• Hasiči v škole

     • Ďakujeme Hasičskému záchrannému zboru v Senici za pekný koniec školského roka. Po prehliadke požiarnej techniky, vozidiel a vybavenia pri zásahoch, si deti vyskúšali aj hasenie požiaru.  Na záver prišlo aj vodné osvieženie. Všetkým želáme, aby ťažkú a zodpovednú prácu hasičov počas prázdnin využili čo najmenej a v zdraví si ich užili. Mgr. Marika Müllnerová

     • Športový deň 1. B

     • Toto teplé počasie nás z triedy vyhnalo na školský dvor, kde si deti zašportovali v štyroch disciplínach: hod medicimbalom, skok do diaľky, beh na 50m a preskoky na švihadle. Všetci sa naplno vrhli do aktivít, vidno, že majú v sebe súťaživého ducha. V každej kategórii boli diplomom a sladkou medailou odmenení traja najlepší športovci. Potom si deti ešte vychutnali jazdu na bicykloch, na dopravnom ihrisku. Ďakujeme p. asistentkám Magde, Miške a Sonke za ochotu a pomoc pri súťažiach a p. zástupcovi za zapožičanie bicyklov. Mgr. Jaroslava Mrázová

     • Dopravná výchova 2021

     • V období mesiacov máj a jún prebiehala výučba Dopravnej výchovy na školskom detskom dopravnom ihrisku pre žiakov 1. stupňa. Žiaci si mohli prakticky vyskúšať či zvládajú základné dopravné a cyklistické zručnosti a či ovládajú základné vedomosti o pravidlách cestnej prevádzky. Zároveň prežili pekné slnečné dni plné zábavy a plnohodnotne využili vyučovací čas, aby sa naučili veľmi potrebné životné vedomosti a zručnosti. Poďakovanie patrí našim dlhoročným spolupracovníkov v tejto oblasti a to Mgr. Pavlovi Kollárovi, príslušníkovi PZ SR a Bc. Stanislavovi Macákovi, zástupcovi náčelníka MsP Senica. Všetkým žiakom ďakujeme za disciplínované správanie počas výučby a tešíme sa budúci rok na ďalšie chvíle strávené na našom DDI. Mgr. Peter Pastucha

     • Ypsilon - slovina je hra

     • Dňa 28. 5. sa v priestoroch našej školy uskutočnila celoslovenská súťaž zo slovenského jazyka a literatúry, YPSILON – slovina je hra. Do súťaže sa zapojili žiaci 5. – 8. ročníka. Nemali to vôbec ľahké. V priebehu 45 minút sa museli popasovať s niekoľkými náročnými úlohami a zvládli to výborne. V piatom ročníku sa medzi najlepšími žiakmi našej školy umiestnili: Sofia Štofanová, Noemi Púpalová a Miriam Dobiašová, ktoré získali 96 %. V šiestom ročníku sa najlepšie umiestnili tieto tri žiačky: Nina Nečasová (95 %), Lenka Vrbová (94 %) a Kristína Kalamenová (93 %). V siedmom ročníku sa najlepšie umiestnili: Žofia Kaňová (96 %), Zuzana Blašková (91 %) a Katarína Kubíková spoločne s Karolínou Oslejovou získali 89 %. V ôsmom ročníku si najlepšie miesta vybojovali Lejla Kristína Kočíšková (96 %), no i Michal Fisher, Timea Portášová a Alexandra Fábiková získali krásnych 91 %. Všetkým súťažiacim patrí poďakovanie a veľká pochvala. Tešíme sa na ďalšiu reprezentáciu našej školy. Mgr. Zuzana Zobáková

     • Malí bádatelia z 3.A

     • Žiaci z 3.A skúmali rastliny na hodinách prírodovedy. Počas roka robili rôzne pokusy, no najviac ich zaujal pokus s pestovaním fazule. Zo semienka sa im podarilo vypestovať rastlinu. Vzorne sa o ňu starali, pravidelne polievali, a tak mohli svoje teoretické vedomosti uplatniť pri svojich praktických činnostiach. Zistili, že niektoré rastliny nevyrastajú na jar zo semien, ale z pôvodných koreňov či cibule, o čom sa presvedčili na školskom dvore. V prírodnej učebni si každý žiak vymodeloval z plastelíny rastlinu a pomenoval všetky jej časti. A keďže jednou z preberaných tém boli aj liečivé rastliny, pri zdravom lipovom čaji a bazovej šťave sme sa zhodli na tom, že takéto hodiny prírodovedy sú nie len poučné, ale aj zábavné. Mgr. Magda Minová

