• Kreslenie a maľovanie o požiarnej ochrane

     • Naša škola sa zapojila do ďalšieho ročníka detskej výtvarnej súťaže Kreslenie a maľovanie o požiarnej ochrane, ktorú organizoval Dobrovoľný hasičský zbor v Senici. V kategórii žiakov 1. stupňa  ZŠ mal  ocenenú prácu Matúš Pleša z 2.B, ktorého pripravovala pani učiteľka Mgr. V. Ňukovičová.  Z 3.A triedy boli ocenení  Frederika Gálová, Lauren Klenová a Jakub Seemann, ktorí pracovali pod vedením pani učiteľky Mgr. L. Špankovej. Oceneným deťom srdečne blahoželáme. Zároveň ďakujem všetkým ostatným žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili. Mgr. Lenka Španková

     • ČARO ZIMY

     • V poradí už štvrtý ročník výtvarnej súťaže „Čaro zimy“, ktorú organizuje CVČ  Stonožka  pozná svojich víťazov. Sú medzi nimi aj žiaci našej školy Eliška Lešková z 2.B a António  Vach zo 4.B, ktorí pracovali pod vedením Mgr. V. Ňukovičovej a Mgr. L. Špankovej. Deti vyjadrili prostredníctvom výtvarného prejavu krásny čas, ktorý so sebou zima prináša. Všetkým zapojeným deťom z našej školy ďakujeme. Oceneným blahoželáme a želáme veľa ďalších tvorivých nápadov. Mgr. Viera Ňukovičová

     • Biele vianočné dielničky v ŠKD

     • Blížia sa najkrajšie sviatky roka Vianoce. Zvykom u nás v ŠKD býva, že sa všetci spolu stretneme na vianočných dielničkách. Posledný adventný týždeň pripravili  pani vychovávateľky dielničky v každom oddelení samostatne. Pri koledách, vo vyzdobených oddeleniach sme vyrábali ozdôbky a  biele reťaze na stromček v školskej jedálni, riešili vianočné úlohy, písali pozdravy. Želajme si, nech v novom roku sa stretneme v škole spolu a nech vianočný čas prebudí lásku a nehu v každom z nás. Mgr. Blanka Andelová

     • LUCKY

     • Ani tento rok sme nezabudli na tradíciu, ktorá sa viaže na meno LUCIA. Deň svätej Lucie je ďalším zo „stridžích dní“. Ženy oblečené za Lucky boli v tento deň veľmi obľúbené a očakávané v každých domácnostiach. Obliekali sa celé do bieleho a tvár si zamúčili nabielo. V ruke mali husacie krídlo, ktorým vymetali chyžu nielen od pavučín, ale aj od biedy, choroby a trápenia. Aj my na škole sme povymetali kúty v triedach i u pána riaditeľa, aby sme sa všetci cítili dobre, boli zdraví a spokojní po celý rok. Mgr. Jaroslava Mrázová

     • Školské kolo Pytagoriády

     • 9.12.2020 a 10.12.2020 sa na celom Slovensku uskutočnili školské kolá matematickej súťaže PYTAGORIÁDA pre žiakov 3. - 8. ročníka. Tretiaci a štvrtáci riešili úlohy v škole a vyššie ročníky sa zapojili do súťaže online. V jednotlivých kategóriach sme mali týchto úspešných riešiteľov: 

      Kategória P3 (9 úspešných riešiteľov): Lauren Klenová, Eliška Mikulíčková, Samuel Matuský, Linda Jankovíchová, Liliana Poláková, Oliver Čobrda, Samuel Fajnor, Emília Hurbaničová a Alexandra Vráblová. 

      Kategória P4 (8 úspešných riešiteľov): NIna Pipíšková, Viktor Škrabák, Theo Heicker, Dominik Degma, Lukáš Brožek, Patrik Bernát, Agáta Chocholáčková a Filip Ivánek. 

      Kategória P5 (12 úspešných riešiteľov): Natália Čomajová, Milan Baculík, Miriam Dobiašová, Michal Zloch, Filip Škodáček, Miroslava Pavesková, Nico Tureček, Jelena Lastovičková, Tobias Ovečka, Ema Vernerová, Natália Macová a Jakub Zloch. 

