• Otvorenie envirokútika na Kunovskej priehrade

     • V piatok 27.5.2022 sa žiaci 5.B a niektorí žiaci 6. ročníka zúčastnili slávnostného otvorenia zrekonštruovaného environmentálneho kútika a náučného chodníka na Kunovskej priehrade. Súčasťou slávnostného otvorenia boli rôzne vzdelávacie i zábavné aktivity, ktoré pripravilo mesto Senica v spolupráci so Slovenským rybárskym zväzom, CHKO Záhorie, Europe Direct Senica a Ekocentrom Trkmanka. Žiaci spoznávali ryby žijúce v Kunovskej priehrade, pozorovali živý hmyz a dozvedeli sa o užitočnosti hmyzu v prírode. Rozšírili si svoje vedomosti o správnom triedení odpadu a spoznali, ako dlho sa jednotlivé druhy odpadu rozkladajú. Vyskúšali si tiež „utkať“ obrázok z prírodných materiálov. Najväčším lákadlom však boli živé sysle a ježko, ktoré prinieslo Ekocentrum Trkmanka z Veľkých Pavlovíc. Deti sa dozvedeli zaujímavosti o ich živote a potrave, nakoniec si mohli tieto zvieratká aj pohladkať. Ďakujeme, že sme sa mohli tejto akcie zúčastniť. Mgr. Kristína Horňáková  

     • Beseda s finančným poradcom

     • Žiaci deviateho ročníka mali tento rok veľmi praktické hodiny občianskej náuky. Na začiatku školského roka sme sa venovali vzdelávaniu a výberu povolania. Tieto témy im boli veľmi blízke a nápomocné, nakoľko stáli pred voľbou strednej školy. Práca v skupinách, rôzne aktivity a diskusie boli súčasťou našich hodín. Ďalej sme sa zoznámili so základnými pojmami z ekonómie a ekonomiky.  Povedali sme si, ako funguje výrobný proces, ale aj aké sú základné formy podnikania. Vyskúšali  si napísať i reklamáciu na nefungujúci výrobok, ktorý si žiaci navzájom náhodne vyžrebovali. Taktiež si vyskúšali navrhnúť svoj podnikateľský plán. Pomaly sa končí školský rok a my sa venujeme posledným témam venovaným finančnej gramotnosti. Pozvanie na besedu prijal finančný poradca zo spoločnosti Uniqa Ing. Dominik Patka, ktorý sa venuje niekoľko rokov financiám a priblížil tak žiakom, ako funguje svet financií a investovania. Mgr. Petra Grimmová

     • Imatrikulácie prvákov

     • Naši prváci úspešne pomohli so záchranou ROZPRÁVKOVÉHO LESA. Dokázali, že sú odvážni, šikovní a múdri. S prehľadom zvládli 5 ťažkých úloh:

      1. zachránili Červenú Čiapočku s jej babičkou pred zlým vlkom,
      2. pomohli vílam vyfarbiť ďalšie motýliky,
      3. spolu s hasičmi si vyskúšali hasenie,
      4. s morskou pannou Ariel vyčistili oceán,
      5. uhádli náročné hádanky, vďaka ktorým mohli oslobodiť Grua z Vektorovho väzenia.

      Poďakovanie patrí našim spolužiakom, no najmä našim triednym učiteľom, ktorí nám s ochotou a trpezlivosťou pomohli tieto imatrikulácie usporiadať.

      Adela Cupáková (9. B) a Lejla Kristína Kočíšková (9. C)

     • Zvieratká z dvora

     • Na krúžok Z každého rožka troška sme si vo štvrtok pozvali dedka nášho spolužiaka, Maxíka, ale najmä chovateľa – pána Miču, ktorý sa dlhé roky venuje chovu holubov, králikov, kohútov, sliepok a iných hospodárskych zvierat. Priniesol nám ukázať zakrslého králika, králika „modrého“, výstavné holuby, ale aj krásneho kohúta. O zvieratkách a ich chove deťom zaujímavo porozprával a mohli si ich aj pohladkať. Bolo to pre nás milé spestrenie popoludnia. Mgr. J. Mrázová

