• Vianočná nálada na 1. stupni

     • Vianočná nálada panovala posledný deň pred vianočnými prázdninami  na celom prvom stupni. Z každej triedy boli počuť  vianočné želania, vyhrávali koledy, tvorili sa vianočné darčeky pre najbližších a ochutnávali  vianočné pečivo pri stromčeku. Celý kolektív prvého stupňa želá všetkým spolužiakom, pedagógom a zamestnancom školy krásne, pokojné vianočné sviatky v kruhu rodiny. Kolektív učiteliek 1. stupňa

     • Bielo-modro-červené Vianoce v ŠKD

     • Tento rok boli Vianoce v ŠKD v tradičných slovenských farbách. Nakoľko celý školský rok v ŠKD sa nesie v duchu ľudového tanca, piesní a tradícií. Každé oddelenie si urobilo svoju aktivitu k tomuto "netradičnému" dňu. Deti si  vyrobili rôzne vianočné dekorácie, darčeky, pozdravy, vyskúšali zvládnuť vianočný kvíz a vianočné sútaže. Pani vychovávateľky sa snažili deťom spríjemniť  vianočné popoludnie v ŠKD a prežiť svoj vianočný deň s kamarátmi v príjemnej atmosfére blížiacich sa Vianoc. Ďakujeme rodičom za bielo-modro-červené oblečenie a tešíme sa na budúci rok. Prajeme krásne vianočné sviatky a šťastný nový rok. Vychovávateľky ŠKD

     • Vianočná pošta

     • Aj tento rok sa pani učiteľky so žiakmi zapojili do predvianočnej aktivity CVČ Stonožka v Senici - Vianočná pošta. Zapojili sa nielen žiaci na prvom stupni, ale aj žiaci 6. B. Osudy seniorov v Domovoch dôchodcov a Zariadení sociálnych služieb nám nie sú ľahostajné a chceli sme ich aspoň trošičku potešiť. Preto sme pre nich pripravili krásne ručne robené vianočné pozdravy. Dúfame, že urobia starkým radosť a krajšie Vianoce. Rozdávať radosť a šťastie, to predsa môžeme všetci po celý rok. Mgr. Viera Ňukovičová a kolektív učieľov 1. stupňa

     • Vianočný program v ŠKD

     • "Keď každý sníva svoj detský sen, chceli by sme poprosiť, nech sú Vianoce každý deň."

       "Vianočná rozprávka je ako živá, všetko v tej rozprávke ozajstné býva, oblátky, koláče, sviatočné šaty, ozajstná mamička i ocko zlatý. "

      Takto spievajú deti v pesničkách k vianočnému vystúpeniu, ktoré si pripravili deti zo školského klubu. Môžete si ho pozrieť v školskom časopise a aj na adrese:

      https://www.youtube.com/watch?v=zJtSA24giQ4

      Krásne Vianoce a šťastný nový rok Vám prajú deti zo školského klubu. Vychovávateľky ŠKD

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • 4. ročník celoslovenskej výzvy je poznačený pandémiou. Naši starkí v domovoch dôchodcov nemajú mnohokrát ani povolené návštevy. O to viac potrebujú cítiť, že sú milovaní, potrební a nie sú sami. Žiaci našej školy sa s radosťou zapojili do výzvy „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“ Do krabíc sa snažili veľa lásky vložiť triedy: 2. C, 5. C, 6. B, 7. A a 7. B. Žiaci s pomocou svojich rodičov a triednych učiteľov naplnili niekoľko krabíc od topánok niečím sladkým, slaným, teplým, mäkkým, voňavým a niečím, čo zo srdca vyrobili. Vyrábali vianočné pozdravy, snehuliačikov, záložky do kníh, maľovali krásne obrázky pre našich seniorov v domovoch dôchodcov. Veríme, že po otvorení vianočne zabalených krabíc budú mať naši starkí na perách úsmev a v srdci radosť, lebo práve to bolo naším cieľom. PaedDr. Ľubica Jánošová

     • LUCKY

     • Aj tento rok sme si pripomenuli na tradíciu, ktorá sa viaže na meno LUCIA. Deň svätej Lucie je ďalším zo „stridžích dní“. Symbolicky znamenala držanie nešťastia ďaleko od domu. Lucie boli oblečené v bielom a v ruke mali metličku z peria, ktorou bol vymetaný prach z domu, bieda a choroby. Tak nech sa aj nám tieto neduhy vyhýbajú. Mgr. Jaroslava Mrázová

     • Vianočné pozdravy od 5.A a 5.C

     • Vianoce sa blížia a 5.A nezabudla ani tento rok poroznášať pozdravy po svojej škole. Vianočné pohľadnice pre všetkých zamestnancov školy, ale aj vlastnoručne urobené pozdravy potešili vedenie školy, a ako sa to už stáva tradíciou 5.A a 5.C, aj dôchodcov, ktorí pomáhajú pri prechodoch. Mnohé pozdravy, vyrobené na hodinách výtvarnej výchovy, skončili v rukách starších susedov alebo rodinných príslušníkov. 5.A a 5.C želá všetkým zamestnancom, žiakom a priateľom školy krásne Vianoce. 