     • Senické zlaté jabĺčko

     • Z rozprávky do rozprávky - taká bola téma 10. ročníka výtvarnej súťaže Senické zlaté jabĺčko, do ktorej sa pravidelne zapájajú i žiaci našej školy. Do súťaže sa prihlásilo 451 prác, z  ktorých odborná porota pod vedením akademickej maliarky Lýdie Štolcovej ocenila 32 detí v rôznych vekových kategóriách. V kategórii žiakov 1. stupňa základných škôl získala hlavnú cenu žiačka 3. A triedy Klárka Havlová. Ocenené boli i Eliška Mikulíčková z 3. A a Terezka Púpalová z 2. A triedy. Dievčatá pripravovala  pani učiteľka Mgr. Lenka Španková. Srdečne blahoželáme.

     • Vyhodnotenie zberu papiera

     •  

       

      Počas celého školského roka prebiehal na našej škole zber papiera. Aj v tomto roku, ktorý bol poznačený epidémiou koronavírusu a dištančným vzdelávaním, sa do zberu zapojilo veľa žiakov a ich rodičov. Celkovo sa vyzbieralo vyše 24 ton papiera. Víťazom v zbere sa stala 7. A trieda, na druhom mieste skončila 1. B a tretie miesto obsadila 6. A. V rebríčku jednotlivcov školy vyhral Tomáš Jánoš z 1. B pred Zuzanou Michlíkovou a Emou Danišovou zo 7. A. Najlepšie triedy a jednotlivci, ktorí priniesli viac ako 300 kg, budú ocenení. Všetkým žiakom a aj ich rodičom ďakujeme za aktívny prístup k zberu papiera a ekologickému správaniu sa. Zber papiera naďalej pokračuje, nazbierané kilogramy sa budú započítavať do ďalšieho školského roka. 

      Počet nazbieraných kilogramov papiera v jednotlivých triedach:

      • 1. A  -  571 kg       
      • 1. B  -  2 451 kg
      • 1. C  -  692 kg
      • 2. A  -  495 kg
      • 2. B  -  1 157 kg
      • 3. A  -  1 271 kg
      • 3. B  -  852 kg
      • 3. C –  1 745 kg
      • 4. A  -  721 kg
      • 4. B  -  1 374 kg
      • 4. C  -  1 253 kg
      • 5. A  -  1 700 kg
      • 5. B  -  478 kg
      • 5. C -  319 kg
      • 6. A  -  1 971 kg
      • 6. B  -  1 206 kg
      • 7. A  -  2 971 kg
      • 7. B  -  569 kg
      • 8. A  -  381 kg
      • 8. B  -  852 kg
      • 8. C  -  558 kg
      • 9. A   -  86 kg
      • 9. B  -  470 kg

      Tu je rebríček najaktívnejších jednotlivcov:

      1. Tomáš Jánoš 1. B - 1585 kg
      2. Zuzana Michlíková 7. A –  1187 kg
      3. Ema Danišová 7. A – 815 kg 
      4. Alexander Vinduška  3. C – 641 kg 
      5. Jaroslav Vinduška 3. C – 641 kg
      6. Ondrej Fojtlín  6. A - 617 kg
      7. Peter Gažo 6. A – 613 kg
      8. Matúš Sekáč 5. A - 593 kg
      9. Nicol Škodová 6. B – 515 kg
      10. Katarína Kubíková 7. B - 496 kg
      11. Jaroslav Hrazdil 8. B - 486 kg
      12. Ema Šimeková 4. C – 439 kg
      13. Dominik Degma 4. C - 430 kg
      14. Peter Turanský 5. A - 425 kg
      15. Rudolf Rehák 4. B - 402 kg
      16. Tereza Pastuchová 9. B - 360 kg
      17. Lukáš Harnoš 3. C - 324 kg
      18. Stela Bošáková 7. A  - 332 kg
      19. Lauren Klenová 3. A - 304 kg
      20. Filip Lastovička 1. C - 300 kg