     • Environmentálna súťaž Hypericum

     • Dňa 24. mája 2022 sa v Stredisku environmentálnej výchovy Dropie v Zemianskej Olči konala súťaž Hypericum. Našu školu reprezentovali traja deviataci, Ondrej Sekáč, Filip Bibza a Peter Daňa s pánom učiteľom Odokienkom, ktorý ich na súťaž pripravoval. Naša škola sa na tejto súťaži etablovala už minulý rok. Opäť sa súťažilo formou prezentácií o zrealizovaných opatreniach a následne aj preverením vedomostí o klimatických zmenách, zoológii, botanike a špecifikách prostredia Žitného ostrova a chránenej oblasti Ostrovné lúky. Tento rok sme si oproti vlaňajšku polepšili - aj vďaka predchádzajúcemu školskému kolu sa žiakom podarilo získať tretí najlepší bodový výsledok. Aj naša prezentácia získala výnimočne pozitívny ohlas, porota ocenila komplexnosť prístupu, publicitu, zapojenie rôznych inštitúcií aj vlastný autorský vklad pri dizajnovaní samolepiek. Na stupne víťazov nás tento rok nepustila botanika, budúci rok na tom musíme zapracovať. Výhodou bolo, že chalani sú aktívni rybári a hasiči a dokázali pri úlohách použiť zdravý sedliacky rozum. Popri súťaži prebehlo aj pár enviro-prednášok. Mimo oficiálny program sa nám podarilo absolvovať aj niekoľko neformálnych rozhovorov s inými účastníkmi, odprezentovať osobne naše školské aktivity a tímy. S účasťou sme spokojní a pokračujeme v aktivitách ďalej. Mgr. Ondrej Odokienko

     • Deň bez školských tašiek - NO SCHOOLBAG DAY

     • Dňa 20.5.2022 sa na našej škole uskutočnil deň bez školských tašiek. Školská taška je predsa súčasť každého žiaka. Ako teda žiaci mohli prísť bez nej? Žiaci 2. stupňa to zvládli výborne! S napätím sme čakali, v čom si žiaci prinesú učebnice a iné školské potreby. Žiaci si priniesli svoje veci na sánkach, v krabiciach, v kufroch a dokonca aj v kočíkoch. Zapojilo sa veľmi veľa žiakov, preto bolo ťažké vybrať najlepšie nápady. Boli vyhlásené dve kategórie. Prvou kategóriou je trieda, v ktorej sa zapojilo najviac detí. A vyhrala trieda 7.A .Druhou kategóriou boli najoriginálnejšie náhrady školských tašiek. Vybrali sme teda 6 najlepších: Matúš Čenteš z 9.B, ktorý mal mikrovlnku, Jakub Zloch zo 6.A s počítačom, Andrej Včelka z 8.B s nákupným vozíkom, Juraj Prokeš a Samuel Kozák z 8.A s kajakom, Denis Hečko zo 7.A,  ktorý mal vysávač a Branislav Sadloň z 9.A taktiež s vysávačom. Žiačky 8.B to zorganizovali na výbornú. Odkazujú, že sa môžete tešiť na nové výzvy! S. Klenová a K. Oslejová

     • Nálepky kamikadze na pomoc našim operencom

     • V piatok 20. 5. 2022 sa na prístreškoch na bicykle pred budovou ZUŠ objavili pestrofarebné vtáčie siluety. Tento mikroprojekt inicioval náš enviro-tím ako svoj praktický výstup pre súťaž HYPERICUM 2022. Podmienkou súťaže bolo vytipovať presklenú plochu, do ktorej narážajú vtáky a zabezpečiť vhodným spôsobom jej polepenie. Kým mohlo dôjsť k samotnej realizácii, školský enviro-tím si musel naštudovať problematiku a komunikovať svoj zámer s viacerými inštitúciami a odborníkmi. S vytipovaním miesta pomohla p. Ľubica Krištofová, riaditeľka Záhorského osvetového strediska, ktoré sídli v tesnej blízkosti. Inštruktáž o účinných opatreniach proti úhynu vtákov pri nárazoch do sklenených plôch poskytol štátny ornitológ z CHKO Záhorie, p. Rudolf Jureček. S hľadaním vhodného tvaru pre samolepky pomohlo výtvarné oddelenie ZUŠ v Senici pod vedením p. uč. Mária Harnúška, ktorý na záver osobne dohliadal aj na inštaláciu. Autori projektu pod vedením nášho koordinátora školských enviro-projektov, p. Ondreja Odokienka následne skonzultovali vhodnosť vizuálu so skúseným dizajnérom Petrom Žúrkom, vďaka ktorému sa napokon podarilo vybrať veľmi svieži a tvárny motív. Realizátormi projektu boli žiaci 3. A a 4. A na 1. ZŠ v Senici, ktorí samolepky vystrihli na improvizovanom anglickom výtvarnom workshope pod dohľadom dobrovoľníkov zo 7. A. S technickou prípravou sklenených plôch a lepením pomohli žiaci 8. B. Samolepiacu fóliu do projektu poskytla firma GH Studio, čím projekt získal pridanú hodnotu, nakoľko išlo o recykláciu odpadového materiálu. Zozbieraný obrazový materiál bol zaslaný do súťaže, na ktorej bude školský tím reprezentovať trojica deviatakov. Zvláštna vďaka patrí Filipovi Lackovičovi, viceprimátorovi mesta Senice, ktorý pomohol s vybavením povolenia zo strany mesta. Podľa dostupných informácií je v Senici viacero presklených plôch, ktoré potrebujú podobné riešenie a pokiaľ nádejných dobrovoľníkov neodradí potreba absolvovať predbežné konzultácie a schvaľovanie, výsledok túto snahu stonásobne vynahradí. Mgr. Ondrej Odokienko

