• Otvorenie školy pre 1. – 5. ročník od 1. 6. 2020

     • Riaditeľ školy v spolupráci s primátorom mesta Senica rozhodol o otvorení školy od 1. 6. 2020. Fungovať bude aj školský klub, no len pre tých žiakov 1. – 4. ročníka, ktorí ho navštevovali aj pred prerušením vyučovania. V prevádzke bude aj školská jedáleň. Pripravujeme organizáciu vyučovania a zaistenie všetkých hygienicko-epidemiologických podmienok pre otvorenie školy. Spustili sme záväzné prihlasovanie žiakov. Svoj záujem vyjadrite na našej stránke cez konto Edupage v sekcii „Prihlasovanie“. Dôležité je potvrdiť záujem rodičom cez rodičovské konto. Termín prihlasovania končí dňa 25. 5. 2020 (pondelok) o 23:59 hod. Po tomto dátume už nebude možné prihlásiť Vaše dieťa na vyučovanie. Žiadame všetkých rodičov, aby dôkladne zvážili situáciu v rodine a všetky riziká a oboznámili sa s podmienkami a organizáciou vyučovania. Organizacia_a_podmienky_vzdelavania_od_1._6._2020.pdf  Tešíme sa na to, že škola znovu ožije!  

      Úplné znemie organizácie a podmienok vzdelávania v ZŠ rozhodnutím MŠVVaŠ SR nájdete tu. 

     • Rozhodnutia o prijatí žiakov do našej školy

     • Vážení rodičia budúcich novoprijatých prvákov, žiadame Vás, aby ste si prišli prevziať rozhodnutia o prijatí Vašich detí do našej školy v termíne od 18. 5. do 22. 5. 2020 v čase od 8,00 do 11, 00 hod. do kancelárie zástupcov školy. Pokiaľ Vám termín nevyhovuje, môžete si dohodnúť individuálny termín na tel. čísle 0905 820 161 (P. Pastucha). S pozdravom. Vedenie školy

     • Prihlasovanie na etickú alebo náboženskú výchovu a druhý cudzí jazyk pre šiestakov

     • Oznamujeme žiakom a rodičom, že bolo spustené prihlasovanie žiakov na náboženskú alebo etickú výchovu k budúcemu školskému roku (žiakom príde notifikácia o spustení prihlasovania). Žiaci sa prihlasia cez svoje prihlasovacie údaje a rodič zo svojho rodičovského konta musí prihlásenie - teda výber svojho dieťaťa potvrdiť. Prihlasovanie bude ukončené 31. mája 2020. Prihlásiť sa môžete aj cez mobilnú aplikáciu. Prihlásenie je povinné pre všetkých žiakov, musia si teda vybrať jeden z týchto predmetov a je záväzné na celý budúci školský rok. Zároveň je spustené prihlasovanie žiakov šiesteho ročníka na druhý cudzí jazyk, ktorý sa budú učiť v rozsahu 2 hodiny týždenne od budúceho školského roka. Vaše dieťa si môže vybrať z ponuky dvoch cudzích jazykov (nemecký a ruský jazyk). Ich vyučovanie je podmienené prihlásením sa aspoň 12 žiakov na jeden cudzí jazyk. V prípade, ak Vaše dieťa nemá kladný vzťah k cudzím jazykom a nevyberie si druhý cudzí jazyk, budú posilnené predmety matematika a slovenský jazyk.