• Slávnosť básničiek

     • Dňa 26.5.2021 si prváčikovia spríjemnili popoludnie recitovaním veselých básničiek o zvieratkách, o kvietkoch, o mamičke,… Všetci nám dokázali, akí sú šikovní a za odvahu boli odmenení pamätným listom a sladkou odmenou. Už teraz sa tešíme na ďalšie recitačné súťaže v budúcom školskom roku. Triedne učiteľky 1. ročníka

     • Celoštátne kolo geografickej olympiády

     • 21. mája 2021 sa konalo celoslovenské kolo geografickej olympiády kategórie žiakov 8. a 9. ročníka. Súťaž prebiehala online a podmienky boli sťažené aj tým, že žiaci vypracovávali úlohy z teoretickej a praktickej časti na čas. Našu školu, okres Senica a aj Trnavský kraj reprezentoval Michal Fischer. Veľmi dobre sa popasoval s ťažkými úlohami, ktoré preverili nielen jeho geografické vedomosti, ale aj matematické a logické schopnosti, čítanie topografickej mapy a orientáciu v atlase. Michal opäť nesklamal a stal sa úspešným riešiteľom. Ďakujeme mu za reprezentáciu našej školy a želáme veľa úspechov a chuti do ďalších predmetových olympiád a školských súťaží. Mgr. Slávka Hrebíčková

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry žiakov 1. stupňa

     • Aj v tomto školskom roku sa  v našej škole  uskutočnila súťaž žiakov 3. a 4. ročníka v čitateľskej gramotnosti. Zúčastnilo sa jej 22 žiakov 3. ročníka a 24 žiakov 4. ročníka. Aj napriek tomu, že veľkú časť školského roka trávili žiaci dištančným vyučovaním, výsledky  dokazujú, že na našej škole  sa venuje čítaniu s porozumením veľká pozornosť. Každým rokom pribúdajú žiaci, ktorí sú úspešní riešitelia olympiády, za čo patrí veľká vďaka všetkým učiteľkám 1. stupňa, ktoré od 1. ročníka venujú veľkú pozornosť  rozvíjaniu  čitateľskej gramotnosti detí. V treťom ročníku bolo úspešných riešiteľov 16 a vo štvrtom ročníku až 19 žiakov. Výsledky školského kola: 3. ročník: 1. miesto - Frederika Gálová 3.A, 2. miesto - Eliška Mikulíčková 3.A, Matúš Paulíček 3.A, Karolína Masaryková 3.C, 3. miesto - Gabriela Juralová 3.C, Lauren  Klenová 3.A. 4. ročník: 1. miesto - Agáta Müllnerová 4.A, 2. miesto - Viktor Škrabák 4.B, 3. miesto - Nina Pipíšková 4.B, Alžbeta Morávková 4.B, Anna Kubicová 4.B. Mgr. Hana Černeková

     • Navrhni si preukaz

     • Na jeseň 2020 vyhlásila Záhorská knižnica v Senici výtvarnú súťaž, ktorej cieľom bolo navrhnúť detsky hravý a veselý čitateľský preukaz. Odborná porota pozorne prezrela všetky výtvarné práce a po uvoľnení covidových opatrení ocenila z nich 12, ktoré budú zakomponované do dizajnu nového čitateľského preukazu. Z našej školy boli ocenení traja chlapci z 2.B: Davidko Paračka, Matejko Pleša a Teo Samek. Rodičia boli kontaktovaní a chlapci si v knižnici prevzali drobné darčeky. Blahoželáme! tr. uč. Mgr. Viera Ňukovičová

     • Pozdravy a magnetky ku Dňu matiek

     • Žiaci našej školy spolupracovali na malom dobročinnom projekte CVČ v Senici pod názvom „Podeľme sa o lásku“. Išlo o výrobu milých detských pozdravov ku Dňu matiek. Deti pod vedením skúsených učiteliek zhotovili naozaj krásne pozdravy plné vďaky a lásky, ktoré boli prostredníctvom CVČ Stonožka odovzdané klientkam všetkých senických zariadení  pre seniorov. Sme radi, že sme mohli pomôcť a urobiť babičkám bežný deň sviatočným. Samozrejme, že sme nezabudli ani na naše mamičky. Za ich lásku, dobrotu, starostlivosť a obetavosť deti vyrobili aj pre ne milý darček. 60 originálnych magnetiek pre 60 milovaných mamičiek  Ani štvrtáci nezabudli na svoje mamičky a ku Dňu matiek im vyrobili krásne magnetky. Žiaci si nakreslili vlastné obrázky, ktoré sme dali zalisovať do magnetiek, a originálny darček bol na svete.  Veríme, že pohľad na ne vyčarí úsmev nielen v tento výnimočný deň. Viera Ňukovičová, Megda Minová a kolektív 1. stupňa