     • Okresné kolo vo vybíjanej žiačok

     • V piatok 20.5. sa uskutočnilo okresné kolo vo vybijanej žiačok ZŠ. Našu školu reprezentovali tieto dievčatá: Sofia Ligásová, Nina Mikušovičová, Natália Trusková, Diana Dingová, Beáta Rusňáková, Kristina Kalamenová, Lily Lehutová, Blanka Vašková, Nikola Mokošáková, Klára Žáková, Miriam Dobiašová a Jelena Lastovičková. Hoci ich výsledky zápasov neboli veľmi priaznivé, nakoniec obsadili 6.miesto zo 7 zúčastnených škôl. Dievčatám aj tak patrí poďakovanie za reprezentáciu školy. Mgr. M. Záškvarová

     • Deň otvorených dverí v ZUŠ

     • Dňa 19.mája si naši prváci spríjemnili kreatívne doobedie v Základnej umeleckej škole na Dni otvorených dverí. Vo vonkajších priestoroch školy, v parku aj vo vnútorných  priestoroch školy si pani učiteľky so svojimi žiakmi pripravili vystúpenia z tanečného, literárno - dramatického i hudobného odboru. Z výtvarného odboru nám predstavili krásnu výstavu  výtvarných  prác, výrobky z hliny a použitého papiera. Prváci  si vyskúšali z každého rožka troška a už je len na nich, ktorý umelecký smer si vyberú a budú sa mu venovať. Tr.učiteľky prvákov

     • Ekocentrum Trkmanka

     • V piatok 13.5.2022 boli niektorí žiaci z 3.A, 6.B a 6.C súčasťou slávnostného otvorenia živej učebne a malej minifarmy v Ekocentre Trkmanka v meste Velké Pavlovice. Okrem slávnostného otvorenia boli pre žiakov pripravené rôzne zaujímavé aktivity. Žiaci preliezali sysľou dierou, zhromažďovali sysliu potravu a súťažili v hraní syslieho pexesa. Skúšali ako chutí púpavový med a ako chutia a voňajú rôzne liečivé bylinky. Naši žiaci si mohli pohladkať rôzne živočíchy a dozvedeli sa o nich veľa nových informácií. Najväčší záujem vzbudili had, tarantula, králiky, agama, korytnačka, no najväčší úspech zožal syseľ. Ak by ste mali záujem aj vy vidieť sysľa z tejto minifarmy, tak navštívte 27. mája Kunovskú priehradu. Na recipročnej akcii bude deťom predstavený obnovený náučný chodník a nové interaktívne prvky. Projekt, ktorého cieľom je zvýšiť atraktivitu prírodného dedičstva regiónu a povedomie návštevníkov o jeho biodiverzite a ochrane, je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. A my sme veľmi vďační mestu Senica, že sme sa tejto skvelej akcie mohli zúčastniť. Mgr. Magda Minová, Mgr. Miriama Žáková