      Kategória P6 (8 úspešných riešiteľov): Kristína Žáková, Dominik Tkáč, Ondrej Fojtlín, Lenka Vrbová, Denis Hečko, Nina Nečasová, Monika Burianová a Roman Šalík. 

      Kategória P7 (6 úspešných riešiteľov): Juraj Bartúnek, Katarína Kubíková, Viktória Vartiaková, Sante Klenová, Markéta Bernátová a Karolína Oslejová. 

      Kategória P8 (7 úspešných riešiteľov): Michal Fischer, Gabriel Ondrejka, Lejla Kristína Kočíšková, Alexandra Fábiková, Adela Cupáková, Šimon Škodáček a Karolína Zríniová.

      Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme a tým najlepším želáme veľa štastia v okresnom kole. 

     • Priebežný stav zberu papiera

     • Aj v tejto nepriaznivej epidemiologickej situácii prebieha na našej škole celoročný zber papiera. Doteraz sa vyzbieralo spolu 12 622 kg papiera. Nižšie sú aktuálne stavy v jednotlivých triedach na prvom a druhom stupni a tiež najlepší jednotlivci školy. Zber naďalej pokračuje a koncom školského roka budú najlepšie triedy a najlepší zberači odmenení. 

      Počet nazbieraných kilogramov papiera v jednotlivých triedach:

      • 1. A  -  358 kg       
      • 1. B  -  1 161 kg
      • 1. C  -  349 kg
      • 2. A  -  223 kg
      • 2. B  -  526 kg
      • 3. A  -  351 kg
      • 3. B  -  623 kg
      • 3. C –  269 kg
      • 4. A  -  175 kg
      • 4. B  -  900  kg
      • 4. C  -  881 kg
      • 5. A  -  1 155 kg
      • 5. B  -  364 kg
      • 5. C  -  121 kg
      • 6. A  -  765 kg
      • 6. B  -  758 kg
      • 7. A  -  1 973 kg
      • 7. B  -  430 kg
      • 8. A  -  341 kg
      • 8. B  -  188 kg
      • 8. C  -  258 kg
      • 9. A   -  71 kg
      • 9. B  -  382 kg

      Zatiaľ je na prvom mieste 7. A  trieda pred 1. B a na treťom mieste je 5. A.

      Tu je rebríček najaktívnejších jednotlivcov:

      1. Zuzana Michlíková  7. A – 937 kg

      2. Tomáš Jánoš  1. B  -  693 kg

      3. Ema Danišová  7. A  - 541 kg

      4. Peter Turanský 5. A - 420 kg

      5. Peter Gažo 6. A  - 388 kg

      6. - 7. Katka Kubíková 7. B, Matúš Sekáč  5. A  - 363 kg

      8.  Ema Šimeková 4. C  - 347 kg

      9. Rudolf Rehák  4. B  - 280 kg

      10. Stela Bošáková  7. A, Dominik Degma  4. C – 279 kg

      V priložených tabuľkách sú k nahliadnutiu kompletné čísla zvlášť pre prvý a druhý stupeň:

      Zber_papiera_-_triedy_na_1._stupni_2020_21.xlsx

      Zber_papiera_triedy_na_2._stupni_2020_21.xlsx

     • Vianočná pošta

     • Seniorom začínajú Vianoce prvým pozdravom na stolčeku. Je to pre nich ozajstný dar – rukou písané prianie, symbol toho, že na nich niekto myslí. Žiaci našej školy sa tento rok pripojili k dobrovoľníkom krásneho projektu – Vianočná pošta pre seniorov. Prinesú radosť do domova dôchodcov a potešia neznámych starkých vlastnoručne vyrobenou pohľadnicou s osobným prianím. Pri práci na vianočných pohľadniciach, ktorú dopĺňali vianočné koledy, v triedach vznikla pozitívna energia a nadšenie. Nás učiteľov veľmi teší, že sme v škole našli toľko žiakov s láskou v srdci, ktorí ju vedia nie len prijímať, ale aj rozdávať. Mgr. Magda Minová