      V priložených tabuľkách sú k nahliadnutiu kompletné čísla zvlášť pre prvý a druhý stupeň:

      Zber_papiera_-_triedy_na_1._stupni_jun_2020_21_(1).xlsx

      Zber_papiera_-_triedy_na_2._stupni_jun_2020_21_(2).xlsx

     • Superhrdinovia v zdravotníctve

     • Ďakujeme Denisovi Hečkovi, žiakovi 6. A triedy, za aktívnu účasť vo výtvarnej súťaži Strednej zdravotníckej školy v Skalici pri príležitosti 60. výročia založenia školy. Denis sa zapojil do súťaže „Superhrdinovia v zdravotníctve“ počas dištančnej výučby a za krásnu prácu dostal ocenenie. PaedDr. Ľubica Jánošová

     • Súťaž klubu Barbell

     • V sobotu 5.6. sa žiaci našej školy, navštevujúci športový klub a krúžok BARBELL, zúčastnili 1. kola ligy mladších žiakov v mládežníckom štvorboji v Trenčíne. Na súťaži si počínali úspešne. Svedčí o tom aj 4. miesto po prvom kole z celkového počtu štrnástich družstiev zo Slovenska. Deti si vytvorili viaceré osobné rekordy v jednotlivých disciplínach, či už trojskoku, hode medicinbalom, trhu alebo nadhode. Viktória Pašková vytvorila päť slovenských rekordov v trhu, nadhode a v dvojboji. Na súťaži sa zúčastnili: Viktória Pašková, Kristína Žáková, Lukáš Székely, Jakub Malárik, Simon Stašek, Peter Gažo, Sofia Siváková, Martin Rafaja a Dominik Tkáč. Tréner Andrej Paška

     • Žabka Skákalka 2021

     • V utorok 9. júna 2021 sa v ŠKD uskutočnila súťaž jednotlivcov v preskoku na švihadle "Žabka Skákalka". Skákali všetci, ktorí trénovali aj cez koronové voľno. Veríme, že aj tí, ktorí tento školský rok len povzbudzovali svojich spolužiakov v oddeleniach, sa na budúci rok už stanú aktívnymi súťažiacimi. Všetci si vyskákali sladkú odmenu a tí najlepší aj Žabku Skákalku. Tu sú najlepší: 1.ročník - 1. miesto  Dominika Kleštincová, 2. miesto Lukáš Pilárik, 3. miesto Sofia Danková, 2.ročník - 1. miesto Sofia Beňová, 2. miesto Oliver Královič, 3. miesto Natália Kučerová, 3.ročník - 1. miesto Ema Kozáková, 2. miesto Karolína Mihalovičová, 3. miesto Emma Ludviková, 4. ročník - 1. miesto Nina Pipíšková, 2. miesto Natália Škodová, 3. miesto Timea Ďurišová. Všetkým gratulujeme. Mgr. Blanka Andelová a vychovávateľky ŠKD

     • MDD

     • 1. jún bol dňom radosti, smiechu a rôznych akcií na celom Slovensku. Nechýbala ani naša škola  s  triedami na 1. stupni. Pani učiteľky pripravili svojim žiakom pestrý program. Niektoré triedy absolvovali športové alebo tanečné súťaže, navštívili Záhorskú knižnicu a zapojili sa do hier a iných zábavných aktivít. Niekde nechýbala pizza, zmrzlina, šaláty nátierky, jednohubky a veselé zeleninové taniere. Na deti nezabudlo ani vedenie školy, ktoré prichystalo deťom balíčky pre ich maškrtné jazýčky. Kolektív 1.stupňa

     • Darček k MDD

     • Všetci sa už tešíme na leto, prázdniny a dovolenky. Naše deti nie sú výnimkou. Benzínová spoločnosť TANKER sa pri príležitosti MDD oslavách sviatku všetkých detí rozhodla podarovať tvorivé peračníky na spríjemnenie dovolenkovej cesty. Naši malí dovolenkári z 2.A a 2.B sa veľmi potešili darčekom a vytvorili pre TANKER krásnu galériu obrázkov, ktorá je vystavená v priestoroch benzínovej pumpy. Ďakujeme a želáme veľa spokojných  tankujúcich zákazníkov. Mgr. Marika Müllnerová