• Medzinárodný deň Zeme

     • Medzinárodný Deň Zeme sa začal oslavovať v roku 1970 ako reakcia  na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Už 50 rokov si tak pripomíname, že 22. apríl je venovaný našej planéte. Tento deň si pripomíname, aké je dôležité starať sa o čistotu nášho okolia, predchádzať vzniku odpadu, separovanie či výsadba  zelene. Preto sa aj  naši prvostupniari zapojili do osláv  tohto dňa. V každom ročníku si pani učiteľky pre deti pripravili rôzne aktivity. Čistením školského dvora, skrášlením nezelených priestorov, skúmaní, čo dokáže prírodný materiál, rôznymi výtvarnými technikami, kolážami, recykláciou  odpadu,  edukatívnymi videami a hrami nám pripomenuli, aká je naša  závislosť na zemských zdrojoch. Je nepochybné, že na plnohodnotný a zdravý život potrebujeme kvalitné podmienky pre život. Budeme Ťa chrániť naša planéta Zem! Mgr. M. Müllnerová a kolektív 1.stupňa.

     • Odpadáčik- internetové hlasovanie

     • V tomto roku mala detská súťaž s environmentálnou tematikou Odpadáčik alebo Fantázia z odpadu netradične i svoju virtuálnu hodnotiacu časť. Porotou boli všetci, ktorí dali lajk k prácam, ktoré sa im páčili. Tri dielka  s najvyšším počtom diváckych lajkov získali cenu od Záhorského osvetového strediska Senica. Z našej školy bol odmenený za usilovnosť a nápaditosť Oliverko Kralovič z 2.B. Za prácu Drak s počtom 303 lajkov získal krásne 2.miesto. Srdečne blahoželáme! Mgr. Viera Ňukovičová

     • 4. A a obľúbený literárny hrdina

     • V rámci projektového vyučovania, rozvoja čitateľskej gramotnosti a podpory kreatívneho cítenia si žiaci 4.A vybrali na hodine slovenského jazyka literárneho hrdinu zo svojej obľúbenej knihy. Najskôr ho opísali, charakterizovali a nakreslili k nemu ilustráciu.Takto sa zahrali trochu na spisovateľov a ilustrátorov detskej knihy. Zaujímavé bolo, že niektorí žiaci si napísali vlastnú knižku, a preto opísali literárneho hrdinu, ktorého si sami vytvorili. Najlepšie projekty sú vystavené na chodbe, aby skrášlili naše okolie a ostatné, tiež pekné projekty, zdobia  triedu 4.A.  tr. uč. D. Klimajová

     • Úspech Michala Fischera v krajskom kole GO

     • Michal Fischer nám opäť dokázal, že prírodné vedy a najmä geografia sú jeho silnou stránkou. Reprezentoval našu školu a aj okres Senica na krajskom kole geografickej olympiády. Súťaž prebiehala online. Súťažiaci najprv riešili úlohy z monotematickej a teoretickej časti zameranej na národné parky SR, rieky sveta, Indiu a nížiny Slovenska. V praktickej časti sa popasovali s úlohami, ktoré mohli riešiť s pomocou atlasu. Michal sa v silnej konkurencii umiestnil so ziskom 93 bodov zo 100 na krásnom 3. mieste a vybojoval si tak postup na Majstrovstvá Slovenska. Patrí mu veľká gratulácia a poďakovanie za reprezentáciu školy. Mgr. Slávka Hrebíčková

     • Biologická olympiáda

     • 20. apríla 2021 sa uskutočnil 55. ročník okresného kola Biologickej olympiády pre žiakov 5. až 7. ročníka. Vzhľadom na súčasnú situáciu prebiehala súťaž online. Našu školu reprezentovali v teoreticko-praktickej časti žiačky 7. ročníka, Katka Kubíková a Markétka Bernátová. Celkovým víťazom v tejto kategórii sa stala Katka Kubíková. Veľmi dobre sa darilo aj Markétke Bernátovej, ktorá sa umiestnila na peknom 5. mieste. Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy a gratulujeme k veľmi pekným výsledkom.

