• Okresné kolo geografickej olympiády

     • Dňa 17. 02. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády z geografie. Online test preveril ich vedomosti i zručnosti v práci s atlasom a mapou. Čo nás veľmi teší, je to, že v dvoch z troch kategórii sú víťazmi žiaci našej školy. V kategórii G, do ktorej patria žiaci 4. a 5. ročníka, sa na prvom mieste umiestnila  Karin Vartiaková  z 5.B. a v kategórii E, určenej pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ, najviac bodov získal Michal Fischer z 9. A., ktorý tak postúpil do krajského kola. Úspešnými riešiteľmi boli všetci žiaci, ktorí reprezentovali našu školu - Patrik Bernát a Ninka Pipíšková, obidvaja z 5.B, Mirka Dobiašová, Natálka Macová, obe zo 6.B a Isabellka Fukna zo 6.A. Všetkým žiakom, ktorí sa olympiády zúčastnili, ďakujeme a Michalovi do krajského kola, ktoré sa uskutoční 22. 4. 2022, želáme veľa šťastia a postup do celoštátneho kola. Mgr. Rastislav Vartiak

     • Okresné kolo dejepisnej olympiády

     • Okresné kolo dejepisnej olympiády, ktoré sa konalo 9. februára už má svojich postupujúcich. S veľkou radosťou Vám môžeme oznámiť, že na krajskom kole nás bude reprezentovať z krásneho 1. miesta Lejla Kristína Kočíšková a taktiež Alexandra Fábiková, ktorá skončila v tesnom závese za Lejlou na 2. mieste. Veľkým prísľubom do ďalších ročníkov olympiády sú aj naši ďalší účastníci okresného kola. Emma Ďanišová, Žofia Kaňová, Jakub Císar a Lukáš Székely sa v konkurencii nestratili a stali sa úspešnými riešiteľmi. Bohužiaľ na postup do ďalšieho kola to nestačilo. Všetkým súťažiacim patrí opäť veľké poďakovanie a dievčatám držíme palce na krajskom kole. Mgr. Matúš Ščepka

     • Matematická olympiáda žiakov 9. ročníka

     • Dňa 26. januára 2022 sa konalo okresné kolo matematickej olympiády. V kategórii Z9, ktorá je určená pre žiakov 9. ročníka ZŠ a IV. ročníka OG našu školu reprezentovali Adelka Cupáková a Timka Portášová z 9. B triedy a Alexandra Fábiková a Lejla Kočíšková z 9. C triedy. Dievčatá mali v časovom limite vyriešiť 4 náročné logické úlohy. Ich úlohou nebolo nielen správne vypočítať danú úlohu, ale aj vysvetliť a matematicky zdôvodniť svoje riešenie. S úlohami sa popasovali veľmi dobre. Zúročili svoju poctivú prípravu počas celých deviatich rokov, pretože medzi štyrmi úspešnými riešiteľmi sa nachádzajú hneď tri naše deviatačky. Timka sa umiestnila na 1.mieste, Adelka sa umiestnila na 2.mieste a Saška na 3.mieste. Dievčatám gratulujeme a prajeme veľa úspechov aj v krajskom kole. PaedDr. Martina Mikulíčková, PhD.

     • Okresné kolo biologickej olympiády

     • Po školskom kole sa 10. februára 2022 uskutočnilo okresné kolo biologickej olypiády. Postúpili do neho žiaci v kategórii C (8. a 9. ročník) a súťažili v dvoch typoch súťaží: Teoreticko-praktická časť: Dávid Tureček z 9.A a Lejla Kristína Kočíšková z 9.C. Tejto časti sa celkovo zúčastnilo 15 žiakov z rôznych škôl a ďalej postupovali 2 najlepší. Naši žiaci boli úspešní riešitelia. Na krajské kolo však postúpil len jeden z nich – Dávid Tureček z 2. miesta, Lejla Kristína Kočíšková obsadila krásne 5. miesto. Projektová časť: Emma Danišová z 8.A (prezentovala projekt - Živý odpad). V tejto časti pracovala na príprave: posteru, správy k projektu a záverečného komentára. Tento projekt sa Emme Danišovej podarilo spracovať natoľko dobre, že dokázala postúpiť na krajské kolo z 1. miesta. Je výbornou správou, že na krajskom kole tak budeme mať zastúpenie v oboch častiach. V mene školy všetkým reprezentujúcim žiakom ďakujeme a postupujúcim srdečne blahoželáme. Žiakov na súťaže pripravoval: RNDr. Peter Brunovský, PhD. 

