• Stridžie dni

     • Predlžovanie nocí sa v minulosti stotožňovalo s dočasným víťazstvom zla (tmy) nad dobrom (svetlom). Naši predkovia verili, že práve počas dlhých jesenných nocí sa aktivizujú strigy, strigôni a démonické sily. Preto sa na stridžie dni viazalo mnoho povier, príkazov a zákazov, ktoré ľudia dodržiavali. Proti bosorkám, strigám a strigôňom sa chránili cesnakom či svätenou vodou, aby sa rodine, dobytku či majetku nič zlé neprihodilo. Išlo o dni na Katarínu (25.11.), Ondreja (30.11.), Barboru (4.12), Mikuláša (6.12), Luciu (13.12.) a Tomáša (21.12.). A my sme vytvorili peknú výstavku zo stríg, ktoré nakreslili a namaľovali žiaci I. stupňa. Mgr. Jaroslava Mrázová

     • Škola Harryho Pottera

     • Pred jesennými prázdninami sme v našej škole uskutočnili na 1. stupni Halloweenské vyučovanie plné čarovania a kúziel. Žiaci sem prichádzali v maskách, takže triedy sa zmenili na strašidelné priestory malých čarodejníkov, bosoriek, pavúkov, netopierov a rôznych iných bytostí. Skúsení učitelia si v tento deň pripravili pre žiakov zaujímavé vzdelávacie i zábavné aktivity s halloweenskou tematikou. Mgr. Viera Ňukovičová

     • Vyhodnotenie zberu gaštanov

     • Počas jesenného obdobia prebiehal na našej škole zber gaštanov. Zapojilo sa do neho veľa žiakov a celkovo sme vyzbierali 2 808 kg. Vyzbierané gaštany poslúžia v zime na prikrmovanie lesnej zveri. Tu sú najlepší jednotlivci, ktorí priniesli najviac gaštanov a budú za to odmenení:

      1. Isabella Fukna   5. A    291 kg
      2. Filip Škodáček   5. A    223 kg
      3. Alexander Kňazovič   3. B   166 kg
      4. Sofia Jankovichová   8. B   128 kg
      5. Aneta Machatová   4. A   115 kg
      6. Lea Vernerová   2. A   98 kg
      7. Adriana Žáková  4. A   95 kg
      8. Tomáš Jánoš   1. B   88 kg
      9. Rudolf Rehák   4. B   86 kg
      10. Lukáš Harnoš   3. C   73 kg
      11. Adrián Jakubovič   1. B   70 kg
      12. Aneta Dermeková   8. A   65 kg
      13. Anabela Závodská  1. A  60 kg
      14. Stela Brehovská  2. B  59 kg
      15. Diana Dingová  6. B  59 kg

      Všetkým žiakom, ktorí sa do zberu zapojili, ďakujeme. Poďakovanie patrí aj p. Sekáčovi, ktorý zabezpečil sladké odmeny pre žiakov. 

     • Šarkaniáda

     • Ktože sa to vyškiera, pozrite sa hore, pestrí obri z papiera, je ich plné more.

      Konečne po dlhých daždivých dňoch nám jeseň ukázala aj svoju peknú tvár, a tak sme si mohli v príjemnom vetríku vyskúšať, ako a či lietajú naše šarkany.   žiaci 1.B a p. vych. B. Andelová