• Ľudové remeslá v ŠKD

     • Celý rok ŠKD sa nesie v ľudovom duchu a patria k tomu aj remeslá, ktoré sme si v oddeleniach vyskúšali. Deti sa na chvíľku stali garbiarmi, tkáčmi, hrnčiarmi, šperkármi, vyšivkármi, pernikármi. Remeslá sme trošku prispôsobili dnešnej dobe a možnostiam triedy. Deti mali možnosť si vyskúšať  a spoznať niečo nové netradičné. Aktivita sa deťom páčila, boli nadšené s výrobkov, ktoré sa im podarilo vytvoriť. Určite si ešte niektoré z nich vyskúšame, aby sme rozšírili  zručnosti detí. vychovávateľky ŠKD 

     • Poďakovanie RZ za hračky k Vianociam

     • Chceme sa poďakovať RZ za hračky pre deti, ktoré sme dostali k Vianociam. Sme veľmi radi, že nám RZ prispelo na zakúpenie nových hračiek do ŠKD. Tento príspevok sa využil na nové hry a stavebnice pre deti, ktoré ich veľmi potešili. Ďakujeme a pripájame fotky. vychovávateľky ŠKD

     • Školské kolo dejepisnej olympiády

     • Pred vianočnými prázdninami sa uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády. Do súťaže sa zapojili žiaci 7. – 9. ročníka. Pre nižšiu účasť žiakov v 7. a 8. ročníku sa zúčastnení žiaci, menovite Lukáš Szekély, Jakub Cisár (7. ročník), Emma Danišová a Žofia Kaňová (8. ročník), priamo predstavia na okresnom kole. Rozhodovať sa však muselo u deviatakov. Na našej škole sa v rámci tejto kategórie zišla prisilná konkurencia, menovite Simona Ligasová, Dávid Tureček, Lejla Kočíšková a Alexandra Fábiková. Máme za to, že i nepostupujúci zo školského kola, by sa na okresnom kole DO v konkurencii nestratili. Avšak z každého ročníka môžu postúpiť len dvaja. Úspešnými riešiteľkami v rámci deviateho ročníka sa stali Alexandra Fábiková a Lejla Kočíšková. Všetkým súťažiacim patrí veľké poďakovanie a postupujúcim držíme palce v ďalších kolách. Mgr. Matúš Ščepka

     • Šaliansky Maťko

     • Recitačná súťaž povestí Šaliansky Maťko už má svojho víťaza. Svoje recitačné schopnosti predviedli dňa 18.1. žiaci 5. ročníka pred porotou, zloženou z p. uč. Eriky Farkašovej  a p. uč. Daniely Klimajovej. 1. miesto a zároveň postup do okresného kola získal Martin Rafaja z 5.A a o 2. miesto sa podelili žiačky z 5.B – Karin Vartiaková a Nina Pipíšková. Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu svojej triedy a za pekný umelecký zážitok. Víťazovi srdečne gratulujeme k postupu. PhDr. Daniela Klimajová

     • Aká bude Európa 2022

     • Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do 15. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže Aká bude Európa 2022, ktorú každoročne organizuje Informačné centrum Europe Direct Senica. Súťaž je určená deťom materských, základných a základných umeleckých škôl. Do tohto ročníka sa zapojili deti z rôznych kútov nášho krásneho Slovenska - ako napríklad zo Žiliny, Novej Dubnice, Ždane na východnom Slovensku, Skalitého pri Čadci ale i z neďalekej  Starej Turej a Skalice. Hlavný porotca Štefan Orth hodnotil výtvarnú súťaž veľmi pozitívne. Z techniky najčastejšie prevažovala maľba, kresby, koláž a taktiež abstrakcia. Porota ocenila 20 víťazov súťaže, z ktorých následne vybrala 4 najlepšie práce ako predlohu na vreckové kalendáriky Europe Direct Senica. Medzi hlavných ocenených patrila i práca žiačky našej školy Lauren Klenovej zo 4. A triedy. Ďalšími ocenenými  v kategórii 1. stupňa ZŠ boli i Klárka Havlová zo 4. A  triedy  a Ninka Voleková  z 1.B triedy. Dievčatá pracovali pod vedením pani učiteľky Mgr. L. Špankovej a Mgr. V.  Ňukovičovej.  Poďakovanie  patrí aj všetkým ostatným deťom a vyučujúcim, ktorí sa do súťaže zapojili. Mgr. Lenka Španková

     • Ypsilon - slovina je hra

     • Dňa 9. 12. sa v priestoroch našej školy uskutočnila celoslovenská súťaž zo slovenského jazyka a literatúry, YPSILON – SLOVINA JE HRA. Do súťaže sa zapojili žiaci 5. - 9. ročníka. V priebehu 45 minút sa museli popasovať s niekoľkými náročnými úlohami a zvládli to výborne. Aj keď dlhšie na výsledky čakali, o to väčšia bola radosť. V piatom ročníku sa medzi najlepšími žiakmi našej školy umiestnili Filip Ivánek (98%), Agáta Mullnerová (96%) a dvojica žiakov Ema Šimeková a Patrik Bernát, ktorí získali 94%. V šiestom ročníku sa najlepšie umiestnili Natália Macová, ktorá získala krásnych 100% a tesne za ňou skončili Miriam Dobiášová a Jakub Malárik s 98.%. V siedmom ročníku sa najlepšie umiestnili Adam Holič (94%), Dominik Tkáč (93%) a Nina Nečasová (90%). V ôsmom ročníku si najlepšie miesta vybojovali Karolína Oslejová (94%) a Lucia Hluchá spoločne s Emmou Danišovou získali 90%. V deviatom ročníku skončila najlepšie trojica dievčat Alexandra Fábiková, Lejla Kočíšková a Laura Jankovíchová, ktoré získali 94%.Všetkým súťažiacim patrí poďakovanie a veľká pochvala. Tešíme sa na ďalšiu reprezentáciu našej školy. Mgr. Zuzana Zobáková