     • Záhorácka olympiáda

     • V utorok 17. mája sa v Gbeloch konala Záhorácka olympiáda - súťaž v ľahkej atletike pre žiakov základných škôl okresov Skalica, Malacky a Senica. Súťaž bola veľmi dobre pripravená a zorganizovaná. O jej vysokej úrovni svedčí aj to, že ju pravidelne navštevuje zástupca Slovenského atletického zväzu. Tento rok prišla atlétov povzbudiť Iveta Putalová, bývalá atletická reprezentantka. Družstvo našej školy - v zložení Lea Odrášková (8.B), Tomáš Španko (8.B), Patrik Linek (7.B), Martin Palic (7.A), Dominika Králiková (6.B) a Peter Martiš (6.C)- sa nenechalo zahanbiť a po opadnutí počiatočnej nervozity vybojovalo pre školu tieto cenné kovy: Patrik Linek- 1.miesto a Dominika Králiková2.miesto vo vrhu guľou, Tomáš Španko – 3.miesto v skoku do diaľky a zemiaková medaila pre Leu Odráškovú v behu na 800m. Všetkým športovcom blahoželáme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších športových úspechov. Mgr. Erika Farkašová

     • Výsledky Testovania 9 2022

     • Dňa 6. apríla 2022 sa uskutočnilo Testovanie 9 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Do testovania sa zapojilo všetkých 53 žiakov deviateho ročníka, niektorí z nich v náhradnom termíne. Naši deviataci v ňom dosiahli výborné výsledky, keď z matematiky mali priemernú úspešnosť 67,1% a zo slovenského jazyka a literatúry priemernú úspešnosť 71%. Tieto výsledky poskytujú obraz o kvalite vzdelávania na našej škole a tiež o tom, že sme z nej nepoľavili ani v podmienkach náročného dištančného vzdelávania. Z matematiky sme prekročili celoslovenský priemer o 13,9 % a zo slovenčiny o 11,9 %. Poďakovanie patrí pani učiteľkám P. Grimmovej a M. Mikulíčkovej, ktoré žiakov na Testovanie pripravovali. Nemožno zabudnúť ani na našich deviatakov, ktorí pristupovali zodpovedne k plneniu si svojich povinností, za čo im patrí uznanie. 

     • Testovanie piatakov T5 2022

     • 18. mája sa uskutočnilo na všetkých základných školách na Slovensku Testovanie 5 - 2022, ktorého cieľom bolo získať informácie a spätnú väzbu o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov na konci 5. ročníka základnej školy. Piataci písali najprv testy z matematiky a potom zo slovenského jazyka. Jednotlivé úlohy preverili zapamätané vedomosti, čítanie s porozumením, matematické i logické myslenie. Pre niekoho bola ľahšia matematika, pre iného slovenčina. Oficiálne výsledky by mali byť známe koncom júna. Poďakovanie za prípravu našich piatakov na testovanie patrí p. učiteľkám D. Klimajovej a J. Rusňákovej.

     • Slávik Slovenska

     • Hlad po koncertovaní a po divákoch sa prejavil aj na atmosfére tohtoročného Slávika Slovenska, kam sa z rôznych kútov regiónu prišli ukázať ľudovkárske talenty. Našu školu v tomto kole súťaže reprezentovala štvrtáčka Silvia Sýkorová a priniesla si z neho krásne tretie miesto s pesničkami "Bodaj by vás vy mládenci" a "Chodila dievčina". Na klavíri žiačku doprevádzal pán učiteľ Odokienko. Najväčším zážitkom pre všetkých účinkujúcich bola živá cimbalovka, ktorá hrala aj počas prestávky pre porotu. Organizátorom patrí vďaka za výborne zvládnuté inšpiratívne doobedie s ľudovou hudbou. Mgr. Ondrej Odokienko

     • Výlet Milotice ŠKD

     • Dlho očakávaný výlet bol konečne tu. Po troch rokoch sme zo ŠKD zopakovali náš tradičný výlet do Milotic. Na detských tvárach bola vidieť veľká radosť a nadšenie, ktoré šaty čakajú práve na nich. Z chlapcov sa stali princovcia a z dievčat krásne princezné. Zámkom nás po celý čas sprevádzala ''hrabienka'', ktorá všetkých vrúcne privítala ako svojich hostí. Predstavila nám svoju rodinu, ukázala komnaty, ako aj tajnú chodbu. V tanečnej sále sa každý princ a princezná prišli pokloniť pred ''hrabienku''.  Za sprievodu hudby sa dievčatá naučili dobový tanec. Chlapci sa stali rytiermi, ktorí si vyskúšali aj rytiersky súboj. Po skončení prehliadky zámku sme sa presunili na ukážku práce s dravcavi.  Deti sa dozvedeli všeličo o živote týchto vzácnych vtákov. Na preverenie vedomostí nasledoval krátky kvíz, za ktorý deti získali magnetky a špeciálnou cenou bolo orlie pierko. Výlet  bol ukončený spoločnou prechádzkou po zámockom parku a záhrade. Na záver výletu si deti kúpili suveníry a spokojní a šťastní nastupovali do autobusu. Kolektív vychovávateliek ŠKD

