• Matematická olympiáda

     • 12. apríla 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády. Úspešnými riešiteľmi sa v kategórii Z6 stali Jelena Lastovičková, Miriam Dobiášová, Ema Vernerová zo 6.B, ktoré od prvého miesta delil jediný bod. Úspešnou riešiteľkou bola aj Miroslava Pavesková zo 6.C. V kategórii Z7 nás reprezentovali Kristína Žáková a Ondrej Fojtlín, ktorí sa síce nestali úspešnými riešiteľmi, ale počtom bodov dosiahli tretí najlepší výsledok. V kategórii Z8 bol najúspešnejším Juraj Bartúnek z 8.A, ktorý sa stal víťazom svojej kategórie. 29. marca 2022 sa konalo aj krajské kolo Matematickej olympiády. Našu školu reprezentovali Adela Cupáková, Timea Portášová a Alexandra Fábiková. Všetkým súťažiacim gratulujeme k pekným výsledkom a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Mgr. Miriama Žáková

     • Deň Zeme u najmenších

     • 22. apríl je každoročne venovaný Zemi. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia a rozvíjajúcu sa diskusiu o možných riešeniach zabrániť znečisteniu. Na vyučovaní sme sa venovali rôznym zaujímavým aktivitám a zapojili sme sa tiež do jarného čistenia školského areálu. Nech sa páči, pozrite si fotogalériu. Mgr. V. Ňukovičová a kolektív 1. stupňa

     • Krajské kolo geografickej olympiády

     • Po dlhej dobe online súťaží sa stretli najlepší žiaci okresných kôl na prezenčnom krajskom kole geografickej olympiády, ktoré sa konalo na SPŠ v Trnave dňa 22. 4. 2022. Našu školu reprezentoval Michal Fischer z 9. A.  Súťažiaci najprv riešili úlohy z monotematickej a teoretickej časti zameranej na nerastné suroviny, kotliny, krajské mestá Slovenska a štát Grécko. V praktickej časti sa popasovali s úlohami, ktoré mohli riešiť s pomocou atlasu. Michal sa v silnej konkurencii umiestnil na veľmi peknom 9. mieste. Patrí mu poďakovanie za reprezentáciu školy. Veríme, že aj počas štúdia na strednej škole bude geografia jeho silnou stránkou a že na nej zúročí všetky nadobudnuté vedomosti a zručnosti z riešenia predmetových olympiád. Mgr. Slávka Hrebíčková

     • Okresné kolo biologickej olympiády kategórie D

     • Po školskom kole sa 21. apríla 2022 uskutočnilo okresné kolo biologickej olypiády kategórie D (6. a 7. ročník). V teoreticko-praktickej časti nás reprezentovali Adam HoličViktória Pašková zo 7.A. Spomedzi 8 súťažiacich sa naši žiaci stali úspešnými riešiteľmi. V projektovej časti Justína Bulganová zo 6.B prezentovala projekt  Žabie taxi a Noemi Púpalová zo 6.C prezentovala projekt Vtáčí ostrov. Tieto projekty sa dievčatám podarilo spracovať natoľko dobre, že dokázali ovládnuť túto časť. Okresné kolo vyhrala a umiestnila sa na 1. mieste Noemi Púpalová a v tesnom závese za ňou obsadila 2. miesto Justína Bulganová. V mene školy všetkým reprezentujúcim žiakom veľmi pekne ďakujeme a pevne veríme, že v budúcich ročníkoch sa zúčastnia vyššej kategórie. Žiakov na súťaže pripravoval RNDr. Peter Brunovský, PhD. 

     • Vesmír očami detí

     • Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove vyhlásila XXXVII. ročník celoslovenskej postupovej výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“. Regionálne kolo pre okresy Senica a Skalica každoročne zastrešuje Záhorské osvetové stredisko v Senici. Porota v zložení výtvarníčky Mgr. Gerdy Fodorovej a pedagóga základnej umeleckej školy Štefana Ortha vybrala spomedzi všetkých zaslaných prác v každej kategórii po päť, bez určenia poradia. Našu školu bude v celoslovenskom kole reprezentovať ocenená práca žiačky 4. A triedy Frederiky Gálovej. Frederike blahoželáme a zároveň ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa do súťaže zapojili. Mgr. Lenka Španková

     • Deň Zeme v ŠKD

     • Počas celého roka sa snažíme v školskom klube zvyšovať environmentálne povedomie u žiakov rôznymi aktivitami. Na Deň Zeme sme si pripravili pre deti videá o triedení odpadu, kvíz, tvorbu plagátov a výrobu čeleniek. Na školskom dvore sme aj my priložili pomocnú ruku k skrášleniu školského areálu. Deti svojou aktívnou prácou dokázali, že aj im na našej Zemi záleží. Uvedomujú si, aké cenné dary nám poskytuje naša Zem. Pridajte sa k nám a spolu dokážeme viac. Pomôžte separáciou recyklovať, neodhadzovať odpadky na zem, šetriť vodu, zbytočne nesvietiť, nezakladať oheň v lese, nerušiť zver v prírode a pod. Je toho veľa čím môže každý prispieť. Stačí len chcieť. Vychovávateľky ŠKD 

