kuchárky. Druhákov učila rozprávková Ježibabka. Tretiaci opakovali násobilku s vĺčikom. Inde sa o triedy starali usmiate čarodejnice. Je toto normálne? Je! Najmä ak ide o fašiangové vyučovanie. Maškarné plesy a tancovačky sa síce pre pandemické opatrenia konať nemôžu, ale prísť do školy v maske nie je zakázané. Koniec koncov, v rúškach sa teraz maskujeme všetci. Žiaci a učitelia 1. stupňa nám v piatok 25. februára 2022 ukázali, ako môže byť v škole veselo aj vo vážnych časoch. Ďakujem im za to. Mgr. Viera Ňukovičová, vedúca MZ 1. stupňa