• Ľudové tradície v ŠKD

     • Mesiac november sa v ŠKD niesol v duchu ľudových tradícií. Každé oddelenie si vybralo nejakú inú tematiku - Martin na bielom koni, hody v krojoch, tradičné ľudové džbány, taniere, klobúkový tanec na zábavách. Niektorí si zasa vybrali modernejšie prevedenie ľudových tričiek, ktoré sú teraz v obľube. To všetko sa v tomto období robilo na dedinách a aj v mestách. Niektoré tradície pretrvávajú aj naďalej. Ľudia si ich pripomínajú krojovými sprievodmi, organizovaním rôznych kultúrnych akcií, ktoré nám pripomínajú dedičstvo našich predkov. Toto všetko si treba vážiť a uchovávať pre ďalšie generácie. Vychovávateľky ŠKD

     • Súťaž o najkrajší vianočný príbeh

     • Vyhlasuje sa súťaž o najkrajší vianočný príbeh pre žiakov 2. stupňa. Vaše príbehy alebo rozprávky, písané na počítači, posielajte na edupage p. uč. Klimajovej do 6. decembra 2021. Najkrajšie príbehy budú odmenené krásnymi medovníčkovými cenami, ktoré upiekla a venovala do súťaže p. uč. Jana Galieriková z Materskej školy U veselého šaša. 

     • Mladé športové talenty z 5. A

     • Naši žiaci dosahujú úspechy v rámci našej školy, ale aj mimo nej. Chceli by sme vám predstaviť nádejné talenty z 5. A, ktoré už v mladom veku dosiahli to, o čom snívajú mnohí dospelí športovci. Predstavujeme vám ich úspechy za posledné tri mesiace. Laura Hečková sa už dlhší čas venuje krasokorčuľovaniu a všetok svoj voľný čas trávi na ľadovej ploche. V októbri sa zúčastnila na medzinárodných pretekoch v Trnave, kde dosiahla z 22 účastníkov krásne 2. miesto. Jakub Briestenský si vybral ako šport karate – goju ryu. Na Majstrovstvách Českej republiky, ktoré organizoval Český svaz, získal tri strieborné a dve bronzové medaily. Sofii Sivákovej učaroval pre dievčatá netradičný šport – vzpieranie. Na majstrovstvách Slovenska mladších žiakov vo váhe do 39 kg, ktoré sa konali v Dolnom Kubíne, nenašla premožiteľku a stala sa majsterkou Slovenska. Jej spolužiak Simon Stašek absolvuje spoločne s ňou tiež každé preteky vo vzpieraní a vo váhe do 49 kg získal krásne 5. miesto na Slovensku. V tanečnom súbore Mažoretky Spirit tancujú dve šikovné dievčatá Aneta MachatováAgáta Müllnerová. Na Grand Prix Slovakia 2021 aj s niekoľkými žiačkami našej školy obsadili nasledujúce miesta:

      1. miesto v kategórii miniformácia mix kadet (Aneta + Agáta)

      2. miesto v kategórii veľká formácia mix kadet (Aneta + Agáta)

      1. miesto v kategórii veľká formácia junior (Agáta)

      1. miesto v kategórii veľká formácia flag junior (Agáta)

      Senické mažoretky požívajú vo svojich choreografiách nielen tradičné prvky s paličkou (baton), ale najmä twirlingové prvky s paličkou, prácu s pom pomami a prvky modernej gymnastiky. (Fotografie pochádzajú z Majstrovstiev Európy 2019, kde obsadili 1. miesto.)

      A nakoniec jeden plavecký úspech – Eva Vaňková obsadila na Majstrovstvách Západoslovenského kraja  na 400 m kraul v Senici pekné 2. miesto. Našim mladým športovcom držíme palce a želáme im do budúcnosti ďalšie úspechy. PhDr. Daniela Klimajová