     • Deň Zeme v ŠKD

     • Každoročne si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Je to deň, keď si ľudia uvedomujú, že by mali pre našu planétu urobiť niečo pekné, užitočné a prospešné. Celá je naša, patrí nám, naučme sa preto s obdivom a pokorou chrániť jej poklady v záujme našej spoločnej budúcnosti. Mali by sme tak robiť nielen v tento deň, ale po celý rok, každý deň. Aj my sa to učíme, a takto si to pripomíname v našich oddeleniach. B. Andelová a vychovávateľky ŠKD

     • Úspech v okresnom kole pytagoriády

     • Tento školský rok sa po prvýkrát z dôvodu protipandemických opatrení súťaž realizovala online. Okresné kolo sa uskutočnilo najskôr 13. 4 pre žiakov 3. - 5. ročníka a 14. 4. pre žiakov 6. - 8. ročníka. Žiaci prvého stupňa pracovali v učebni informatickej výchovy pod technickým dohľadom pána učiteľa Tehlára a Pastuchu. Hoci to bola pre všetkých nová situácia, vysporiadali sa s ňou na jednotku. V pytagoriáde sme získali až deväť medajlových  umiestnení: 

      • 3. ročník:  
       • 2. miesto: Lauren Klenová 3. A
      • 4. ročník: 
       • 2. miesto: Nina Pipíšková 4. B
       • 3. miesto, Viktor Škrabák 4. B
       • 5. miesto: Lukáš Brožek 4. B 
       • úspešní riešitelia: Patrik Bernát 4. B a Dominik Degma 4. C
      • 5. ročník: 
       • 4. - 5. miesto: Milan Baculík 5. C
       • úspešní riešitelia: Miriam Dobiašová 5. B, Natália Čomajová 5. B, Filip Škodáček 5. A
      • 6. ročník: 
       • 2. miesto: Denis Hečko 6. A
       • úspešní riešitelia: Kristína Žáková 6. A, Ondrej Fojtlín 6. A
      • 7. ročník: 
       • 1. miesto: Juraj Bartúnek 7. A
       • 2. miesto: Katarína Kubíková 7. B
       • 3. miesto: Viktória Vartiaková 7. A
      • 8. ročník: 
       • 1. miesto: Michal Fischer 8. A
       • 2. miesto: Adela Cupáková 8. B

      Poďakovanie patrí všetkým učiteľom, ktorí pripravovali žiakov na súťaž a súťažiacim za vzornú reprezentáciu našej školy. Tešíme sa z úspechu všetkých zúčastnených a gratulujeme im k získaným oceneniam. 

     • Okresné kolo matematickej olympiády

     • V stredu 31. marca 2021 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády, do ktorej sa aj napriek tejto nepriaznivej situácii zapojili aj žiaci našej školy. Za šiesty ročník našu školu reprezentovali žiaci Kristína Žáková a Ondrej Fojtlín, za siedmy ročník Juraj Bartúnek a za ôsmy ročník Timea Portášová, Lejla Kočíšková a Alexandra Fábiková. O mesiac skôr sa do súťaže zapojili aj naši piataci: Jelena Lastovičková, Miriam Dobiašová, Kimberly Mia Kočíšková, Natália Čomajová a Laura Zburínová. V rámci protiepidemologických opatrení prebiehala súťaž online formou. Všetci žiaci dostali zadania s tromi neľahkými úlohami, na ktorých vyriešenie mali 120 min. Na olympiáde sa hodnotí nielen dobre vyriešená úloha, ale aj kvalita slovného komentára k danému postupu. Najlepšie sa darilo Jurajovi Bartúnkovi, ktorému dve správne vyriešené úlohy zabezpečili 1.miesto v kategórii Z7 (7.ročník) a Kristínke Žákovej, ktorá sa vo veľkej konkurencii so všetkými tromi správne vyriešenými úlohami umiestnila v kategórii Z6 (6.ročník) na 3. mieste. Kristíne a Jurajovi blahoželáme ku krásnemu úspechu. Poďakovanie patrí aj učiteľom, ktorí žiakov pripravovali na olympiádu - pani učiteľke M. Žákovej, pani učiteľľke M. Hanzlíčkovej, pánovi učiteľovi P. Trajlínkovi a pani učiteľke M. Mikulíčkovej. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce v ďalších súťažiach. PaedDr. Martina Mikulíčková, PhD.