• Prázdninové dopoludnie v ŠKD

     • Začiatok jesenných prázdnin sa niesol vždy v duchu výletu v ŠKD. Nakoľko možnosti sú obmedzené, rozhodli sme sa zorganizovať prázdninové doobedie. Voľba padla na kino s názvom ,,Martin a tajomstvo čarovného lesa''. Rozprávka z detského tábora detí, ktoré sa učili prežiť v prírode a zachrániť les. Deťom sa kino veľmi páčilo. Po kine padla vhod dobrá desiata od rodičov, hry v triede, spoločný tanec a pohybové hry na školskom dvore. Záver doobedia nám oživili hasiči. Ukázali  nám hasičskú techniku, vybavenie a výstroj hasiča. Deti sa dozvedeli v akých situáciách a kedy hasiči zasahujú, ako postupovať keď vznikne požiar a plno ďalších dôležitých informácií. Stať sa hasičom je snom mnohých detí. Sme veľmi radi, že sa im naše prázdninové doobedie páčilo a určite niečo vymyslíme aj na budúce. Prajeme pekné jesenné prázdniny. vychovávateľky ŠKD

     • Mesiac úcty k starým rodičom

     • „Naši milí starí rodičia, vy ste tí, ktorí na nás nikdy nekričia, preto Vás veľmi ľúbime a s láskou na Vás spomíname.“

      Deti zo školského klubu si nacvičovali vo svojich oddeleniach program pre starých rodičov. Program je vyjadrením úcty a vďaky za ich lásku a obetavosť, ktorú venujú svojim vnúčatám. Aspoň takto majú možnosť vidieť svoje vnúčatá a potešiť sa s nimi. Pre Vás všetkých je určený aj náš spoločný ľudový tanec. Zároveň ďakujeme rodičom, že dovolili deťom priniesť si kroj. Program si môžete pozrieť (link) na našom školskom YouTubevychovávateľky ŠKD

     • Tekvicová krása

     • Tak ako po minulé roky, aj tento školský rok chodby našej školy skrášlili krásne vyzdobené a vyrezané tekvičky, ktoré pomohli dotvoriť jesennú atmosféru. Touto cestou sa chceme poďakovať rodičom žiakov I. stupňa za vynaložené úsilie pri vyrezávaní a zdobení tekvíc. Vďaka patrí aj deviatakom za pomoc pri vynášaní tekvičiek ku triedam. Tekvičky naďalej zdobia areál našej školy. Mgr. Jaroslava Mrázová

     • Halloweenska cesta odvahy

     • Halloween je starý, pôvodne keltský sviatok, ktorý sa teší aj u našich detí čoraz väčšej obľube. Preto sa žiaci školského parlamentu rozhodli pripraviť svojim mladším kamarátom prekvapenie. V piatok 22. októbra) sa prezliekli za všakovaké strašidlá a príšery a pripravili pre deti prvého stupňa "Halloweensku cestu odvahy“. Mnohé z detí sa tak po prvýkrát vybrali sami, tmavou cestičkou osvetlenou len jemným svetlom žiariacich dýň, aby si vychutnali tajomnú a strašidelnú atmosféru. Tajuplná cesta bola plná nástrah. Početné výkriky a piskot vystrašených detí boli dôkazom toho, že si na svoje prišli aj najväčší odvážlivci. Bojazlivejšie deti išli v skupinkách, niektoré v sprievode pani učiteľky, či starších detí. Všetci to však zvládli a bez ujmy prišli do cieľa čarovnej cesty, kde ich čakala sladká odmena. Mgr. Miriama Žáková

     • Deň jablka

     • Vedeli ste, že existuje až okolo 7000 odrôd jabĺk? Či už je to jabĺčko väčšie, menšie, červené, zelené, žlté alebo farebné, každé obsahuje vlákninu a veľa zdraviu prospešných látok. Preto sme si s deťmi na prvom stupni na Deň jablka pripomenuli, aké je jabĺčko pre náš život dôležité. Deti sa o jablkách dozvedeli veľa zaujímavostí, ochutnávali rôzne odrody jabĺk či jablkové koláčiky, počítali jablkové príklady, tvorili slová a vety o jabĺčkach a vytvárali nádherné práce, kde hlavnú úlohu hrali jabĺčka. Kolektív 1. stupňa

     • Biela pastelka

     • 18. septembra sa v uliciach nášho mesta uskutočnila zbierka pod názvom Biela pastelka. Táto zbierka je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich, príležitosťou prejaviť našu ľudskú solidaritu. Biela pastelka kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Znamená svetlo, keď okolo je tma... Naši žiaci z 9. C, Karolína Zríniová, Alexandra Fábiková, Ondrej Sekáč a Peter Daňa, pomohli pri organizácii tejto zbierky a v uliciach Senice vyzbierali 714,34 €. Celkovo sa v Trnavskom kraji v tento deň vyzbieralo na podporu nevidiacich 13 144,02 €. Všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky patrí veľké poďakovanie. 