     • Víťazi súťaže Najkrajší vianočný príbeh

     • A je to tu! Po dvoch napínavých týždňoch sa dočkali nádejní spisovatelia 2. stupňa vyhodnotenia vianočnej súťaže. Ich príspevky boli pekné, zaujímavé, preto sa rozhodla porota, zložená z pani učiteliek slovenského jazyka – P. Grimmovej, Z. Zobákovej, Ľ. Jánošovej, E. Farkašovej a  D. Klimajovej, udeliť aj tri čestné uznania. Šesť najlepších prác si môžete nájsť v novom školskom časopise a veríme, že sa táto pekná akcia bude môcť zopakovať aj v budúcom školskom roku a v radoch našich šikovných žiakov sa objavia nové spisovateľské talenty. 

       1.miesto   Lejla Kočíšková 9.C  

       2. miesto -  Nicol Škodová 7.B 

       3. miesto -  Martin Rafaja 5.A 

       Čestné uznanie:

      Adela Cupáková 9.B 

      Maryia  Magdalena Ramis 5.B 

      Stanislav Havel 5.A 

      Želáme všetkým oceneným veľa šťastia a úspechov v literárnej tvorbe!  

      PhDr. Daniela Klimajová

     • Majstrovstvá kraja v ONLINE šachu

     • Slovenský šachový zväz ako vyhlasovateľ, v spolupráci s Krajským šachovým zväzom Trnava a organizátorom Šachovým klubom Gbely usporiadali dňa 09. decembra 2021 (vo štvrtok), v čase od 17:30 do 19:30 online šachový turnaj jednotlivcov. Jednotlivé základné školy zastupovalo 44 žiakov a žiačok. Turnaj bol hraný švajčiarskym systémom na 7. kôl, s tempom hry 7 minút na partiu a 3 sekundami za každý vykonaný ťah. Podujatie sa uskutočnilo cez platformu www.lichess.org, kde majú žiaci vytvorené svoje kontá. Našu školu  reprezentovali 4 žiaci. Najlepšie sa darilo Michalovi Fischerovi z 9.A, ktorý sa umiestnil na 25. mieste – 3 body (3 výhry a 4 prehry). S pekným výsledkom sa umiestnila na 29. mieste Karin Vartiaková z 5.B  – 3 body (1 výhra, 2 prehry a 4 remízy). Potešilo 38. miesto Juraja Bartúnka z 8.A – 2,5 boda (2 výhry, 4 prehry a 1 remíza). Najmenej sa darilo Jakubovi Briestenskému z 5.A, ktorý skončil na 43. mieste – 1 bod (1 výhra a 6 prehier). Žiakom reprezentujúcim našu školu na krajskom podujatí veľmi pekne ďakujeme a želáme po ďalších tréningoch v rámci šachových krúžkov zlepšenie do ďalších rokov. RNDr. Peter Brunovský, PhD. a Mgr. Rastislav Vartiak

     • Mikuláš prišiel medzi nás

     • Dnes sme mali v škole milú návštevu. Zavítal k nám Mikuláš. Spolu s anjelom a čertom našich žiakov trošku preverili, či sa učia, poslúchajú a tí to mali možnosť dokázať peknou básničkou alebo pesničkou. Všetky deti mali veľkú radosť. Dúfame, že aj v tieto ťažké dni sa podarilo vyčariť našim deťom úsmev na tvári a priniesť trochu radosti, spolupatričnosti a tradícií do našich tried. ĎAKUJEME MIKULÁŠ!