     • Školské kolo biologickej olympiády

     • Po vianočných prázdninách sa 11. januára 2022 uskutočnilo školské kolo biologickej olypiády. Prihlásili sa žiaci do kategórie C (8. a 9. ročník) a mohli súťažiť v dvoch typoch súťaží. Teoreticko-praktická časť: Markéta Bernátová, Žofia Kaňová, Juraj Prokeš a Emma Danišová – 8.A; Karolína Oslejová a Sante Klenová – 8.B; Dávid Tureček – 9.A; Dominika Páleníková – 9.B; Christopher Furko, Alexandra Fábiková, Laura Jankovíchová a Lejla Kristína Kočíšková. Projektová časť: Žofia Kaňová, Juraj Prokeš a Emma Danišová – 8.A (prezentovali projekt - Živý odpad). Celkovo sa tak do olympiády prihlásilo 12 žiakov. Obe časti ako teoreticko-praktická, tak aj projektová boli dosť vyrovnané. Za teoreticko-praktickú časť postúpili do okresného kola: Dávid TurečekLejla Kristína Kočíšková. V projektovej časti najlepšie uspela a postúpila do okresného kola Emma Danišová. V mene školy ďakujeme všetkým zapojeným žiakom do tejto súťaže. Postupujúcim blahoželáme a držíme im palce, aby uspeli aj v okresnom kole.  RNDr. Peter Brunovský, PhD.

     • ČAROVNÝ ODKAZ VIANOC

     • Aj tento školský rok sa deti našej školy zapojili do výtvarnej súťaže ČAROVNÝ ODKAZ VIANOC, ktorú v tomto krásnom adventnom období pravidelne organizuje Záhorské osvetové stredisko v Senici.  V 2. kategórii detí 1. stupňa základných škôl mal ocenenú prácu Matej Michalčík zo 4. A triedy, ktorému srdečne blahoželáme. Pracoval pod vedením pani učiteľky  Mgr.  Lenky Špankovej.  Zároveň ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa do súťaže zapojili.

     • ČARO ZIMY

     • Vo štvrtok 16. 12. 2021 sa   uskutočnila  vernisáž  štvrtého  ročníka výtvarnej súťaže ČARO ZIMY, ktorú organizovalo CVČ Stonožka v Senici. V 2. kategórii detí do 10 rokov mal ocenenú prácu Radoslav Sloboda zo 4.A triedy, ktorý pracoval pod vedením Mgr. L. Špankovej.  Cenu poroty získal žiak 1. B  Tadeáš Filo z triedy pani učiteľky Mgr. V. Ňukovičovej.  Oceneným chlapcom srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým deťom , ktoré sa do súťaže zapojili. 

     • Priebežný stav zberu papiera

     • Zber papiera prebieha na našej škole počas celého roka. Doteraz sa vyzbieralo spolu 13 279 kg papiera. Nižšie sú aktuálne stavy v jednotlivých triedach na prvom a druhom stupni a tiež najlepší jednotlivci školy. Zber naďalej pokračuje a koncom školského roka budú najlepšie triedy a najlepší zberači odmenení. 

      Počet nazbieraných kilogramov papiera v jednotlivých triedach:

      • 1. A  -  122 kg       
      • 1. B  -  1 185 kg
      • 1. C  -  186 kg
      • 2. A  -  340 kg
      • 2. B  -  1 201 kg
      • 2. C  -  313 kg
      • 3. A  -  227 kg
      • 3. B  -  667 kg
      • 4. A  -  385 kg
      • 4. B  -  168  kg
      • 4. C  -  1 580 kg
      • 5. A  -  231 kg
      • 5. B  -  617 kg
      • 5. C  -  522 kg
      • 6. A  -  768 kg
      • 6. B  -  349 kg
      • 6. C  -  57 kg
      • 7. A  -  1 472 kg
      • 7. B  -  693 kg
      • 8. A  -  1 382 kg
      • 8. B  -  193 kg
      • 9. A   -  46 kg
      • 9. B  -  486 kg
      • 9. C  -  89 kg

      Zatiaľ je na prvom mieste 4. C  trieda pred 7. A a na treťom mieste je 8. A.

      Tu je rebríček najaktívnejších jednotlivcov:

      1. Lukáš Harnoš  4. C - 1 160 kg

      2. Andreas Zajíček  7. A  - 597 kg

      3. Andrea Závodná 1. B -  559 kg

      4. Natália Trusková  7. B - 507 kg

      5. Lukáš Pilárik  2. B -  403 kg

      6. Ema Danišová  8. A  - 393 kg

      7. Zuzana Michlíková  8. A – 357 kg

      8. Dominika Páleníková 9. B - 328 kg

      9. Dominik Degma  5. C – 295 kg

      10. Tomáš Jánoš  2. B, Matúš Sekáč  6. A  - 280 kg

      V priložených tabuľkách sú k nahliadnutiu kompletné čísla zvlášť pre prvý a druhý stupeň:

      Zber_papiera_-_triedy_na_1._stupni_2021_22_(1).xlsx

      Zber_papiera_triedy_na_2._stupni_2021_22_(1).xlsx