     • Majstrovstvá Trnavského kraja v cezpoľnom behu 2021

     • Na základe úspešnej reprezentácie v okresnom kole v cezpoľnom behu sa družstvo našich chlapcov v zložení Tomáš Španko 8.B, Filip Bibza 9.B a Ondrej Sekáč 9.C zúčastnilo dňa 20.10.2021 Majstrovstiev Trnavského kraja v tejto atletickej disciplíne, ktoré sa konalo v areáli Lodenice Piešťany. Po veľmi kvalitnom výkone sa chlapcom nakoniec podarilo skončiť na peknom 4. mieste. Patrí im veľké poďakovanie a tešíme sa na ďalšiu a úspešnú reprezentáciu školy. Mgr. Peter Pastucha 

     • Návšteva Záhorskej knižnice

     • Začiatkom školského roka Záhorská knižnica v spolupráci s pani učiteľkami 1. stupňa privítala nových čitateľov 1. a 2. ročníkov. Naši najmenší spoznali vynovené priestory knižnice, prezreli si  knihy a založili si čitateľský preukaz, ktorý môžu využívať po celý školský rok. Veríme, že si deti nájdu cestu ku knihám a prváčikom želáme veľa síl pri spoznávaní písmeniek, príbehov a zaujímavostí, ktoré knihy ponúkajú. Triedne p. učiteľky.

     • Praktické ukážky KPR na hodine biológie

     • Veľmi radi sme na vyučovaní privítali členov OZ Dobrovoľnej civilnej ochrany. Žiakom 9. A počas hodiny biológie predviedli zásady a ukážky KPR (kardiopulmonálnej resiscitácie) a činnosť mobilného defibrilátora, ktorý napomôže obnoviť činnosť srdca. Žiaci si mohli prakticky vyskúšať činnosti, ktoré môžu človeku zachrániť život. Je mnoho situácií, keď je potrebné človeku pomôcť a zaujímať sa, či nie je ohrozený jeho život. Takáto praktická hodina je nenahraditeľná a zvyšuje pripravenosť žiakov na reálnu situáciu.   

     • Cezpoľný beh MO Senica 2021

     • V stredu 13. októbra 2021 sa uskutočnilo okresné kolo atletickej súťaže v cezpoľnom behu v rekreačnom stredisku Gazárka Šaštín-Stráže. Našu školu reprezentovali družstvá chlapcov aj dievčat. Do celkového poradia sa započítalvalo umiestnenie jednotivých členov družstva. Dievčatá v zložení Dominika Páleníková, Karolína Zríniová a Natália Králiková obsadili konečné 2. miesto, pretože Dominika dobehla ako tretia a Karolína na 8. mieste. Družstvo chlapcov v zložení Filip Bibza, Ondrej Sekáč a Tomáš Španko boli celkovými víťazmi tejto súťaže, pretože Tomáš dobehol ako druhý a Ondrej na 8. mieste. Na základe tohto víťazstva chlapci postupujú na krajské kolo, ktoré bude budúci týždeň v Piešťanoch. Súťaže sa ešte zúčastnili a veľmi pekne reprezentovali aj Peter Daňa a Lukáš Székely. Všetkým žiakom gratulujeme a ďakujeme za výbornú a úspešnú reprezentáciu školy. Mgr. Peter Pastucha

     • Školské kolo technickej olympiády

     • Dňa 8.10. sa uskutočnilo školské kolo TECHNICKEJ OLYMPIÁDY kategórie B (5. až 7. ročník) a kategórie A (8. až 9. ročník). Školské kolo sa uskutočnilo online formou. V mladšej kategórii súťažilo 10 žiakov, z toho siedmi boli úspešní riešitelia. Na 1. mieste sa umiestnila Kristína Žáková (7.A), na 2. mieste Dominik Olšovský (6.B), na 3. mieste Šimon Zlámala (5.B). Ďalšími úspešnými žiakmi boli Nina Mikušovičová, Ondrej Fojtlín, Ivor PeterkaPeter Gažo (všetci zo 7.A). Do kategórie A sa zapojilo 8 žiakov, z toho 6 žiakov bolo úspešných. Na 1. mieste sa umiestnil Michal Fischer (9.A), na 2. mieste Timea Portášová (9.B), na 3. mieste Braňo Sadloň (9.A). Ďalšími úspešnými riešiteľmi boli Matúš Čenteš (9.B), Františka Peterková  (8.B) a Filip Bibza (9.B).  Všetkým žiakom, ktorí nás budú reprezentovať v okresom kole, želáme veľa úspechov. Mgr. Peter Trajlínek, RNDr. Peter Brunovský, PhD.

