• Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 13.1.2021 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu si žiaci preverovali svoje jazykové vedomosti a zručnosti online formou. V kategórii 1A, do ktorej patria žiaci 5.-7.ročníka, reprezentovala našu školu Kristína Kalamenová zo 6.B triedy, ktorá dosiahla výborné výsledky a získala 1.miesto. Svoje schopnosti si tak môže otestovať aj v krajskom kole. Kategóriu 1B, čiže žiakov 8.- 9.ročníka, reprezentoval už skúsený olympionik Jakub Hercegh z 8.B. Jakubovi tentokrát uniklo víťazstvo len o vlások a umiestnil sa na 2.mieste. Počas olympiády si žiaci preverili svoje vedomosti len v písomnej časti, kde si otestovali svoje gramatické znalosti, čítanie a počúvanie s porozumením a rozsah svoje slovnej zásoby. Ústna časť sa vzhľadom na situáciu, že olympiáda prebiehala dištančnou formou, neuskutočnila. Obom žiakom srdečne gratulujeme a Kristínke držíme palce do krajského kola. PaedDr.Petra Machatová

     • Čarovný odkaz Vianoc

     • Pomaly sa stáva tradíciou, že sa naša škola zapája do detskej výtvarnej a literárnej súťaže Čarovný odkaz Vianoc. Úlohou detí je ľubovoľnou výtvarnou technikou ale i slovom stvárniť odkaz Adventu a Vianoc. V kategórii detí 1. stupňa ZŠ mal  ocenenú výtvarnú  prácu s názvom Vianočná koleda Samko Bôrik z 3. A triedy, ktorý pracoval pod vedením Mgr. L. Špankovej. V literárnej časti boli úspešné dve  žiačky z 2. A triedy- Anna Mária Grebeníčková s básňou Anjeliky majú sviatok a Lucka Kalamenová s príbehom O čertovi Bertíkovi. Dievčatá  pripravovala pani učiteľka Mgr. M. Müllnerová. Oceneným deťom blahoželáme a poďakovanie patrí i všetkým  žiakom, ktorí sa súťaže zúčastnili. Mgr. Lenka  Španková