• Prváci v ŠKD šili rúška

     • V ŠKD šijeme rôzne veci. Tak prečo nie rúška, ktoré ešte stále potrebujeme. Nápad ušiť si vlastné rúška deti veľmi  nadchol. Tak sme sa pustili do práce. Tá išla deťom od ruky, nakoľko sme už šili rôzne hračky. Šitie rúška nebol žiadny problém. Rúška sme si vyzdobili korálikmi, čo potešilo hlavne dievčatá. Ešte viac sa teším, keď ich deti s radosťou nosia a sú na seba pyšné, že zvládli rúška ušiť samé. Nemyslime si, že keď sú deti malé, nezvládnu rôzne veci. Niekedy stačí mať trpezlivosť a pustiť ich k tomu. Veď posúďte sami, že sú naozaj pekné. Máme naozaj šikovných prváčikov. Pandémia nás učí trpezlivosti a k rozvíjaniu rôznych zručností. vychovávateľka 4. oddelenia Jana Skalová

       

     • Výlet 5. A do okolitých fariem

     • Dňa 23. 6. sme sa zúčastnili školského výletu, ktorý pozostával z dvoch častí. Ako prvú sme navštívili farmu vo Vlčkovciach, kde sme sa oboznámili s chovom hovädzieho dobytka, technológiou dojenia mlieka a jeho následným spracovaním. V rámci prehliadky sme prešli maštale aj „kravské jasličky“, kde si deti mohli pohladkať 1-2-dňové teliatka. Žiaci mali o problematiku chovu dobytka veľký záujem a nášho sprievodcu pána Tkáča s asistentkou Julkou  zasypávali nekonečnými otázkami. V závere prehliadky všetci žiaci absolvovali okružnú jazdu okolo farmy vo veľkom traktore. Potom sme sa presunuli do 4 km vzdialenej mliekarne v Majcichove, kde sme dostali ochutnať mlieko a syry. Vysvetlili nám technológiu spracovania mlieka od jeho uskladnenia vo veľkých cisternách až po distribúciu konečnému odberateľovi. Prehliadku  sme zakončili na dvore prevádzky, kde okrem inej poľnohospodárskej techniky stál aj veľký pásový kombajn, do ktorého kabíny sme mohli všetci nazrieť a vyskúšať si, ako sa cíti kombajnista roku 2020.... ako v bavlnke:) Veľa obrazoviek, klimatizácia, rádio, internetové pripojenie, GPS ... Druhá časť výletu pokračovala na včelej farme Včelovina Smolenice. S veľkým záujmom sme si vypočuli prednášku o zrode, živote, práci, úžitku a zvyklostiach včiel s názornou ukážkou v presklenom úli.  Videli sme viac typov úľov, deti boli interaktívne zapájané do prednášky a vyskúšali si aj včelí tanec:) Areál bol veľmi príjemne upravený, takže bol priestor aj na hodinku uvoľnenia a vybláznenia sa dosýta, či čas na ochutnávku rôznych druhov malín, černíc, jahôd, egreša či dokonca plodov muchovníka. Výlet sme zakončili výbornou sladkou zmrzlinou a príjemne unavení sme sa  vrátili do Senice. Mgr. Erika Farkašová

     • Vyhodnotenie zberu papiera

     • Počas celého školského roka sa môžu žiaci zapojiť do zberu papiera. V tomto roku sa celkovo vyzbieralo vyše 26 ton papiera. Víťazmi v zbere sa stala 6. A trieda, na druhom mieste skončila 5. A a tretie miesto obsadila 4. A. V rebríčku jednotlivcov školy vyhrala Zuzana Michlíková zo 6. A pred Petrom Turanským  zo 4. A  a  Simonom Staškom z 3. A. Najlepšie triedy a jednotlivci, ktorí priniesli viac ako 400 kg, budú ocenení. Všetkým žiakom a aj ich rodičom ďakujeme za aktívny prístup k zberu papiera a ekologickému správaniu sa. Zber papiera naďalej pokračuje, nazbierané kilogramy sa budú započítavať do ďalšieho školského roka. 

      Počet nazbieraných kilogramov papiera v jednotlivých triedach:

      • 1. A  -  548 kg       
      • 1. B  -  922 kg
      • 2. A  -  1 352 kg
      • 2. B  -  996 kg
      • 2. C  -  878 kg
      • 3. A  -  1 587 kg
      • 3. B  -  1 824 kg
      • 3. C –  1 909 kg
      • 4. A  -  2 380 kg
      • 4. B  -  963 kg
      • 4. C  -  1 074 kg
      • 5. A  -  3 009 kg
      • 5. B  -  1 684 kg
      • 6. A  -  3 169 kg
      • 6. B  -  425 kg
      • 7. A  -  683 kg
      • 7. B  -  974 kg
      • 7. C  -  211 kg
      • 8. A  -  166 kg
      • 8. B  -  1 232 kg
      • 9. A   -  206 kg
      • 9. B  -  151 kg

      Tu je rebríček najaktívnejších jednotlivcov:

      1. Zuzana Michlíková 6. A –  873 kg
      2. Peter Turanský 4. A – 852 kg 
      3. Simon Stašek 3. A – 840 kg
      4. Peter Gažo 5. A – 716 kg
      5. Daniel Degma 3. C - 642 kg
      6. Matúš Sekáč 4. A - 611 kg
      7. Ema Šimeková 3. C – 581 kg
      8. Nikol Škodová 5. B – 552 kg
      9. Ema Danišová 6. A – 549 kg
      10. Aneta Brehovská 4. A – 505 kg
      11. Ján Švrtecký  8. B – 500 kg
      12. Nina Nečasová 5. A – 498 kg
      13. Žofia Žúrková 1. A – 490 kg
      14. Jakub Malárik 4. C – 486 kg
      15. Oliver Včelka 2. A – 481 kg
      16. Nataly Škodová 3. B – 430 kg
      17. Dominik Tkáč 5. A – 420 kg

      V priložených tabuľkách sú k nahliadnutiu kompletné čísla zvlášť pre prvý a druhý stupeň:

      Zber_papiera_-_triedy_na_1._stupni_2019_20_jun.xlsx

      Zber_papiera_triedy_na_2._stupni_2019_20_jun.xlsx​​​​​​​

     • Organizácia vyučovania pre prihlásených žiakov od 22. 6.

     • Vážení rodičia, milí žiaci! Organizácia vyučovania od 22. 6 do 30. 6. bude prebiehať nasledovne: nástup prihlásených žiakov 6. - 9. ročníka je od 8,30 do 8,45 hod. Vyučovanie končí o 12,45 hod. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti_ziaka.pdf. Počas vyučovania je potrebné dodržiavať aktuálne hygienicko – epidemiologické  nariadenia ako dezinfekcia rúk a  nosenie rúška vo vnútorných priestoroch školy mimo svojej skupiny. Rozvrh aktivít je plne v réžii triedneho učiteľa,  časť aktivít sa bude realizovať vonku či už v areáli školy, alebo mimo neho. Odovzdávanie a preberanie kníh bude prebiehať podľa tohto harmonogramu: 

      pondelok 22. 6. -  žiaci 9. ročníka

      utorok 23.6.  -  žiaci 8. ročníka 

      streda 24. 6. -  žiaci 7. ročníka 

      štvrtok 25. 6. - žiaci 6. ročníka. 

      Tí žiaci, ktorí majú záujem o stravovanie v školskej jedálni, sa musia prihlásiť do 18. 6. do 14,00 hod. a musia mať zaplatenú stravu na mesiac jún. V prípade, ak žiak nebude mať zaplatené a nebude prihlásený, nebude mu vydaná strava.  

     • Nástup do školy pre žiakov 6. - 9. ročníka od 22. 6.

     • Vážení rodičia, milí žiaci! Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa od 22. 6. 2020 otvárajú brány školy aj pre žiakov 6.- 9, ročníka. Dochádzka žiakov v tomto období nebude povinná, ale dobrovoľná. Z organizačných dôvodov sme spustili prihasovanie so zisťovaním záujmu/nezáujmu o nástup do školy a záujmu/nezáujmu o stravovanie v školskej jedálni. Voľbu je potrebné vykonať do 18. júna 2020. ŽIaci, ktorí majú záujem o stravovanie, sa musia prihlásiť do 18. 6. do 14,00 hod. ! Nástup žiakov do školy bude od 8,30 hod. do 8,45 hod. Žiaci budú mať triednické hodiny so svojimi učiteľmi, vyučovanie sa končí o 12,45 hod. 