     • Dvojjazyčná prehliadka Banskej Bystrice

     • Kontakt s človekom z iného jazykového prostredia je najlepší spôsob ako docieliť pokrok v cudzojazyčnej komunikácii. Nás dvojjazyčný projekt bol postavený na prehliadke mesta, ktorú si paralelne prichystali naši žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka po rusky a popri nich si tú istú prehliadku nacvičili v slovenčine rusky hovoriaci študenti jazykovej školy IC-CENTRE v Banskej Bystrici. Do projektu sa zapojilo 14 našich žiakov-ruštinárov pod vedením p. uč. Ondreja Odokienka a 6 žiakov zo Základnej školy z Banskej Bystrice. Naši žiaci zvládli prezentáciu pamiatok na výbornú. Po prehliadke sa tímy zapojili do dvojjazyčných rozhovorov. Za pomoc pri organizácii výletu vďačíme aj dospelým členom a rodičom skautov v Banskej Bystrici, ktorí autami uľahčili prepravu batožiny pri presunoch po meste. Vďaka patrí aj rodičom našich žiakov, ktorí pomohli s odvozom na stanicu. Touto akciou bol výrazne podporený záujem o praktické využitie ruského jazyka. Mgr. Ondrej Odokienko

     • Beseda so včelárom

     • V piatok, 13.5. zavítal do 2.B triedy včelár p. Suchovský, ktorý sa včeličkám venuje už vyše 60 rokov. Spoločne sme si zopakovali vedomosti o včielkach, ktoré sme sa naučili v tomto roku, ale dozvedeli sme sa aj iné zaujímavosti. Odvážni ochutnali materskú kašičku, ktorou sa živí larva budúcej kráľovnej a nakoniec nás čakala sladká odmena – agátový med. Aj toto je pre nás malá príprava na plánovaný výlet do Včeloviny v Smoleniciach. Mgr. J. Mrázová

     • Pre mamičky

     • V nedeľu 8.5. mali sviatok všetky mamičky – Deň matiek. Celý týždeň predtým sa niesol v znamení tvorivosti. Deti vyrábali rôzne darčeky pre svoje mamičky, učili sa básničky a spievali pesničky. Veríme, že vlastnoručne vyrobený darček potešil každú z nich, veď deti ich vyrábali s veľkou láskou. kolektív 1. stupňa ZŠ

     • Súťaž agentúry TASR

     • Tlačová agentúra Slovenskej republiky organizuje súťaž pre školy o nákup elektroniky v hodnote 350 eur. Tým, že zverejňujeme na našom webovom portáli odkaz na diskusnú reláciu týkajúcu sa budúcnosti Európy, sme sa zapojili medzi súťažiace školy. Diskusné relácie vznikli v súvislosti s organizovaním Konferencie o budúcnosti Európy. Ich hosťami boli poslanci Európskeho parlamentu, analytici a odborníci na politiku, vzdelanie, zdravotníctvo či samosprávu. My sme si vybrali tému humanitárnej pomoci. Tu je link: Pomoc EÚ zvládnuť humanitárnu krízu je tu, čerpanie záleží na Slovensku.

     • Krajské kolo chemickej olympiády

     • Vo štvrtok 28.apríla sa po dlhej dobe konalo v Trnave prezenčné krajské kolo chemickej olympiády kategórie D. Našu školu reprezentovali Alexandra Fábiková a Lejla Kočíšková z 9. C triedy. Súťaž zahŕňala teoretickú aj praktickú časť. Dievčatá sa vo veľkej konkurencii nestratili a ukázali, že aj napriek predchádzajúcej karanténe sa v laboratóriu cítia ako doma. Saška sa umiestnila na krásnom 10. mieste a Lejla obsadila pekné 17. miesto. Obom dievčatám ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a prajeme veľa podobných úspechov aj počas štúdia na strednej škole. PaedDr. Martina Mikulíčková, PhD.