     • Otvorenie eshopu so školskou kolekciou oblečenia

     • Vážení rodičia, priatelia školy, milí žiaci! Naša škola si nechala vytvoriť svoju vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia. O víťaznom motíve ste mali možnosť rozhodnúť prostredníctvom hlasovania. Náhľad kolekcie vidíte v priloženom letáku. Oblečenie si  môžete zaobstarať v našom eshope: https://www.kraloveskoly.cz/senica/  Objednávanie je už spustené a bude možné až do 12. 5. 2022. Nasledujúci deň sa eshop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Neváhajte preto, ak si chcete zadovážiť ten svoj kúsok zo školskej kolekcie! Dúfame, že z nej budete mať rovnakú radosť ako my!

      vedenie školy

     • Vyhodnotenie zberu pomarančovej a citrónovej kôry

     • Aj počas tohto školského roka prebiehal na našej škole zber sušenej pomarančovej a citrónovej kôry. Celkovo sa na škole vyzbieralo asi 80 kilogramov. Všetkým, ktorí sa zapojili do zberu, ďakujeme. Tu je rebríček tých žiakov, ktorí priniesli najviac usušenej  pomarančovej a citrónovej kôry: 

      Hugo Bošák  4. B  27,3 kg

      Ondrej Hluchý  4. A  11,5 kg

      Sofia Jankovichová  9. B  5,3 kg

      Peter Toman  2. C  4 kg

      Peter Gažo  7. A  4 kg

      Jana Tomanová  3. A  3,8 kg

      Natália Boorová 3. A 3 kg

      Paulína Kralovičová 1. B 2,5 kg

      Dominik Tkáč 7. A 2 kg

      Markéta Bernátová  8. A  1,75 kg

      Títo žiaci budú odmenení za svoju aktívnu účasť na zbere. 

     • Celoštátne kolo biologickej olympiády

     • Po krajskom kole sa 20. apríla 2022 uskutočnilo celoštátne kolo biologickej olypiády. Postúpila do neho žiačka Emma Danišová z 8.A s prezentáciou projektu Živý odpad. V tejto časti pracovala na zlepšení posteru, správy k projektu, záverečného komentára a abstraktu. Táto časť prebiehala dištančne, prostredníctvom platformy ZOOM. V rámci videohovoru sa predstavilo celkovo 16 žiakov zo všetkých krajov, ktorí obhajovali svoje projekty. Emma Danišová začala podobne ako na krajskom kole medzi prvými, nakoľko sa išlo podľa abecedného zoznamu. Čelila náhodným otázkam od 3 členov poroty, na ktoré dokázala statočne zareagovať. Po bojovnom výkone sa stala úspešnou riešiteľkou. Treba uznať, že mala veľmi silných súperov, ktorí obhajovali veľmi užitočné projekty do praxe. Každopádne sa medzi nimi nestratila a len dokázala, že patrila medzi najlepších v krajine. V mene školy Emmke veľmi pekne ďakujeme a úprimne jej želáme, aby jej tento projekt otvoril ďalšiu cestu v budúcom štúdiu. Žiačku na súťaž pripravoval: RNDr. Peter Brunovský, PhD.  

     • Zápis budúcich prváčikov

     • Vo štvrtok 21. apríla 2022 bol v Senici a aj v našej škole veľký deň. Veľký deň pre najmenších žiačikov, pretože sa konečne po covid období prišli ukázať aj do našej školy budúci prváci. Prišlo ich až 74. Prišli z celej Senice a aj okolia. Našli sa medzi nimi nielen nové tváre, ale aj deti našich bývalých žiakov, čo nás veľmi teší. Ďakujeme za prejavenú dôveru a všetci učitelia a zamestnanci sa určite budú snažiť, aby sa im u nás veľmi páčilo. Uvidíme sa opäť na začiatku nového školského roka 2022/2023.

