• Výsledky súťaže Do školy na bicykli

     • Zapojením sa do kampane Do školy na bicykli sme okrem propagácie moderného spôsobu prepravy do školy súťažili aj vo viacerých kategóriách. V hlasovaní o najaktívnejšiu školu sa nám síce nepodarilo získať ocenenie, ale naša kampaň porotcov natoľko zaujala, že sme získali cenu poroty. Získali sme návrh dopravného riešenia okolia školy od Cyklokoalície. Poďakovanie patrí nielen ogranizátorom kampane, ale všetkým, ktorí pripravili a  realizovali skvelé aktivity a prispeli k zlepšeniu mobility žiakov. 

     • Medzinárodný deň jablka

     • Vedeli ste o tom, že existuje Deň jabĺk? Je to 21. október a my, žiaci 1. stupňa sme si tento deň užili oslavou jablka. Jabĺčka si takýto slávnostný deň určite zaslúžia, pretože patria medzi najstaršie a najzdravšie druhy ovocia. Vo všetkých triedach sme si pripravili aktivity, ktoré súviseli s týmto chutným ovocím. Žiakov čakalo kopec zábavy, poučenia, doplňovačiek, tvorenia, rozhovory o význame jablka, ochutnávka a mnoho ďalších aktivít, ktoré tvorili program nášho Dňa jablka. V 4. A triede žiaci vytvorili krásne príbehy a básničky, ktoré si môžete pozrieť v prílohe. Mgr. Mária Müllnerová

      Den_jablka__-_4.A.pdf

     • Nie je jeseň bez tekvice

     • Na priedomí rada stáva,
      v dutom vnútri sviečku máva.
      Vyrezaný nos i oči,
      zľakne sa ten, kto k nám vkročí.

      Aj tento školský rok priestory našej školy skrášlili krásne vyzdobené a vyrezané tekvičky, ktoré pomohli dotvoriť jesennú atmosféru školy. Touto cestou sa chceme poďakovať žiakom I. stupňa a ich rodičom za vynaložené úsilie pri vyrezávaní pekných a tvorivých diel. Mgr. Jaroslava Mrázová

       

     • O2 Športová akadémia Mateja Tótha

     • Naša škola sa zapojila do súťaže O2 Športová akadémia Mateja Tótha. Môžeme získať odborné vedenie jednej 20 člennej skupiny na celý školský rok zadarmo. Kvalitná voľnočasová aktivita je pre žiakov na 1. stupni základných škôl.  Hlasovanie prebieha od 19.10.2020 do 19.12.2020. Hlasovať je možné jedenkrát denne a opakovane každý deň. Do hlasovania sa môžu zapojiť všetci, rodičia, učitelia, priatelia školy. Hlasovať za našu školu môžete tu. Ďakujeme za podporu v súťaži.  

     • Dodržiavame zásady ROR

     • V čase pandémie ochorenia COVID-19 je vhodné dbať na dôkladné dodržiavanie pravidiel a zásad ROR. Aj žiaci 6. A triedy si tieto veľmi účinné kroky pripomenuli na krúžku anglického jazyka pod vedením pána učiteľa Mgr. Stanislava Jánoša. 

     • Zver v našich lesoch

     • V piatok 8. októbra bola vyhodnotená výtvarná súťaž Zver v našich lesoch. Spolu bolo ocenených  22 výtvarných prác. Deti  v kresbách znázorňovali zvieratká, les, stromy. V 2. kategórii žiakov 1. stupňa ZŠ mali ocenenú výtvarnú prácu Stelka  Brehovská z 2. A triedy, Frederika Gálová a Radko Sloboda z 3. A triedy.  Žiaci  pracovali pod vedením Mgr. Vierky Ňukovičovej a Mgr. Lenky Špankovej. V kategórii detí predškolského veku mala ocenenú prácu Nella Junková, ktorá sa od tohto školského roka  stala žiačkou našej školy. Srdečne blahoželáme.

     • Zážitkové učenie z dejepisu

     • Na počesť dávnej Veľkej Moravy a udalostí z roku 833 zviedli v sobotu ráno žiaci 5.B a 5.C čestný boj v úlohách Moravanov a Nitranov. Nitranom a Pribinovi pri obrane kniežatstva pomáhal boh Veles, avšak Morena viac priala Mojmírovcom a tak sa história potvrdila. Pri hre na Slovanov sa žiaci inšpirovali práve preberanou látkou z dejepisu a pri kostýmových prvkoch pomohli obrázky a fantázia. Cieľom hry bolo pochopiť ako cenné je, keď spoločnosť uznáva hodnoty ako "česť" a "pravidlá" - v boji totiž platil iba ten zásah, ktorý si súper sám priznal. Raneným na bojisku pomáhali striga a strigôň zatiaľ ešte pohanských slovanských kmeňov. V hre boli použité molitanové meče vlastnej výroby z hodín techniky. Akcia tak nadviazala na minuloročnú "rekonštrukciu" bitky o Orleans, ktorou vtedajší šiestaci takisto históriu aj vďaka udatnej Johanke potvrdili. Organizátor: Mgr. Ondrej Odokienko v spolupráci so žiakmi siedmeho ročníka a dobrovoľníkmi spomedzi rodičov. 