      Laura - video  https://youtu.be/f5ZIqAajI6I

      Simon video: https://www.youtube.com/watch?v=l7Z7XQDkEDM

     • Školské kolo olympiády z anglického jazyka

     • Dňa 5. 11. 2021 sa uskutočnilo  školské kolo olympiády z anglického jazyka. Aj tentokrát si žiaci mali možnosť preveriť svoje vedomosti a zručnosti v oblastiach ako gramatika, slovná zásoba, či čítanie s porozumením. Každú skupinu anglického jazyka z triedy reprezentoval jeden najzdatnejší účastník. V kategórii 1A, do ktorej patria žiaci 5.-7.ročníka, sa na prvých troch pozíciách umiestnili:  na 1.mieste Kristína Kalamenová zo 7. B,  na 2. mieste  Miroslava Pavesková zo 6. C, o 3. miesto sa delia  Filip Ivánek z 5. A a Oliver Beňa z 5. C. V kategórii 1B, do ktorej patria žiaci 8. a 9. ročníka, získali: 1. miesto Jakub Hercegh z 9. B, 2. miesto Lukáš Baumgartner z 9. C a 3. miesto Emma Danišová z 8. A. Všetkým žiakom, ktorí sa olympiády zúčastnili, patrí pochvala, lebo patria medzi najlepších angličtinárov v triede. Žiakom, ktorí sa umiestnili na popredných pozíciách srdečne gratulujeme a Jakubovi Herceghovi a Kristíne Kalamenovej  želáme úspech v účasti na okresnom kole. PaedDr.Petra Machatová

     • Olympiáda zo slovenského jazyka

     • 14. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa tento školský rok realizoval online formou. Do školského kola, ktoré sa konalo 15. 10. 2021, sa prihlásilo 5 našich žiačok. Online test preveril ich vedomosti i prácu s textom. Tri z nich – Adela Cupáková (9. B), Alexandra Fábiková (9. C) a Lejla Kristína Kočíšková (9. C) sa stali úspešnými riešiteľkami. Do okresného kola mohla postúpiť iba jedna žiačka s najvyšším bodovým hodnotením. Ďakujeme Alexandre Fábikovej za reprezentáciu našej školy v okresnom kole a tiež ostatným dievčatám, ktoré sa s chuťou a odhodlaním zapojili do olympiády. Mgr. Petra Grimmová

     • Informatická súťaž iBobor

     • Počas druhého novembrového týždňa sa niektorí žiaci našej školy zúčastnili hlavného kola informatickej súťaže iBoborV kategórii Drobci (žiaci 3. ročníka) boli úspešní traja riešitelia. Anička Grebeníčková (3.A), Dominik Rusňák (3.A) a Mathias Kuba (3.A). V kategórii Bobríci (žiaci 4. a 5. ročníka) bolo úspešných až 14 riešiteľov. Zo 4.ročníka boli úspešnými riešiteľmi Lauren Klenová (4.A) a Oliver Včelka (4.A). Zvyšných 12 úspešných riešiteľov bolo z  5. ročníka.  Najúspešnejším riešiteľom našej školy sa stal Viktor Škrabák (5.B), za ním Nina Pipíšková (5.B), Klaudia Nečasová (5.A), Michaela Gažaková (5.C), Patrik Bernát (5.B), Jakub Žák (5.A), Ema Šimeková (5.C), Oliver Beňa (5.C), Agáta Chocholáčková (5.C), Tobias Mesároš (5.A), Anna Kubicová (5.B) a Dominik Degma (5.C). V  kategórii Benjamíni (žiaci 6. a 7. ročníka) sa výborne umiestnila Lenka Vrbová (7.A) a  úspešným riešiteľom bol aj  Martin Palic (7.A). Všetkým úspešným riešiteľom súťaže iBobor gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov. Mgr. Magda Minová 

     • Aktivity 5. ročníka na hodinách slovenského jazyka a literatúry

     • Žiaci 5. ročníka vytvorili pekné rozprávkové príbehy, ktoré budú uverejnené v novom čísle školského časopisu. Každá trieda sa zúčastňuje na súťaži Skvelý spisovateľ v rámci 5. ročníka, v ktorej sa podporuje kreatívna práca a fantázia detí v literárnej aj ilustrátorskej oblasti. V súťaži Najväčší knihožrút si žiaci zapisujú, koľko kníh prečítali za mesiac, a na hodine literatúry môžu predstaviť svoju obľúbenú knihu a odporučiť ju svojim spolužiakom a spolužiačkam. V súťaži Najlepší diktátopisec sa prejavuje pravopisná zručnosť jednotlivcov. Všetky súťaže budú na konci roka vyhodnotené a víťazi získajú aj pekné odmeny. Cieľom aktivít je nielen prehĺbiť záujem o rodný jazyk, ale aj to, aby žiaci mali radosť buď z prečítanej knihy, alebo z vlastnej tvorby. Budeme radi, keď si prečítate a ohodnotíte spisovateľské a ilustrátorské pokusy žiakov 5. ročníka v školskom časopise. Vyučujúca SJL 5. ročníka Daniela Klimajová