     • Plavecký výcvik žiakov 3. a 4. ročníka

     • Podľa školského vzdelávacieho programu našej školy žiaci 3. a 4. ročníka absolvovali v termíne 12. až 22. apríla 2022 plavecký výcvik, ktorého zameranie a cieľ vychádza z obsahu učiva predmetu Telesná a športová výchova. Žiaci pod vedením kvalifikovaných inštruktorov nemali žiadny problém si zopakovať a zdokonaliť svoje schopnosti a zručnosti vo vodnom prostredí a veľa z nich už odplávali aj viac ako šírku bazéna, ba dokonca aj celý bazén bez pomôcok na plávanie. Plaveckého kurzu sa tento školský rok zúčastnilo cca 100 žiakov. Z dôvodu covid obdobia sa plavecké kurzy neuskutočňovali a aj preto bola táto účasť považovaná za vysokú. Opäť sa stalo plávanie súčasťou a samozrejmosťou vo vyučovaní Telesnej a športovej výchovy na našej škole a v živote našich žiakov. Za vedenie a realizáciu sa touto formou chceme poďakovať p. Dominikovi Janulíkovi a všetkým ostatným inštruktorom. Mgr. Pastucha Peter

     • Prázdninový výlet ŠKD

     • 14.4.2022 deti z ŠKD podnikli výlet autobusom na letisko v Senici. Jedna skupina sa vybrala do výrobných hál a druhá skupina zostala vonku. Tam ich čakali modely lietadiel, ktoré nám zapožičali a aj podarovali do nášho klubu. Deti videli lietadlá Shark, ktoré sa tu vyrábajú do konečnej podoby. Dozvedeli sa, koľko majú kilogramov, ako sa označujú podľa krajiny, ako dlho trvá let do Chorvátska a pod. Kto pozorne počúval výklad, nemal potom problém pri kvíze, v ktorom deti súťažili. Ďakujeme za ceny pre víťazov aj pre všetky deti. Po príchode do školy sme mali očakávanú ukážku výcviku psíkov, ktorú nám prišli ukázať kynológovia z Jablonice. To bolo radosti! Deti sa dozvedeli všetko o výcviku a samozrejme, že si mohli všetko aj vyskúšať. Ďakujeme za návštevu a tešíme sa niekedy nabudúce. Vychovávateľky ŠKD 

     • Šaliansky Maťko

     • Konečne sme sa dočkali po dlhšej dobe okresného kola v recitačnej súťaži Šaliansky Maťko, ktorá sa konala 13. apríla 2022 v príjemnom prostredí Centra voľného času. Zastúpenie mala naša škola v 2. kategórii (žiaci 4. – 5. ročníka). Martin Rafaja získal peknou ukážkou od Márie Ďuríčkovej Dobrý duch rieky Dunaja krásne 3. miesto. Víťazovi srdečne blahoželáme a želáme mu ešte veľa recitačných úspechov. PhDr. Daniela Klimajová      

     • Marec - mesiac knihy

     • Marec - mesiac príchodu jari, mesiac sviatku žien, učiteľov. Navyše  je aj  mesiacom, v ktorom vzdávame hold knihe. Knihe - ako studnici poznatkov, múdrostíponaučení či  zábavy.  Možno tieto superlatívy pre knihu už nevnímame tak intenzívne ako kedysi, keď bolo oveľa menej možností vzdelávania a získavania informácií ako dnes. No napriek tomu má kniha zaiste v bežnom i žiackom živote svoje stále miesto.  Pri tejto príležitosti si naši najmenší,  žiaci 1.ročníka, pripravili rôzne aktivity. Keďže už ovládajú takmer celú abecedu nemohla chýbať návšteva školskej knižnice. Deti pani učiteľkám prečítali úryvky so svojich obľúbených kníh, porozprávali o rozprávkových hrdinoch. Niektorí sa pustili do tvorby vlastných príbehov, iní vyrábali knihy pre najmenších (leporelá) či záložky do šlabikára, aby sa pri čítaní v riadkoch nestratili.  Prostredníctvom  prezentácii sa žiaci dozvedeli ako kniha vzniká, ktorá kniha je najmenšia či najvzácnejšia na svete. Veríme, že aktivitami pani učiteľky ešte viac deťom knihy priblížili a tie sa k nim s radosťou budú častejšie vracať. Pani učiteľky 1.ročníka

     • Súťaž Najkrajší veľkonočný príbeh

     • Veľká noc sa blíži a s ňou aj vyhodnotenie súťaže Najkrajší veľkonočný príbeh. Porota zložená z p. učiteliek slovenského jazyka a literatúry: P. Grimmová, Z. Zobáková, E. Farkašová, Ľ. Jánošová a D. Klimajová, stála pred ťažkou úlohou. Vybrať zo 16 poslaných príbehov tri najlepšie, zvládnuté po obsahovej, štylistickej, ale aj po pravopisnej stránke. Na 1. mieste sa umiestnila Nicol Škodová zo 7.B, na 2. mieste skončila Adela Cupáková z 9.B a 3. miesto získali až dve žiačky – Laura Hečková z 5.A a Sofia Šalíková z 5.C. Pretože svoje spisovateľské umenie preukázal veľmi pekne aj Rudko Rehák z 5.B, tak získal Cenu poroty. Ak si chcete prečítať literárne práce našich žiakov, s radosťou vám odporučíme nové číslo nášho časopisu, kde si môžete okrem súťažných prác pozrieť pekné ilustrácie k niektorým súťažným príspevkom, ako aj kresby iných žiakov 5. ročníka, ktorých práce sa síce neprebojovali do súťaže, ale prejavili svoj talent vo výtvarnej oblasti. Ďakujeme aj za spoluprácu p. učiteľke K. Horňákovej v oblasti výtvarnej výchovy a všetkým žiakom, ktorí napísali pekné príbehy a dúfame, že budú v tejto činnosti aj naďalej pokračovať. D. Klimajová

