• Zveľaďovanie školského areálu

          • V sobotu 22. augusta sa uskutočnila brigáda, počas ktorej sa upravoval priestor v okolí nového detského ihriska. Sme veľmi radi, že sa brigády zúčastnilo veľa aktívnych a dobre naladených ľudí. Opäť sme sa posunuli o krok vpred k zveľadeniu nášho areálu. Okolie školy je priestor, ktorý slúži nielen našim žiakom, ale aj širokej verejnosti. Veľké poďakovanie patrí zamestancom školy, rodičom a priateľom školy, ktorí sa brigády zúčasnili.