     • Prví snehuliaci

     • Vo štvrtok 3. decembra 2020 nám tohtoročná pani zima veľkú radosť urobila. Zopár prvých snehových vločiek dotancovalo aj na náš školský dvor. Všetci veríme, že to neboli posledné vločky tejto zimy. vych. Mgr. Blanka Andelová

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • Žiaci z 1.C, ktorí sa spolu s rodičmi zapojili do tejto akcie, ukázali, že veľmi veľa. Do vianočne vyzdobených škatúľ deti priniesli ozdoby, sladkosti, tajničky, niečo z drogérie a rôzne maličkosti, ktoré majú potešiť osamelých seniorov na Vianoce. Naplnené škatule (bolo ich 7) spolu s vianočnými prianiami sme odovzdali do Domova sociálnych služieb Harmónia. Milé babičky a milí deduškovia, nech naše darčeky potešia Vaše srdiečka! Mgr. Ivana Bucalová

     • Odpadáčik alebo „Fantázia z odpadu“

     • Fantázii sa medze nekladú a s odpadovým materiálom si poradili aj v tomto školskom roku deti z 1. stupňa, ktoré sa zapojili do výstavy a súťaže Záhorského osvetového strediska v Senici pod názvom Odpadáčik. Vznikli krásne umelecké diela a z veľkého množstva nápadov ocenila porota aj práce našich žiakov. Oceneným gratulujeme a ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili so svojimi nápadmi. Sú to títo žiaci: Peter Toman 1.C (Robot), Samuel Komorný 2.A (Robot Bendr), Dominik Rusňák 2.A (Hladný Dino), Oliver Královič 2.B (Drak), Kolekcia strašidelných hradov zo 4.A - Laura Hečková, Aneta Machatová, Agáta Mullnerová, Adriana Žáková, Sofia Siváková, Klaudia Nečasová. Spolužiakov môžete podporiť tu: fb stránka Záhorského osvetového strediska. Mgr. Mária Müllnerová

     • Do školy prišiel Mikuláš

     • V pondelok 7. decembra 2020 sme mali v škole milú návštevu - Mikuláša.  Všetky deti mali veľkú radosť. Spievali Mikulášovi pesničky, recitovali básničky a sľubovali, že sa polepšia a budú naďalej poslúchať svojich rodičov a pani učiteľky. Dúfame, že aj v tieto ťažké dni sa podarilo vyčariť našim deťom úsmev na tvári a priniesť trochu radosti, spolupatričnosti a tradícií do našich tried. ĎAKUJEME MIKULÁŠ!

     • Úspech v šachovom turnaji

     • Dňa 22.11.2020 sa uskutočnili Majstrovstvá Trnavského kraja v šachu základných a stredných škôl. Nakoľko súčasná situácia neumožnila odohratie majstrovstiev klasickým spôsobom, tento rok sa odohrali formou online, na šachovom serveri lichess.org. Našu školu reprezentovali traja žiaci - Pavol Babic, Jaroslav Vinduška a Karin Vartiaková. Žiaci aj žiačky hrali spoločne jeden turnaj, vyhodnotení boli samostatne podľa kategórie. Každý žiak odohral 7 kôl švajčiarskym systémom, kedy po každom odohranom kole, nasledujúceho súpera vygeneroval počítač. Na Majstrovstvách Slovenska 12.12.2020, kde majú právo sa zúčastniť prví desiati hráči a hráčky v celkovom poradí, bude našu školu reprezentovať Karin Vartiaková, ktorá skončila na šiestom mieste. Chlapcom sa v silnej konkurencii postúpiť nepodarilo, ale určite to bola pre nich zaujímavá skúsenosť a dobre si zahrali. Mgr. Rastislav Vartiak

     • Ovocný deň v ŠKD

     • V priebehu mesiaca november sa v oddeleniach ŠKD uskutočnil Ovocný deň. Deti v oddeleniach modelovali, kreslili, triedili ovocie, ale najmä ochutnávali vitamínové dobroty, ktoré si priniesli. Takto si obohatili svoje vedomosti z oblasti zdravej výživy, ktorá je pre náš imunitný systém v tomto období veľmi dôležitá. vychovávateľky ŠKD