     • Odpadáčik alebo fantázia z odpadu

     • O tom, že odpad sa dá ešte ďalej zužitkovať a nemusí skončiť v smetnej nádobe, nás presvedčili deti, ktoré sa zapojili do súťaže s odpadovou tematikou  „Odpadáčik alebo fantázia z odpadu“. Cieľom súťaže bolo vdýchnuť už zdanlivo nepotrebným veciam nový život. Vznikli krásne kreatívne diela, ktoré sú sprístupnené na výstave v Záhorskom osvetovom stredisku. Z množstva pekných  prác sú ocenené aj práce našich žiakov. Výhercom gratulujeme.1.stupeň: Janka Tomanová - Kinderkoláž, Grétka Lukáčová – Človeče ,nehnevaj sa, Natália Lišková – Príbeh medu, Ema Gembešová – Presýpacie hodiny, 2. stupeň: Kolektívna práca 7.B – Mestečko snov. Mgr. Marika Müllnerová

     • Október – mesiac úcty k starším ľuďom

     • Október je mesiacom úcty k starším ľuďom. Žiaci 5.A a 5.C využili mesiac október na to, aby v rámci výtvarnej výchovy potešili starších ľudí malou pozornosťou. Tou pozornosťou boli pozdravy, ktoré vytvorili na základe jesenných motívov. Niektoré sa ocitli v rukách obetavých dôchodcov, ktorí pomáhajú ráno a poobede pri cestnej premávke. Ďalšie poputovali do rúk starých rodičov alebo susedov. Dôležité bolo, že žiaci urobili radosť sebe aj ľuďom, ktorých pozdravy príjemne prekvapili. PhDr. Daniela Klimajová

     • Vyhodnotenie zberu gaštanov

     • Počas októbra prebiehal na našej škole zber gaštanov. Zapojilo sa do neho veľa žiakov a celkovo sme vyzbierali 2 560 kg. Vyzbierané gaštany poslúžia v zime na prikrmovanie lesnej zveri. Tu sú najlepší jednotlivci, ktorí priniesli najviac gaštanov a budú za to odmenení:

      1. Ema Vernerová  6. B   415 kg
      2. Isabella Fukna   6. A   343 kg
      3. Matias Jankovich  6. A  146 kg  
      4. Matúš Krchňavý   3. B   144 kg
      5. Alexander Kňazovič   4. B   116 kg
      6. Rudolf Rehák   5. B 104 kg
      7. Karin Kažmírová   2. C   97 kg
      8. Tomáš Jánoš   2. B   91 kg
      9. Paulína Sláviková 6. B   73 kg
      10. Sebastián Kňazovič  1. C  67 kg
      11. Jakub Pláňavský    1. A   64 kg
      12. Nina Tomanová  1. C  57 kg
      13. Mário Miča  5. A  52 kg
      14. Izabela Pavlíková  1. B  51 kg

      Všetkým žiakom, ktorí sa do zberu zapojili, ďakujeme. Poďakovanie patrí aj p. Sekáčovi, ktorý zabezpečil sladké odmeny pre žiakov. 

     • Halloweenske vyučovanie

     • V rámci uplatňovania prvkov multikultúrnej výchovy vo vyučovaní sme pred jesennými prázdninami v našej škole uskutočnili na 1. stupni Halloweenske vyučovanie. Halloween patrí medzi vďačné konverzačné a kreatívne témy, prostredníctvom ktorých deti spoznávajú aj inú kultúru a jazyk. My sme ho poňali ako ozvláštnenie vyučovania, možnosť zabaviť sa, obliecť sa do kostýmov a zažiť niečo vzrušujúce, strašidelné. Žiaci prišli do školy v maskách, takže triedy sa zmenili na strašidelné priestory plné čarodejníc, bosoriek, pavúkov, netopierov a rôznych iných bytostí. Samozrejme, nezabudli sme ani na naše sviatky, vysvetlili sme si význam Sviatku všetkých svätých a Dušičiek. Mgr. Viera Ňukovičová a kolektív 1.stupňa