• Sme na jednej lodi

     • SME NA JEDNEJ LODI je séria enviroprojektov a iniciatív so zameraním na občiansku vedu a vodnú ekológiu, ktoré prebiehali a ešte stále prebiehajú na ZŠ, Viliama Paulínyho-Tótha 32 v Senici pod taktovkou školského Enviro-tímu a 8. oddielu vodných skautov. Realizátormi týchto iniciatív sú kolektívy žiakov, učiteľov, profesionálov ochrany prírody, dobrovoľníkov a vodných skautov, ktorí si touto formou budujú a rozširujú svoje vedomosti a zručnosti v oblastiach praktickej environmentálnej výchovy.

      Každý z aktívnych tímov zapojených do enviroprojektu mal a má možnosť sledovať svoje pokroky cez sériu úloh, ktoré od šk. r. 2021/2022 tvoria základ školského programu KLÍMA. V závislosti od počtu zvládnutých úloh je danému tímu udelené osvedčenie, tzv. „klimatický certifikát“ s odznakmi v podobe samolepiek, ktoré odzrkadľujú ich úspechy. Úspešný plniteľ musí v každej zo 4 oblastí zvládnuť 6 čiastkových úloh. Za každú šesticu splnených úloh získava odznak do svojho certifikátu. Oblasti sú tematicky rozdelené podľa druhu úloh na: hĺbkový výskum v teréne a návyky spojené s dlhodobým pozorovaním, pohyb v prírode a návyky spojené s udržateľným turizmom, prácu s materiálom a zručnosti spojené s udržateľnou výrobou a osvojovanie zdravého a udržateľného životného štýlu v malých tímoch. Odmenou pre úspešné tímy je udelenie lodného sudu (dá sa po užiť ako nábytok do triedy, aj ako výbava na splav) a atraktívny výlet k Baltickému moru.

      V tomto programe sme v školskom roku 2021/2022 zrealizovali:

      ŽABIE TAXI – pomoc migrujúcim obojživelníkom spod kolies áut, klasifikácia a štatistika

      VTÁČÍ OSTROV – pozorovanie vodných vtákov, počítanie, klasifikácia, štatistika (cez e-bird)

      údržba vtáčieho ostrova: https://www.youtube.com/watch?v=f5uABsqbtJU

      vernisáž k vtáčiemu ostrovu: https://www.youtube.com/watch?v=dU2Oo8s__0

      kvíz k zúbkozobcom: kvíz

      informačná tabuľa: VTaCI_OSTROV_Informacna_tabula.pdf

      ILUSTROVANÁ MAPA – maľovanie mapy Kunovskej priehrady na hodinách výtvarnej výchovy

      HYDROSFÉRA – skúmanie vlastností vody, výskyt bezstavovcov, šírenie dát (cez program GLOBE)

      ČERVIA FARMA – experiment s larvami múčiara čierneho (tenebrio molitor), skúmanie rôznych substrátov, entomofágia

      SVETOVÝ DEŇ VODY – séria prednášok a aktivít na tému vodného ekosystému

      STROMY NAŠICH OTCOV – séria workshopov na tému hlavových vŕb so súťažou a výstavou

      ČISTENIE BREHOV – čistenie ostrova s ochranármi, individuálne a skupinové výlety s čistením prírody

      ZÁKLADŇA – vybudovanie školskej lodenice na Kunovskej priehrade

      VYUŽI ODPAD/VYROB SI PÁDLO – výroba pádiel z odpadového dreva

      POZDRAV Z KUNOVSKEJ PRIEHRADY – výroba a osadenie informačných a zákazových tabúľ, výroba vtáčích pohľadníc

      POZDRAV_Z_KUNOVSKEJ_PRIEHRADY_pohladnice.pdf

      ZELENÝ ŽIVOT – nové eko-návyky triednych kolektívov – individuálne plnenie skautskej výzvy „Zelený život“

      EKO KAMPAŇ V OD TESCO – šírenie informácií o Enviroprojekte

      ČERVENÉ VAROVANIE – prekrývanie asfaltu a betónu zeleňou

      Plánujeme ešte v tomto školskom roku zrealizovať:

      BALTIC STAR – 5 dňový zájazd s plachtením na Baltickom mori po boku poľských vodných skautov v Gdyni

      KAJAKOVÁ ŠKOLA – vodácka prax v parku na Deň rodiny – Certifikácia v sieti európskych modrých škôl.

      Sme-na-jednej-lodi_LETaK_(2).pdf

      SME_NA_JEDNEJ_LODI.pptx

     • Žabie taxi

     • Naša škola bola uplynulé dva roky aktívna v mnohých eko-aktivitách a my s ňou.