     • Biblická olympiáda

     • V utorok 22. marca 2022 sa konalo dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády. Našu školu v kategórii základné školy reprezentovali Gabika Valentová zo 6. A, Noemi Púpalová zo 6. C a Milan Ragula z 8. A. Na olympiádu sa poctivo pripravovali, čítali vybrané časti Svätého písma. Všetci traja ako družstvo obsadili druhé miesto. Blahoželáme im a prajeme veľa úspechov. PaedDr. Ľubica Jánošová

     • Rozhodnite o návrhu na školskú kolekciu!

     • Milí žiaci! Máme pre Vás jedno skvelé prekvapenie! Do školy prichádza nová školská kolekcia a ste to práve Vy, kto rozhodne o jej podobe! Hlasujte do 15.4.2022 o tom, ktorý z troch motívov sa Vám páči najviac. Víťazný motív potom použijeme na vytvorenie celej kolekcie, kde nájdete nie len mikiny a tričká, ale aj tepláky, batohy, čiapky a ďalšie kúsky :-) Hlasovať môžete tu: https://schoolsunited.cz/hlasovani/2eb2742c

     • McDonald´s Cup mladších žiakov

     • Dňa 7.4. sa uskutočnilo okresné kolo v minifutbale žiakov a žiačok 1.stupňa ZŠ 23. ročník McDonald's Cup. Našu školu úspešne reprezentovali Tadeo Bajan, Alexander Kňazovič, Oliver Čobrda, Alex Matejov, Oliver Kralovič, Filip Miča, Teodor Samek, Matej Pleša, Natália Kučerová a Lucia Šalíková. Svojim bojovným duchom a futbalovými schopnosťami si vybojovali krásne 2. miesto z 11 zúčastnených škôl nášho okresu. Naše výsledky:

      1.ZŠ - ŠAŠTÍN STRÁŽE 4:2

      1.ZŠ - 2.ZŠ 2:4

      1.ZŠ - 3.ZŠ 9:0

      1.ZŠ - SOBOTIŠTE 3:1

      1.ZŠ - 2.ZŠ 2:4

      1.ZŠ - LAKŠÁRSKA NOVÁ VES 4:3

      Naši strelci: Bajan 8, Matejov 8, Kňazovič 6, Čobrda 1, Kralovič 1

      Všetkým za úspešnú reprezentáciu školy ďakujeme a gratulujeme.

      Mgr. M. Záškvarová

     • Testovanie deviatakov T9 2022

     • 6. apríla sa uskutočnilo na všetkých základných školách na Slovensku Testovanie 9 - 2022, ktorého cieľom bolo získať obraz o vzdelávacích výsledkoch žiakov v predmetoch matematika a slovenský jazyk a literatúra. Deviataci písali najprv testy z matematiky a potom zo slovenského jazyka. Jednotlivé úlohy preverili nielen zapamätané vedomosti a naučené algoritmy, ale najmä čítanie s porozumením, matematické i logické myslenie. Pre niekoho bola ľahšia matematika, pre iného slovenčina. Oficiálne výsledky by mali byť známe koncom apríla. Poďakovanie za prípravu našich deviatakov na testovanie patrí p. učiteľkám M. Mikulíčkovej a P. Grimmovej.

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • V stredu, 30.3.2022 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo SJL. Žiaci 3. a 4. ročníka riešili úlohy z porozumenia textu, gramatiky, literatúry aj zo slohu. Svojimi výsledkami dokázali, že ovládajú učivo zo SJL na veľmi dobrej úrovni a rovnako dobre aj rozumejú textu a vedia s ním aj pracovať. Výsledky žiakov: 3. ročník - 1. miesto David Paračka 3.B, 2. miesto Anna Grebeníčková  3. A aTeodor Samek 3.B, 3. miesto Adela  Beňová 3.A. Za 4. ročník - 1. miesto Samuel Bôrik 4.A, 2. miesto - Eliška Mikulíčková 4.A, 3. miesto - Alexandra Vráblová  4.C. Ďakujeme za prejavenú snahu a súťaživosť. Mgr. Hana Černeková