• Aká bude Európa 2021

     • Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do 14. ročníka výtvarnej súťaže Aká bude Európa 2021, ktorú každoročne organizuje Informačné centrum Europe Direct Senica. Súťaž je určená deťom materských, základných a základných umeleckých škôl. V 2. kategórii žiakov 1. stupňa ZŠ mala ocenenú prácu  Frederika Gálová z 3.A triedy, ktorá pracovala pod vedením pani učiteľky Mgr. L. Špankovej. Frederike srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa do súťaže zapojili.  Mgr. Lenka Španková    

     • Potvrdenie o návšteve školy

     •  Vážení rodičia,

      ak potrebujete potvrdenie o návšteve školy, nemusíte kvôli tomu chodiť osobne do školy. Môžete si ho vytlačiť podľa tohto návodu.  Elektronické potvrdenia sú praktické a bezpečné. Na rozdiel od pôvodných papierových sa nedajú sfalšovať. Obsahujú QR kód, pomocou ktorého si ľubovoľná inštitúcia vie overiť platnosť potvrdenia. Viac informácií o tom, ako to funguje nájdete vo videu: Potvrdenie o návšteve školy 

     • Úspech na krajskom kole olympiády v anglickom jazyku

     • Úspešná víťazka okresného kola olympiády v anglickom jazyku Kristínka Kalamenová, žiačka 6.B triedy, reprezentovala našu školu úspešne i v krajskom kole, ktoré sa uskutočnilo 10.2.2021. Podarilo sa jej získať krásne 2.miesto, pričom postup  do celoštátneho kola jej unikol len o vlások, a to o jeden jediný bod. Krajské kolo sa uskutočnilo tiež online formou a žiaci medzi sebou súperili v pohodlí domova. To však nič nemení na skutočnosti, že si merali svoje vedomosti vo všetkých komunikačných zručnostiach. Taktiež ústna časť skúšky, čiže dialóg so skúšobnou komisiou sa uskutočnil online cez aplikáciu Zoom, čo určite nie je pre žiakov jednoduché. Kristínka ukázala, že anglický jazyk ovláda vynikajúco. Srdečne jej k tomuto úspechu blahoželáme. PaedDr.Petra Machatová

     • FAŠIANGOVÉ UČENIE V 1.B

     • Hoci nie sú povolené zábavy ani stretávanie sa, nám nič nebránilo v tom, aby sme si v piatok urobili veselé fašiangové online vyučovanie. Deti sa z pyžamiek prezliekli do masiek od výmyslu sveta a mohli sme začať. Na matematike sme hravou formou a počítaním odkrývali fašiangový obrázok, na slovenčine sme si prečítali a dozvedeli sa niečo viac o tomto období – význam, tradície i že typickou pochúťkou sú šišky, či Božie milosti – fánky. Viacerí z nás sa aj pochválili svojim „kuchárskym“ umením. A hoci sa fašiang touto Popolcovou stredou končí, my veríme, že opäť čoskoro a veselo zasadneme do školských lavíc. Mgr. Jaroslava Mrázová

     • Okresné kolo biologická olympiáda

     • Dňa 8. 2. 2021 sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády v kategórii C, ktorá je určená pre žiakov 8. a 9. ročníka. Vzhľadom na súčasnú situáciu prebiehala súťaž online. Našu školu reprezentovali v teoreticko-praktickej časti žiačky 9. ročníka Jana Kadlečíková a Emma Pálková. Jana Kadlečíková sa nakoniec umiestnila na 2. mieste a bude našu školu reprezentovať na krajskom kole biologickej olympiády. Veľmi dobre sa darilo aj Emme Pálkovej, ktorá sa umiestnila na peknom 3. mieste. Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy a gratulujeme k veľmi pekným výsledkom.

     • Geografická olympiáda

     • Dňa 5. 2. 2021 sa uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády. Vzhľadom na súčasnú situáciu sa vypracovanie testu konalo online. Súťažilo sa v troch kategóriách a v každej kategórii sme mali zastúpenie. Našu školu reprezentovali títo žiaci: Michal Zelenka, Noemi Púpalová, Filip Škodáček, Ondrej Fojtlín, Dominik Tkáč, Milan Ragula a Michal Fischer. Víťazom vo svojej kategórii sa stal Michal Fischer, ktorý získal plný počet bodov a bude nás reprezentovať v krajskom kole. V kategórii žiakov 5. ročníka sa na druhom mieste umiestnil Michal Zelenka a tretie miesto obsadila Noemi Púpalová. Medzi úspešných riešiteľov sa zaradil aj Milan Ragula. Všetkým žiakom, ktorí sa svedomito pripravovali na olympiádu ďakujeme za reprezentáciu školy a gratulujeme k veľmi pekným výsledkom. Mgr. Slávka Hrebíčková

     • Okresné kolo matematickej olympiády pre 5. ročník

     • Okresné kolo matematickej olympiády pre 5. ročník sa uskutočnilo 27. januára 2021. Našu školu reprezentovali Natália Čomajová, Miriam Dobiáčová, Jelena Lastovičková, Kimberly Kočíšková a Laura Zburínová. Dievčatá riešili 3 úlohy v časovom limite 2 hodiny. Za každú úlohu mohli získať maximálne 6 bodov, pričom úspešným riešiteľom sa stáva ten, kto získa aspoň 12 bodov. To sa podarilo Mirke Dobiášovej, Jelenke Lastovičkovej a Kimberly Kočíškovej, ktoré sa tak stali úspešnými riešiteľkami. Srdečne gratulujeme. Mgr. Miriama Žáková

     • Výsledky volieb zástupcov rodičov do Rady školy

     • V decembri 2020 sa uskutočnili voľby zástupcov rodičov do Rady školy. Keďže sa hlasovania nezúčastnila nadpolovičná väčšina rodičov, muselo v januári 2021 prebehnúť 2. kolo. O členstvo sa uchádzalo 6 kandidátov, ktorým ste mohli dať svoj hlas v elektronickom hlasovaní cez Edupage. Štyria kandidáti s najvyšším počtom hlasov sa stanú členmi Rady školy. Zvyšní kandidáti budú vedení ako náhradníci v prípade odchodu zvoleného kandidáta v priebehu platnosti mandátu.

      Poradie kandidátov podľa počtu hlasov:

      1. Stanislav Prokeš - 76 hlasov

      2. Monika Palicová - 61 hlasov

      3. Silvia Sameková - 57 hlasov

      4. Zdenka Bernátová - 41 hlasov

      5. Nina Baculíková - 38 hlasov

      6. Júlia Štofanová - 18 hlasov

      Všetkým kandidátom ďakujeme za záujem o členstvo v Rade školy. Poďakovanie patrí taktiež všetkým rodičom, ktorí sa zapojili do hlasovania a zvoleným zástupcom želáme len správne rozhodnutia v prospech školy.