     • Školská lodenica

     • Predstavujeme Vám našu školskú lodenicu, ktorú si minulý školský rok v júni mali možnosť vyskúšať naši terajší šiestaci v rámci netradičného branného na vode. Keďže vodák nikdy nespí - teda aspoň keď rozmýšľa nad tým, ako a kedy sa znovu vydá na prieskum - ani my sme toho veľa nenaspali. Trápilo nás, že naše lode na Kunovskej priehrade nie sú uskladnené ako sa patrí, ale len tak položené v garáži na studenej zemi. S novým enviroprojektom prišla zmena. Naša lodenica, ktorú máme prenajatú od Rekreačných služieb mesta Senica, totiž získala nový bádateľský rozmer - stala sa našou základňou na výskum miestnej biodiverzity ako aj externým pracoviskom pre program GLOBE, do ktorého je naša škola zapojená. Popri pozorovaní vtáctva, brigáde na vtáčom ostrove a skúmaní vlastností vody sme vďaka dotácii a pomoci od vlastníka dokázali zmeniť starú garáž na dôstojné vodácke a klimatické centrum pre žiakov a priateľov našej školy. Lode sú dnes už pekne uskladnené na konzolách (vyrobil ich pre nás pán Žák, vďaka), podlaha a steny majú nový náter (tu zase patrí vďaka Vladovi Vaculovi za jeho voľný čas a dobre mienené rady pre nás ostatných, ktorí sme s úpravou priestoru pomáhali) a pribudli skrinky na odkladanie vodáckeho vybavenia a multifunkčný pracovný stôl (zapožičaný z kabinetu techniky). Zostáva už len natrieť samotnú bránu, na ktorej sa už vyníma hrdý nápis "základňa" aj s číslom "8", čo je číslo nášho vodáckeho oddielu. Farba je kúpená, bránu ale natrieme až keď sa trochu vyčasí - možno už v marci, keď budeme chystať druhý ročník nášho Žabieho TAXI. Nateraz je sezóna ukončená a dlhé zimné večery lákajú k troche toho zaslúženého oddychu. Vodácke AHOJ s prianím dobrej sezóny 2022 všetkým praje Váš ENVIRO-tím. Mgr. Ondrej Odokienko

     • Zver v našich lesoch

     • V novembri tohto školského roku bola vyhodnotená výtvarná súťaž Zver v našich lesoch, do ktorej sa zapojili aj žiaci našej školy. Deti vo svojich nápaditých kresbách znázorňovali rôznych obyvateľov lesov a krásu našej prírody. Súťažilo sa v niekoľkých vekových kategóriách. V 2. kategórii žiakov 1. stupňa ZŠ mali ocenené výtvarné práce Samko Bôrik, Eliška Mikulíčková zo 4. A z triedy  pani učiteľky Mgr. L. Špankovej  a žiak z 1.B Oliverko Ambra z triedy Mgr. V. Ňukovičovej. V kategórii žiakov 2. stupňa ZŠ bola úspešná Miroslava Pavesková, ktorú pripravovala pani učiteľka  Mgr. Z. Zobáková. Srdečne blahoželáme.

     • Okresné kolo technickej olympiády

     • Dňa 25.11. sa uskutočnilo okresné kolo TECHNICKEJ OLYMPIÁDY kategórie B (5. až 7. ročník) a kategórie A (8. až 9. ročník). Vzhľadom na súčasnú situáciu sa konalo online. Okresného kola sa zúčastnilo 7 škôl. V B kategórii sa na výbornom 2. mieste  umiestnila Kristína Žáková (7.A). Celkovo  v tejto kategórii boli úspešní len 2 žiaci. V  kategóri A, ktorá bola súťažou dvojíc,  našu školu reprezentovala  dvojica Michal Fischer (9.A) a Timea Portášová (9.B), ktorí skončili tiež na krásnom 2. mieste. Celkovo boli v tejto kategórii úspešné len 3 dvojice žiakov. Žiakom  k úspechu gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Mgr. Peter Trajlínek, RNDr. Peter Brunovský, PhD.

     • Školské kolo geografickej olympiády

     • Dňa 24. 11. 2021 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z geografie, ktorého sa zúčastnilo spolu 21 žiakov. Online test preveril ich vedomosti i zručnosti v práci s atlasom a mapou. Z každej kategórie do okresného kola postúpili prví traja úspešní riešitelia. V kategórii G, do ktorej patria žiaci 4.-5. ročníka, sa na prvých troch pozíciách umiestnili:  na 1.mieste Patrik Bernát, na 2. mieste Karin Vartiaková a na 3. mieste Nina Pipíšková, všetci z 5.B. V kategórii F (žiaci 6.-7.ročníka) prvé miesto získala Isabella Fukna zo 6.A, druhé miesto Miriam Dobiašová a 3. miesto Natália Macová obe zo 6.B. Kategórie E (žiaci 8.-9.ročníka) sa zúčastnil len jeden žiak Michal Fischer z 9.A. Hoci vyhral bez konkurencie, s dosiahnutými 98 bodmi zo 100 b., sa v okresnom kole určite nestratí. Všetkým žiakom, ktorí sa olympiády zúčastnili, ďakujeme a tešíme sa z toho, že všetci boli úspešnými riešiteľmi. Postupujúcim do okresného kola, ktoré sa uskutoční 17. 2. 2022, želáme veľa šťastia a úspešné zvládnutie všetkých otázok. Mgr. Rastislav Vartiak