     • Podpora psieho útulku

     • Trieda 6.C určite nie je sama, komu minuloročný lockdown prerušil naplánované aktivity. V našom prípade bolo jednou z nich aj zavŕšenie zbierky z vianočných trhov. Už v januári sa náš kolektív dohodol, že finančný dar 40 eur zanesie spoločne do psieho útulku. Ako vidno, nakoniec sa nám to podarilo, hoci aj s meškaním deväť mesiacov. Podľa informácie majiteľa a ošetrovateľky firmy Cerberus pôjde obnos na výdavky spojené s veterinárnou starostlivosťou. Sme radi, že sme mohli pomôcť. Mgr. Ondrej Odokienko

     • Výstava fotografií v Záhorskom osvetovom stredisku

     • Deti zo 4. oddelenie ŠKD sa zúčastnili výstavy fotografií „Rodina v tradičnej ľudovej kultúre“. Na výstave videli fotografie zo života tradičnej slovenskej rodiny z minulého storočia. Fotografie boli z bežného života ľudí na dedine, deti v škole, mládež, svadba, svadobná hostina. Mali možnosť vidieť ako sa ľudia obliekali, koľko chodili deti do školy, prečo deti pomáhali pri prácach v rodine, čo všetko sa chystalo na svadbu, že sa odfotografovala  len jedna fotografia a nie viac záberov ako teraz. Pozreli si vystavené exponáty - kolísku, truhlicu, kroj na bábike. Po výklade nasledoval krátky kvíz, na záver ktorého bola omaľovanka nevesty a ženícha v kroji. Na rozlúčku sme zaspievali naše ľudové piesne, ktoré sa učíme v ŠKD. Ďakujeme za rozšírenie vedomostí. vychovávateľka ŠKD Jana Skalová

     • Slávik Slovenska - školské kolo

     • Druhý mesiac v škole sme začali zvesela – spevom. Žiaci 1. až 6. ročníka sa zúčastnili školského kola v speváckej súťaži Slávik Slovenska. Účasť bola hojná, predviesť svoje spevácke umenie prišlo až 34 detí a veru ani tentoraz to porota nemala ľahké. Vypočuli sme si slovenské ľudové piesne v podaní dievčat i chlapcov. Víťazky v oboch kategóriách budú reprezentovať našu školu na okresnom kole. Všetkým súťažiacim aj umiestneným ďakujeme a blahoželáme. Porota, v zložení učiteľov Mgr. Mrázová, Mgr, Műllnerová a Mgr. Ňukovičová, ocenila týchto spevákov: 1. kategória: 1. miesto  – Zarka Zobáková, 3.B; 2. miesto – Andrejka Závodná, 1.B; 3. miesto – Dominika Kleštincová, 2.B a Kristínka Czoborová, 1.A; cena poroty – Izabelka Pavlíková, 1.B. 2. kategória: 1. miesto – Silvia Sýkorová, 4.A; 2.miesto – Bibka Filková, 4.C; 3. miesto – Ondrejko Hluchý 4.A a Karolínka Mihelová 6.C; cena poroty – Maťko Rafaja, 5.A. Mgr. J. Mrázová

     • Svetový deň mlieka v školách

     • Aj v tomto školskom roku sme si koncom septembra pripomenuli Svetový deň mlieka v školách. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka, najmä jeho dôležitosť pre detský organizmus. Žiaci prvého stupňa sa obliekli do bielych tričiek a pomaškrtili si na rôznych mliečnych výrobkoch. Na desiatu si priniesli tavené  syry, parenice, korbáčiky, jogurty, ochutené mlieka… a v hojnom počte si kupovali mliečne výrobky z BREJK – automatu. V každej triede sa realizovali zaujímavé aktivity, ktoré si pre žiakov pripravili tvorivé pani učiteľky. Veríme, že si všetci uvedomili dôležitosť tohto bieleho zdravia a odteraz nebude chýbať v ich jedálnom lístku v akejkoľvek podobe. Mgr. Viera Ňukovičová