      Žabie taxi je zvlášť obľúbená, lebo vďaka nej môžeme zachrániť stovky obojživelníkov, ktoré by inak skončili pod kolesami áut. Rozhodli sme sa im pomôcť. Žaby začínajú migrovať na jar, keď sa teplota ustáli nad 7 °C. Po postavení zábran im potom treba poskytovať taxi-službu nepretržite po dobu 6-8 týždňov. Ako to prebieha? Každý deň v týždni má na starosti jedna hliadka. V rámci dňa ( ideálne ráno, lebo žaby migrujú hlavne v noci) sa hliadka presunie na miesto, v našom prípade Prietrž. Na sadíme si reflexnú vestu aby sme boli viditeľní pre autá – veď ani my nechceme skončiť pod ich kolesami. Žabí taxikár by si okrem toho mal navliecť gumené rukavice, aby neublížil žabám, ktoré dotyk nechránených rúk, môže po zimnom spánku doslova popáliť. Potom sa už môžeme presunúť k prvému vedru. Pri barikáde sú každých 30-50 metrov do zeme zapustené záchytné vedrá. Žaba v noci narazí na barikádu, ide doľava, doprava a spadne do vedra. Keď ju náš taxikár ráno vo vedre nájde, musí ju identifikovať a zapamätať si koľko ich preniesol. Prenáša sa aj z ostatných vedierok až po koniec barikády. Z vedierka treba pasažiera vyberať jemne, nechytať zboku ale odspodu a prikryť druhou rukou zvrchu. Žaba nemá rebrá – pri úchope zboku trpia jej vnútorné orgány. Napokon sa dáta zapíšu do zdieľaného dokumentu a hotovo! Pri úvodnej brigáde sa pri Prietržskej priehrade každý rok stavia bariéra o dĺžke asi 200m. Je z dlhých kusov odpadovej fólie, ktorú takto recyklujeme,širokejtak do ¾ lýtok. A každých 50 m je vedierko v zemi. Keď u ž nám žaby domigrovali, diery po vedierkach znovu zasypeme, bariéru zrolujeme a uskladníme na ďalší rok v našom enviro-sklade. Čo sa týka lokality, tradične slúžime na Prietrži, ale tento rok nám pribudla aj druhá, za priecestím smerom na Cerovú, v spolupráci s občianskym združením Cerová Inak. Migračné ťahy bývajú vždy v blízkosti lesa, kde žaby zimujú a neďaleko mokradí, kam sa chodia páriť. Pri priehrade v Prietrži je mokraď navyše vylepšená jednou z najkrajších bobrích hrádzí v okolí Senice.

      Obojživelníky síce nemajú doklady, ale identifikovať ich môžeme podľa farby a tvaru.

      Ropucha obyčajná (po starom bradavičnatá) nemá po tele okrem typických bradavíc žiadnu špeciálnu kresbu ! Tento rok sme ich zachránili 536!

      Ropucha zelená, na rozdiel od obyčajnej, má pod výrastkami akési zelenobiele maskovanie. Tých bolo tento rok 26.

      Skokany hnedé sú hladké a – samozrejme hnedé. Zachránených 18.

      Mlok bodkovaný je ako taká malá hnedastá nenápadná jašterička. Tento rok bol vo vedre iba jeden.

      A prečo vlastne všetka tá pomoc?

      1. Počas lockdownu sme nemohli nikam chodiť, pravidelná biológia v praxi nám prišla vhod. Teraz máme živú predstavu ako tie živočíchy vyzerajú.

      2. Ochranári vedia naše dáta využiť. Napríklad pri budovaní bio-koridory.

      3. Mnohé z migrujúcich obojživelníkov sú ohrozené druhy. Asfaltová cesta je ich úhlavný nepriateľ, čiže ich pomocou taxi chránime pred vymieraním.

      4. K tomu všetkému je to ochrana biodiverzity!

      Obojživelníky sú v celej svojej pestrosti neoddeliteľnou súčasťou potravinového reťazca. Bio-koridory pre migrujúce obojživelníky. Je to fajn: pomáhať a učiť sa o prírode v teréne, nie všetky žaby však majú to šťastie, že zimujú na Prietrži, alebo na Cerovej. Jediným udržateľným riešením (tam, kde existujú dáta o migračných ťahoch) sú bio-koridory. Budovaniu žabích prielezov popod cesty napomáhajú aj naše štatistiky, ktorými ochrancovia prírody môžu argumentovať pri vyvíjaní tlaku na úrady a legislatívu pri ich schvaľovaní.

      NOVINKA – ŽABÍ MONITOR Nebojte sa, nejde o testovanie. Žabí monitor je dokumentovanie žabích znášok v okolí vybudovaných bariér. Ochranári dáta využijú pri prognózach vývoja žabej populácie.

      Letak_Zabie_TAXI_2022_(1).pdf

    • Enviroaktivity našej školy

    • Tu sú výsledky práce našich žiakov: