• Prenájom športových ihrísk

    • V našom školskom areáli máme výborné podmienky na športovanie. Verejnosť môže zdarma využívať hokejbalové ihrisko, avšak je potrebné rešpektovať a dodržiavať tieto pravidlá:

     • dodržiavať usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR vo veci prevádzky školských športovísk v areáloch školy  
     • prevádzková doba cez pracovné dni je od 16,00 hod do 20,00 hod. a cez víkendy od 9,00 hod. do 20,00 hod.
     • hokejbalové ihrisko je potrebné si zarezervovať v rezervačnom systéme školy
     • vstup na ihrisko je povolený len s dospelou osobou na vlastnú zodpovednosť
     • ihrisko slúži výlučne na hokejbal, nie na iné športy
     • platí zákaz fajčenia, zakladania ohňa, pitia alkoholu  a užívania iných omamných látok
     • platí zákaz vodenia psov a domácich zvierat na hokejbalové ihrisko
     • platí zákaz vstupu na bicykloch, kolieskových korčuliach a obdobnom športovom vybavení
     • udržiavať čistotu a poriadok na ihrisku a v jeho okolí
     • v prípade porušenia prevádzkového poriadku má škola právo zákazu vstupu na ihriisko

      

     Vyjadrením súhlasu s uvedenými podmienkami budete presmerovaní na rezervačný systém, v ktorom je potrebné si založiť užívateľský účet a vytvoriť si rezerváciu. S uvedenými pravidlami súhlasím. 

     Ponúkame na prenájom ihrisko na plážový volejbal, ktoré spĺňa všetky parametre požadované súčasnými oficiálnymi pravidlami.  Podmienky prenájmu:

     • dodržiavať usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR vo veci prevádzky školských športovísk v areáloch školy  
     • prevádzková doba cez pracovné dni je od 17,00 hod do 20,00 hod. a cez víkendy od 9,00 hod. do 20,00 hod.
     • treba si vopred zarezervovať termín
     • po presmerovaní na rezervačný systém je potrebné vytvoriť si užívateľský účet 
     • cena je 5 € za 1 vstup, ktorý môže byť maximálne 2 hodinový
     • k dispozícii bude sieť, čiary na volejbal, voda na polievanie alebo umytie
     • ihrisko si treba vopred nachystať a po skončení ho dať do poriadku (zarovnať ihrisko, dezinfikovať a uložiť požičané náčinie a upratať po sebe odpad)
     • kľúče od toaliet sú zavesené vo volejbalovom sklade 
     • vyplatenie prenájmu si dohodnite telefonicky na konci mesiaca augusta
     • kontakt: 0908118621, 0907725469

      

     Vyjadrením súhlasu s uvedenými podmienkami budete presmerovaní na rezervačný systém, v ktorom je potrebné si založiť užívateľský účet a vytvoriť si rezerváciu. S uvedenými pravidlami súhlasím. 

     Ostatné školské športoviská môže verejnosť bezplatne využívať pri dodržiavaní nasledujúcich podmienok: 

     • dodržiavať usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR vo veci prevádzky školských športovísk v areáloch školy 
     • prevádzková doba cez pracovné dni je od 17,00 hod do 20,00 hod. a cez víkendy od 9,00 hod. do 20,00 hod.
     • platí zákaz fajčenia, zakladania ohňa, pitia alkoholu  a užívania iných omamných látok
     • platí zákaz vodenia psov a domácich zvierat
     • udržiavať čistotu a poriadok na školských športoviskách a v ich okolí
     • v prípade porušenia prevádzkového poriadku má škola právo zákazu vstupu na školské športoviská

      

                                                  Tešíme sa na Vašu návštevu!