     • Vesmír očami detí

     • V apríli  tohto roku sa v Záhorskom osvetovom stredisku uskutočnila vernisáž 36. ročníka postupovej výtvarnej súťaže Vesmír  očami detí. Odborná porota pod vedením Mgr. art. Ľudmily Pilnej vybrala z každej kategórie po 5 prác, ktoré postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční vo hvezdárni v Hurbanove. V našom regióne, kde patria okresy Senica a Skalica, prišlo spolu 126 prác. V kategórii žiakov 1. stupňa ZŠ mali  ocenené výtvarné práce Samuel Bôrik, Klára Havlová z 3. A a Teo Samek z 2. B triedy, ktorí pracovali pod vedením Mgr. Lenky Špankovej a Mgr. Viery Ňukovičovej. V 3. kategórii žiakov 2. stupňa ZŠ bola úspešná Natália Čomajová z 5.B triedy, ktorú pripravovala pani učiteľka Mgr. Miriama  Žáková. Srdečne blahoželáme.

     • 4.C vás pozýva na pizzu

     • Nie však obyčajnú. Tá naša dodáva chuť do učenia zlomkov, ktoré robia problém nejednému malému školákovi. V 4.C sa ich žiaci naučili jednoducho a rýchlo pomocou prípravy pizze. Najskôr si každý žiak vytvoril objednávku na svoju obľúbenú pizzu. V nej uviedol, na koľko častí chce pizzu rozdeliť. A keďže žiaci neboli len takými obyčajnými zákazníkmi, určili si počet častí, na ktorých chceli konkrétne prílohy. Každý žiak sa následne premenil na kuchára a vytiahol si náhodnú objednávku svojho spolužiaka, ktorú musel splniť presne podľa priania zákazníka. Tiež už vám tečú slinky? Mgr. Magda Minová

     • Vyhodnotenie zberu pomarančovej a citrónovej kôry

     • Aj počas tohto školského roka prebiehal na našej škole zber sušenej pomarančovej a citrónovej kôry. Celkovo sa na škole vyzbieralo asi 110 kilogramov. Všetkým, ktorí sa zapojili do zberu, ďakujeme. Tu je rebríček tých žiakov, ktorí priniesli najviac usušenej  pomarančovej a cirónovej kôry: 

      Hugo Bošák  3. B  16,6 kg

      Lucia Hluchá  7. B  14,8 kg

      Peter Toman  1. C   8,5 kg

      Jana Tomanová  2. A  5,4 kg

      Sofia Jankovichová 8. B 5,3 kg

      Peter Gažo  6. A  5,0 kg

      Tereza Pastuchová 9. B  4,5 kg

      Alžbeta Matúšová  6. B  4,1 kg

      Oliver Kralovič  2. B  3,9 kg

      Markéta Bernátová  7. A  3,7 kg

      Alexander Kňazovič 3. B  3,3 kg

      Alexandra Chorvátová 3. B  3,25 kg

      Títo žiaci budú odmenení za svoju aktívnu účasť na zbere. 

     • Netradične VIANOČNÉ ŽELANIE v máji

     • Keďže korona tento rok prekazila všetky podujatia, dielničky a stretnutia, vyhlásilo Záhorské osvetové stredisko fb vianočnú súťaž na tému Vianočné želanie. Úlohou detí, ale i dospelých bolo nakresliť obrázok, vyrobiť vianočnú dekoráciu alebo medovník, odfotiť ju a spolu s textom originálneho želania či vinša pridať na fb stránku Záhorského osvetového strediska v Senici. Ocenené práce sú zverejnené na stránke ZOS v Senici. Medzi nimi je i vianočný vinš Zarky Zobákovej a spoločná práca detí z 2.B. Mgr. Viera Ňukovičová