     • Vesmír - tematicko-projektové vyučovanie

     • V novembri sa objavila v učebniciach prírodovedy 4. ročníka téma Vesmír. Žiaci pripravili krásne projekty o Slnečnej sústave, o hviezdach a astronautoch, ktoré  prezentovali pred svojimi spolužiakmi. Pretože žiakov učivo veľmi zaujalo, rozhodli sa p. učiteľky H. Černeková a D. Klimajová, že pripravia pre 4.B a 4.A  ďalšie hodiny tak, aby sa v nich vyskytovala téma Vesmír.

       

       4.B trieda

       

      Tematické vyučovanie vychádza z  určenej témy, ktorá môže obsahovo integrovať rôzne vyučovacie predmety. Cieľom projektového vyučovania je rozvíjať v žiakoch schopnosť samostatne sa učiť a zároveň ich motivovať k učeniu tak, aby boli aj ochotní sa učiť. 

      Ústrednou témou nášho vyučovania bol VESMÍR, ktorá sa uskutočňovala  vo viacerých predmetoch. Žiaci vypracovali s pomocou rodičov doma projekt Vesmír a potom ho obhajovali pred triedou. Na hodine informatiky vyhľadávali vo dvojiciach informácie o vesmíre, precvičili si , ako im ide spolupráca, a vytvorili spoločný projekt.

      Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti si precvičili v pracovnom liste Zem je čarovná v rámci literatúry formou samostatnej práce. Svoje spisovateľské schopnosti preukázala 4.B na hodine slohu i doma pri písaní príbehu Moja cesta do vesmíru. Výtvarná výchova sa niesla v znamení ochrany života a prírody, keď žiaci v skupinách pracovali s témou Ako môžeme prispieť k ochrane Zeme. A na etickej výchove si vyskúšali pri písaní listu mimozemšťanovi svoju schopnosť vysvetliť slová tolerantnosť, empatia, spolupráca a prečo by sa tieto vlastnosti mali rozvíjať u detí.                                                               

         A ako sa nám  pri vyučovaní darilo? Posúďte podľa fotografií sami.

       

      4.A trieda

      V 4.A sa využila na hodine etickej výchovy téma spolupráce, tolerancie a kamarátstva pri písaní listu Marťanovi. V rámci  pracovného vyučovania a  výtvarnej výchovy si žiaci vyrobili v skupinkách jednoduché bábky ľudí a mimozemšťanov a na hodine slovenského jazyka vytvorili scenár k divadelnej hre nazvanej Vesmírna odysea. Divadelné scénky predviedli ostatným spolužiakom a svojej pani učiteľke, pričom predviedli ukážky svojho tvorivého myslenia, vyjadrovania, spolupráce a hodnotenia seba i spolužiakov.

      Učivo z matematiky sa využilo pri počítaní vesmírnych príkladov, ktoré si žiaci vystavili na nástenke. Na záver sa využili vedomosti z prírodovedy  v pracovnom liste Zem je čarovná pri čítaní s porozumením, kde sa žiaci mohli dozvedieť ešte ďalšie nové informácie o vesmíre a upevniť si schopnosti čitateľskej gramotnosti.

      Projektové vyučovanie malo veľký úspech, lebo sa žiaci pritom nielen naučili, ale aj dobre zabavili, najmä pri divadelných scénkach nechýbal humor ani smiech.

      Cieľom tohto projektu bolo:

      • prehlbovať a rozširovať poznanie detí o vesmíre,

      • integrovať poznatky  o vesmíre do uceleného systému poznania,

      •učiť sa  samostatne a tvorivo pracovať,

      • pracovať s informáciami,

      • prezentovať svoju vlastnú prácu,  argumentovať,

      • učiť sa spolupracovať, komunikovať,

      • hodnotiť svoju prácu a prácu svojich spolužiakov

         A v neposlednej rade aj radosť  z práce  a z nových poznatkov.

       

      Mgr. Hana Černeková a PhDr. Daniela Klimajová