     • PRERUŠENIE PREZENČNÉHO VYUČOVANIA V DŇOCH OD 12.10.2020 DO 16.10.2020

     • Na základe zhoršenej epidemiologickej situácie a usmernení od MŠVVaŠ SR bude na našej škole v období od pondelka 12.10.2020 do piatka 16.10.2020 prebiehať dištančné a online vyučovanie pre žiakov 6. až 9. ročníka podľa náhradného rozvrhu. Žiaci 1. až 4. ročníka budú pokračovať v prezenčnom vyučovaní bez zmien. Prevádzka ŠKD je taktiež bez zmien. Zároveň pre žiakov prvého stupňa je nosenie rúšok počas vyučovania povinné, aj pre vyučujúcich. Žiaci 5. ročníka budú mať tiež upravený rozvrh, ale prezenčnou formou (normálna dochádzka). Ďalšie striktné obmedzenie je vo využívaní telocvične a klubovne vo vyučovaní telesnej výchovy a športových krúžkov. Ďalej sme počas víkendu vydenzinfikovali všetky priestory školy, aby sme eliminovali šírenie coronavírusu COVID – 19.

      Dôrazne žiadame žiakov školy a ich zákonných zástupcov o minimalizovanie sociálnych kontaktov, aby sa zdržiavali čo najviac v domácom prostredí a sledovali svoj zdravotný stav. Preto odporúčame obmedziť aj mimovyučovacie  aktivity žiakov na minimum (ZUŠ, CVČ, tréningy a pod.). V prípade príznakov respiračného ochorenia informujte svojho triedneho učiteľa a svojho ošetrujúceho lekára.

     • Kampaň Do školy na bicykli 2020

     • Prvýkrát sa naša škola zapojila v období  od 21. septembra až 2. októbra 2020 do zaujímavej kampane s názvom Do školy na bicykli. V minulých rokoch sme sa aj my snažili motivovať žiakov a rodičov, aby skúsili čo najmenej používať auto na prepravu detí do školy. Na toto sme využili septembrový Svetový deň bez áut. Tento rok sme motivovali učiteľov a žiakov, aby vytvorili pútavé plagáty na danú tému, ktoré dodnes zdobia priestory našej školy. Vznikli aj iné nápadité aktivity ako prekážková dráha pre jazdu na bicykli či rýchlokurz o konštrukcii bicykla. Kvôli opatreniam, ktoré nám pripravila súčasná situácia, sme neuskutočnili hromadnú jazdu učiteľov, rodičov a žiakov na bicykloch ulicami nášho mesta, ktorú sme tiež plánovali. Napriek tomu sa mnohé deti aktivít zúčastnili s radosťou a do školy prišli na kolobežkách i na bicykloch. Bolo ich toľko, že sme ich museli „odstaviť“ na našom školskom dopravnom ihrisku, lebo zatiaľ nemáme stojany na bicykle pre také množstvo. Dúfame, že sme opäť namotivovali rodičov a žiakov na ekologickejšie využívanie dopravy a opäť sme dali najavo, že to s lepším riešením našej dopravnej situácie v našej škole do budúcna myslíme vážne. Okrem fotografií si môžete nižšie pozrieť aj video, ktoré vytvoril náš nový kolega Stanislav Jánoš, za čo mu patrí vďaka. Ďalšie poďakovanie patrí Lenke Špankovej, Ondrejovi Odokienkovi a všetkým, ktorí pridali ruku k dobrému dielu. Ďakujeme. Koordinátorka kampane Mgr. Jaroslava Mrázová

      https://www.youtube.com/watch?v=3XRAWD-7Q3E

     • Biela pastelka

     • 18. septembra sa na pôde našej školy uskutočnila zbierka pod názvom Biela pastelka. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. V tento deň sa na našej škole vyzbierali finančné prostriedky v hodnote 181,21 €. Všetci, ktorí prispeli, pomohli zlepšiť životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Pomohli neviadiacim naučiť sa žiť v tme. 