     • Vyhodnotenie zberu pomarančovej kôry

     • Aj počas tohto školského roka prebiehal na našej škole zber sušenej pomarančovej a citrónovej kôry. Celkovo sa na škole vyzbieralo asi 104 kilogramov. Všetkým, ktorí sa zapojili do zberu, ďakujeme. Tu je rebríček tých žiakov, ktorí priniesli najviac usušenej  pomarančovej a cirónovej kôry: 

      Jana Tomanová  1. A 12,2 kg

      Patrik Šuba 4. B 10,9 kg

      Lucia Hluchá  6. B   10,0 kg

      Hugo Bošák 2. B 9,6 kg

      Karin Vartiaková  3. B   9,1 kg

      Peter Gažo  5. A 6,0 kg

      Michaela Baníková  2. B  3,45 kg

      Kristína Tkáčová 2. C 3,1 kg

      Barbora Škodová  7. C  3,1 kg

      Alžbeta Matúšová  5. B  3,0 kg

      Sofia Jankovichová 7. B 3,0 kg

      Títo žiaci budú odmenení za svoju aktívnu účasť na zbere. 

     • Úspešná súťaž v Kauflande

     • Keď Kaufland vyhlásil súťaž „Moja malá záhradka,“ rozhodli sme sa, že sa pokúsime zabojovať o krásne ceny. Dostali sme minizáhradku so semienkami, z ktorých sme mali dopestovať rastlinky. Zasiali sme, zalievali, tešili sa keď vyklíčili prvé rastlinky a zasiahla nás povinná domáca karanténa. Napriek tomu rastlinky prežili v domácej opatere pani vychovávateľky a teraz rastú v našej školskej záhrade. Naša snaha bola odmenená mikroskopom za krásne  5. miesto v súťaži. Tešíme sa všetci. vych. Mgr. Blanka Andelová

     • Prihlasovanie žiakov do ŠKD pre budúci šk.r. 20/21

     • Vážení rodičia !!! Práve sme spustili prihlasovanie žiakov do ŠKD pre budúci šk.r. 20/21 v sekcii „Prihlasovanie“. Požiadali by sme Vás, aby ste prihlásili alebo odhlásili svoje dieťa do/z ŠKD cez žiacke konto edupage a rodičovským kontom potvrdili toto rozhodnutie. Pri Vašom rozhodovaní môžu nastať tieto varianty:

      • žiak v tomto šk.r. navštevoval ŠKD a chcem, aby pokračoval budúci šk.r. – odkliknem ÁNO a potvrdím cez rodičovské konto,
      • žiak v tomto šk.r. navštevoval ŠKD a chcem, aby už nenavštevoval ŠKD budúci šk.r. – odkliknem NIE, potvrdím cez rodičovské konto a na začiatku šk.r.20/21 vypíšem a podpíšem tlačivo „Odhláška z ŠKD“
      • žiak v tomto šk.r. nenavštevoval ŠKD a rozhodol som sa, že bude navštevovať ŠKD budúci šk.r. – odkliknem ÁNO, potvrdím cez rodičovské konto a na začiatku šk.r.20/21 vypíšem a podpíšem tlačivo „Žiadosť o prijatie do ŠKD“
      • žiak v tomto šk.r. nenavštevoval ŠKD a rozhodol som sa, že aj naďalej nebude navštevovať ŠKD budúci šk.r. – odkliknem NIE a potvrdím cez rodičovské konto,

      Žiaci 4. ročníka budú automaticky odhlásení zo ŠKD pre budúci šk.r.20/21, pretože ŠKD je len pre žiakov 1.stupňa a na začiatku šk.r. 20/21 vypíše zákonný zástupca tlačivo „Odhláška z ŠKD“. Toto prihlasovanie cez edupage nebudú mať sprístupnené.

      Potrebné tlačivá nájdete na našej školskej webovej stránka a tu:

      Odhlaska-z-SKD.pdf​​​​​​​

      ziadost_o_prijatie_do_SKD.docx​​​​​​​

      Ďakujeme za pochopenie a vyplnenie tohto dotazníka v sekcii „Prihlasovanie“.