     • Červený deň v ŠKD

     • Valentín sa nesie v znamení červenej farby a nebolo tomu inak ani tento rok u nás v ŠKD. Deťom počas celého roka vštepujeme hodnoty lásky k svojim najbližším. Láska nie je len pre zamilovaných. To vysvetľujeme aj deťom v družinách, že má veľa podôb. Lásku vyjadrujeme počas celého roka našim rodičom, starým rodičom, tete, ujovi a ďalším ľuďom, s ktorými trávime svoj čas. Keď dávame, tak dostávame lásku aj späť. Myslíme si, že je pekné si na nich spomenúť v tento deň a obdariť ich malým darčekom, ktorý deti vyrobia. Spoločne sme vyrábali, zabávali  sa a náš "Červený deň" si môžete i vy v skratke pozrieť na fotkách. Vychovávateľky ŠKD

     • Valentínsky deň

     • V mesiaci február je jedným z pekných dní – sviatok svätého Valentína. Nemožno ho považovať za tradičný slovenský, ale postupne sa udomácňuje aj v našich končinách. Aj my sme si ho pripomenuli na 1. stupni v pondelok 14. februára. Niesol sa v znamení červenej farby. V tento deň sme okrem bežného vyučovania zaradili do každej vyučovacej hodiny zaujímavé valentínske aktivity: srdiečkové počítanie, valentínske čítanie a písanie, zhotovovanie  Valentínky, rôzne hry a párové tančeky. Kolektív učiteľov 1. stupňa

     • Úspech v krajskom kole olympiády z anglického jazyka

     • Dňa 08.02.2022 sa naša žiačka Kristína Kalamenová zúčastnila krajského kola olympiády z anglického jazyka, kde si svoje vedomosti a komunikačné zručnosti zmerala s tými najlepšími žiakmi z celého Trnavského kraja. Olympiáda bola náročná, pretože žiaci museli preukázať svoje vedomosti nielen z gramatiky, slovnej zásoby a čítania s porozumením, ale museli v anglickom jazyku aktívne komunikovať pri opise obrázku a dialógu so skúšobnou komisiou. Kristínka uspela vo všetkých oblastiach a získala krásne 3. miesto. Srdečne jej blahoželáme a prajeme, aby aj naďalej mala anglický jazyk v takej obľube. PaedDr.Petra Machatová

     • Úspechy našej žiačky

     • Pekné úspechy v krasokorčuľovaní dosahuje naďalej aj v roku 2022 naša žiačka Laura Hečková z 5.A:  2. miesto Tirnavia Ice Cup, 4. miesto Slovinsko Celje, 2. miesto Veľká cena Košíc, 1. miesto Veľká cena Uherský Brod, 2. miesto Žilinská piruetka. Jej krasokurčuliarske majstrovstvo na ľade si môžete pozrieť v dvoch krátkych videách z Košíc a z Uherského Brodu.  https://youtu.be/OvxwG62WNLc  -  Košice, https://youtu.be/r0h5BQ9G1Hw -  Uherský Brod 

     • Najkrajší veľkonočný príbeh – tvorivá súťaž pre žiakov 2. stupňa 

     • A sme tu zas! Vianočná súťaž s veľmi peknými príbehmi od vás skončila a my sme pripravili pre vás novú výzvu. Nové príbehy, či už fantastické, realistické, rozprávkové a možno aj sci-fi, sa budú týkať témy Veľkej noci. Kto má chuť vytvoriť niečo nové, kreatívne s využitím svojej neobmedzenej fantázie, môže sa zapojiť do súťaže Najkrajší veľkonočný príbeh. Práce môžete posielať elektronicky pani učiteľke D. Klimajovej do 30. marca. A na víťazov budú čakať opäť pekné medovníčkové ceny. Tešíme sa na vaše príbehy! 

      Pani učiteľky slovenského jazyka 

     • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 13.1.2022 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády z anglického jazyka, v ktorom našu školu reprezentovali Jakub Hercegh, v kategórii 8. a 9.ročníka, a Kristína Kalamenová, v kategórii 5. - 7. ročníka. Svoje vedomosti a jazykové znalosti si preverili v počúvaní a čítaní s porozumením, v gramatickej oblasti a tiež si preverili rozsah svojej slovnej zásoby. Obom sa podarilo umiestniť na popredných miestach. Jakub získal pekné 2.miesto, pričom od postupu na krajské kolo ho delil len jeden bod. Kristínka obhájila svoje prvenstvo z minulého roku, a postupuje do krajského kola. Obom srdečne gratulujeme a Kristíne prajeme úspech aj v krajskom kole. PaedDr.Petra Machatová