     • Barbell - M SR mladších žiakov + druhé kolo ligy mladších žiakov

     • V sobotu 3.10. sa uskutočnili v Dolnom Kubíne Majstrovstvá Slovenska mladších žiakov v mládežníckom štvorboji + súbežne sa uskutočnilo druhé kolo ligy mladších žiakov. Súťažilo sa v trojskoku súnož vpred, hode medicinbalom vzad, trhu a nadhode. Klub BARBELL a žiaci našej školy si počínali viac než úspešne a klub sa stal jedným z najúspešnejších v súťaži. Vybojovali sme tri tituly majstra Slovenska: Viktória Pašková dievčatá do 35kg (žiačka 6.A), Natália Špániková dievčatá do 40kg, Vanesa Hráchová dievčatá do 45kg, dve druhé miesta: Michaela Orgoňová dievčatá do 49kg, Lukáš Székely chlapci do 35kg (žiak 6.A), a dve tretie miesta: Simon Stašek chlapci do 39kg (žiak 4.A), Peter Gažo chlapci do 44kg (žiak 6.A), Jakub Malárik (žiak 5.C) obsadil štvrté miesto medzi chlapcami do 39kg a Andrea Jurková taktiež štvrté miesto medzi dievčatami do 49kg. Martin Rafaja (žiak 4.A)  a Sofia Siváková (žiačka 4.A) nedosiahli ešte požadovaný vek pre Majstrovstvá Slovenska a ich výkon sa počítal iba do ligy družstiev. Ako bonus nás teší že Viktória Pašková sa stala absolútnou víťazkou majstrovstiev medzi dievčatami a odniesla si pohár primátora Dolného Kubína. V súťaži družstiev sme mali tri družstvá, družstvo A aj keď nebolo v najsilnejšom zložení získalo  tretie miesto a v priebežnom poradí je na druhom mieste na Slovensku a postupuje do finále ligy kde postupuje päť najlepších. Družstvo B obsadilo deviate miesto a v celkovom poradí skončilo na jedenástom mieste. Smolu malo družstvo C ktoré štartovalo pod hlavičkou klubu Golem Nové Mesto nad Váhom, kde sa nám v prestávke medzi atletikou a vzpieraním zranila opora Kristínka Žáková (žiačka 6.A) a do vzpierania družstvo nastúpilo v neúplnom počte. Preto sme sa posunuli z postupového piateho na konečné deviate miesto v lige. Klub BARBELL organizuje nábor pre nových členov so záujmom pre športové aktivity, tak isto klub poskytuje silovú a silovo kondičnú prípravu pre športovcov rôznych odvetví, či už plávanie, volejbal, futbal, tenis alebo MMA. Viac informácií podá tréner klubu na tel. čísle 0948781976 alebo na FB stránke Športový klub Barbell Senica. tréner Andrej Paška

     • Lode pre vodných skautov

     • 8. oddiel vodných skautov "Osmička" pri Základnej škole Viliama Paulínyho-Tótha v Senici ďakuje Petrovi Petríkovi a synovi z firmy Splavma - požičovne kanoe a vodáckej výstroje za štedrý dar: 1 kajak a 4 kanoe (11 miest v lodi). Vďaka vám boli naši najmladší po prvýkrát na vode, lode sú stabilné a spoľahlivé. Ďalej ďakujeme pani Jane Michalíkovej zo Záriečia a jej vodáckej požičovni za darovanie niekoľkých kanoe a kajakov s celkovým počtom 16 miest aj s doplnkovým vybavením (kajakové a kanojkové pádla) pre náš vodácky oddiel. Ďakujeme pánovi Martinovi Čárskemu z bratislavskej lodenice Domček za darovanie detského kajaku "Sereďka" aj s pádlom pre našich najmenších. V neposlednom rade patrí vďaka vodným skautom z Bratislavy za zapožičanie vozíka a pádiel s vestami na prvé zoznámenie sa s vodou pre naše vodné vĺčatá. Mgr. Ondrej Odokienko

     • Exkurzia druhákov v Papierničke Petrus

     • V malej dedinke v Podhorí sme s druhákmi navštívili jedinú ručnú výrobu papiera na Slovensku - Petrus. Exkurzia mala dve časti. V teoretickej časti sa deti dozvedeli zaujímavosti z histórie výroby papiera spojenú s ukážkami papyrusu, pergamenu  až po súčasný papier. Druhá časť bola práca v dielni. Každé dieťa si  vyrobilo svoj hárok papiera s kvetinovou  ozdobou, kde hlavnou surovinou pri výrobe je bavlna.  Záverom  exkurzie bola návšteva malej rodinnej farmy našej druháčky Janky Tomanovej. Z celej exkurzie sme si všetci odniesli veľa zážitkov, nových vedomostí, suvenírov a niektorí aj plné brušká domácich medovníčkov od Tomanovcov, za čo im patrí veľká vďaka.  tr. uč. Müllnerová, Ňukovičová   

     • Exkurzia: „Po stopách M. R. Štefánika a zvykov a tradícií z minulosti“

     • V stredu 30.9. 2020 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili exkurzie s názvom: „Po stopách Milana Rastislava Štefánika a tradícií a zvykov z minulosti.“ Navštívili Gazdovský dvor v Turej Lúke, kde si  vyskúšali varenie pirohov a prezreli si exponáty zo života ľudí na Kopaniciach v minulosti. Dozvedeli sa mnoho zaujímavostí o tom, ako ľudia v tejto oblasti žili a pracovali. Ďalšou zastávkou bola dedinka Košariská a Múzeum Milana Rastislava Štefánika. V pútavom výklade sa žiaci  prechádzali  životom tohto významného Slováka od jeho detstva až po tragickú smrť. Prezreli si dom, v ktorom sa narodil a obdivovali  vzácne exponáty z jeho života. Poslednou zastávkou našej exkurzie bola Mohyla Milana Rastislava Štefánika v Brezovej pod Bradlom. Aj napriek nepriaznivému počasiu bola exkurzia veľmi podnetná a v deťoch zanechala mnoho nezabudnuteľných zážitkov. Mgr. Hana Černeková